Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


PRZYSTAŃ W CZARNKOWIE
ponad 2,2 mln zł dofinansowaniaUnia Europejska dofinansuje budowę przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie. Wniosek złożony przez miasto został rozpatrzony pozytywnie i z 83 punktami znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Dofinansowanie na ten cel wyniesie ponad 2.2 mln zł.

2 września 2009 roku Burmistrz Czarnkowa oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pt.: "Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - przystań w Czarnkowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inwestycja będzie realizowana przez Miasto Czarnków w ramach działania Priorytetu VI "Turystyka i środowisko kulturowe", Działania 6.1 "Turystyka", Schematu I "Infrastruktura turystyczna" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Projektowi o wartości całkowitej przekraczającej 3.450.000 zł przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 2.240.000 zł. Projekt będzie realizowany również w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.
"Uzbrojona" w odpowiednią infrastrukturę Noteć to jedyne możliwe połączenie Odry z Wisłą. Szlaki wodne znakomicie nadają się do uprawiania coraz modniejszej turystyki wodnej. Nowe przystanie, mariny i inne obiekty turystyczne to nieodzowne uzupełnienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i zabytkowych. Drogi wodne umożliwiają stosowanie różnego rodzaju sprzętu wodnego, począwszy od statków żeglugi pasażerskiej przez łodzie żaglowe, tramwaje wodne, tratwy, kajaki czy też łodzie wiosłowe. Dzięki atrakcyjnym warunkom geograficzno - przyrodniczym Czarnków ma ogromne możliwości rozwoju tej formy turystyki.
Przedmiotem projektu jest budowa przystani wodnej na Noteci w Czarnkowie. Przystań jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie szlakami wodnymi w Polsce i w skali europejskiej i będzie wybudowana na trasie międzynarodowej drogi wodnej E-70-jedyne połączenie śródlądowe pomiędzy Odrą i Wisłą.
Na terenie inwestycji przewidziano zlokalizowanie pola namiotowego, wykonanie zaplecza sanitarnego, zamontowanie pomostów pływających w basenie portowym, utworzenie wypożyczalni kajaków.
W ramach inwestycji przewidziano:
- bagrowanie basenu portowego dla uzyskania odpowiedniej głębokości żeglownej w całym basenie portu, umożliwiającej bezpieczne poruszanie się,
- budowę budynku kapitanatu portu - kapitanat, zaplecze socjalne, WC, zespół sanitarny, taras - przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępne i bezpłatne,
- budowę budynku magazynowego - hala magazynowo - remontowa, pomieszczenie pomocnicze-magazynek remontowy na części i narzędzia do drobnych remontów jednostek pływających, - budowę SLIP'u (ześlizgu) do wodowania łodzi i jachtów,
- budowę dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, parkingów, oświetlenia terenu, ogrodzenia, założenia zieleni, małą architekturę, miejsce na pole biwakowe, namiotowe oraz ognisko.
Ponadto przewidziano wyposażenie przystani w stojaki na rowery, stojaki na kajaki, koła ratunkowe, pompy do opróżniania zbiorników ściekowych niezbędne do obsługi przypływających i cumujących jednostek pływających, kamery monitorujące obiekt dla bezpieczeństwa użytkowników przystani.
Cel projektu, to wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski. Wybudowana w Czarnkowie przystań pełnić będzie funkcję turystyczno - rekreacyjną. Wykorzystanie jej skupiać się będzie na obsłudze wodniaków korzystających ze szlaku wodnego - Pętla Wielkopolska. Funkcją pomocniczą przystani będzie możliwość przechowywania łodzi po zakończeniu sezonu. Wykorzystanie środowiska przyrodniczego regionu zwiększy atrakcyjność turystyczną. i wpłynie znacząco na poprawę infrastruktury turystycznej, jej dynamiczny rozwój i wzrost udziału turystyki w gospodarce gminy (rozwój usług dla turystów, w tym gastronomia, noclegi).
Przystań będzie podstawowym elementem infrastruktury, w oparciu o który zbudowany zostanie produkt turystyczny będący "bramą" do szerszej oferty turystycznej miasta i gminy.
Ponadto Międzynarodowa Droga Wodna E-70, E-40 i E-30 oraz Pętla Wielkopolsko - Lubusko - Kujawsko - Pomorska, łączą miasta będące areną rozgrywek sportowych EURO 2012 tj. Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawę i Kraków. Realizacja projektu ma również na celu tworzenie udogodnień i usprawnień dla uprawiania specjalistycznych form turystyki, służących m.in. organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Jedno z haseł promocyjnych projektu to "Statkiem na EURO 2012". Mecze EURO 2012 będą rozgrywane m.in. w głównym mieście województwa wielkopolskiego - Poznaniu, lokalizacja projektu dotyczącego budowy przystani na Noteci znajduje się w oddaleniu zaledwie około 70 km od tego miasta. Aktywna promocja przystani powinna skłonić wielu amatorów "wodniactwa" do przybycia do Polski drogą wodną. Planowane przedsięwzięcie pozwoli pozostawić środek transportu wodnego w przystani i udać się środkami komunikacji publicznej lub innym źródłem transportu do Poznania - miasta, w którym rozgrywane będą mecze. Powstanie też możliwość organizacji wycieczek 1-3 dniowych z miasta rozgrywek na omawiany w projekcie szlak notecki i szybki powrót do Poznania.
Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu jest znaczący. Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Czarnkowie pozytywnie wpływa na turystyczne oblicze miasta, gminy i powiatu. Projekt będzie bowiem realizowany w jednym z najpiękniejszych zakątków w skali kraju, w pradolinie Noteci w bliskości Puszczy Noteckiej, Drawskiej, bogactwie fauny i flory. Na owe zwiększenie atrakcyjności turystycznej wpływa zasadniczo bliskość przystani do centrum miasta. Dzięki temu przystań ta będzie niejako "bramą" do istniejących już atrakcji Czarnkowa i okolic.
Napływ turystów z kraju i zagranicy wpłynie zatem na rozwój usług biznesu w regionie.
Marcin Waśko
Koordynator projektu

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.