Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


W CIENIU KASZTANOWCÓW


Trwają prace związane z rewitalizacją czarnkowskiej Starówki. Za główny cel postawiono sobie odbudowę funkcji centrotwórczej najcenniejszej części miasta, zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i inwestowania korzystnego dla rozwoju handlu i usług, poszerzenie strefy ruchu pieszego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej.

Przyjęty do realizacji projekt pod nazwą "Odnowa czarnkowskiej Starówki - przywrócenie funkcji gospodarczych i centrotwórczych placu Wolności oraz początkowego odcinka ulicy Kościuszki" rozpoczął się w 2008 r. od remontu ulicy Rzemieślniczej i budowy tzw. "Małej obwodnicy śródmiejskiej Czarnkowa". Zakończenie realizacji "Małej obwodnicy..." zaplanowano na koniec września 2009 r. W czerwcu 2009 r. ruszyły prace związane z rewitalizacją części ul. Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Staroszkolną, Rzemieślniczą i Kościelną do ul. Putza) oraz placu Wolności. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na koniec lipca 2010 r.
Mieszkańcy Czarnkowa wiedzą jak ważne i pracochłonne są to inwestycje (zmiana całej nawierzchni chodników i ulic) i z wyrozumiałością traktują chwilowe utrudnienia w dostępie do punktów handlowych w tej części miasta. Natomiast często zadawane pytanie dotyczy wyglądu centrum po zakończeniu prac, a przede wszystkim jak zmieni się zieleń na placu Wolności i w jego obrębie?
Na potrzeby rewitalizacji, zarówno dla inwestora, czyli Miasta Czarnków, jak i dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przygotowana została przez niezależnego rzeczoznawcę ekspertyza dendrologiczna, dotycząca wymiany drzew na placu Wolności. Drzewa stały się integralnym elementem krajobrazów miejskich na całym świecie, zyskując rangę nieomal równą architekturze. Dziś planiści poświęcają więcej uwagi drzewom, niż kiedykolwiek wcześniej. Modernizacja placu Wolności wiąże się z koniecznością usunięcia drzew różnych gatunków, z przewagą kasztanowców czerwonych. Nie oznacza to jednak, że plac pozostanie bez zieleni. Opisana w ekspertyzie dendrologicznej analiza stanu zdrowotnego drzew, wytypowanych do przesadzenia i usunięcia, wykazała iż lipy należy przesadzić. Dwa głogi jednoszyjkowe oraz wierzbę należy usunąć. Głogi są nieestetyczne, nazbyt stare, żeby je przesadzać. Wierzba jest drzewem niebezpiecznym z powodu nadmiernego przechylenia się. Widoczna duża ilość pożółkniętych liści w czerwcu świadczy o złym stanie zdrowia drzewa. Z kolei kasztanowce czerwone (9 egzemplarzy o obwodach od 150 do 250 cm, wiek ok. 60-70 lat) niestety, ze względu na ich wiek i istniejące uszkodzenia mrozowe, należy usunąć. Gatunek kasztanowca czerwonego jest pięknym drzewem, ale niestety krótkowiecznym, jak wierzby, topole, brzozy. Jest ponadto wrażliwy na suszę. Kasztanowce na placu Wolności nie kwalifikują się do przesadzenia. W związku z powyższym ekspertyza dendrologiczna, zgodnie z projektem modernizacji placu Wolności, proponuje nasadzenie zastępcze, które obejmuje tylko dwa gatunki drzew. Kasztanowca czerwonego - 4 egzemplarze oraz platana klonolistnego - 11 egzemplarzy. Co do ponownego nasadzenia charakterystycznego dla placu Wolności kasztanowca czerwonego nie trzeba nikogo z czarnkowian przekonywać. Natomiast zaproponowany platan klonolistny jest odmianą drzewa o koronie stożkowatej. Pozostałe odmiany platana tworzą nazbyt szerokie korony. Platany są żywotne, spotykane są nawet trzystuletnie egzemplarze. Jest to drzewo miejskie, gdyż doskonale znosi suszę i nie ma w naszym kraju żadnych szkodników. Drewno ma znaczącą twardość, zbliżoną do dębu. Wbrew wcześniejszym obawom części mieszkańców miasta, Czarnków nie pozostanie bez charakterystycznych elementów takich jak czerwone kasztanowce, czy czołg. Plac Wolności zyska nowy, jak na centrum ponad 800-letniego miasta przystało, przyjemny wygląd, a co najważniejsze z zielonymi, pięknymi drzewami. Natomiast odrestaurowany czołg już niedługo, zawita w pobliże głównej ulicy miasta.
Marcin Waśko
UM Czarnków


Fot. Marcin Małecki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.