Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


DOFINANSOWANIE NA REMONT ULIC

Projekt Czarnkowa "Poprawa bezpieczeństwa centrum Czarnkowa poprzez przebudowę dróg gminnych: Rolnej, Jesionowej, Lipowej jako łącznika drogi powiatowej ul. Wronieckiej 1356P z drogą wojewódzką nr 178" znalazł się na liście projektów objętych dofinansowaniem. Otrzymamy 1.692.000 zł na przebudowę ul. Rolnej oraz remont ul. Jesionowej i ul. Lipowej.

Wojewoda Wielkopolski przedstawił ostateczne listy rankingowe zadań zgłoszonych do dofinansowania w 2011 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 uwzględniające wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez wnioskodawców. Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło 47 pisemnych zastrzeżeń do list rankingowych opublikowanych 29.10.2010 r., w tym: - 21 zastrzeżeń złożyły powiaty, - 26 zastrzeżeń złożyły gminy. W wyniku ponownej oceny wniosków o dofinansowanie zmianie uległa punktacja przyznana 34 zadaniom, co skutkowało zmianą kolejności projektów na listach rankingowych.
Środki dostępne do podziału o wartości 79 490 tys. zł zostały rozdysponowane pomiędzy gminy i powiaty w następujący sposób: powiaty - 39 740,05 tys. zł, gminy - 39 749,95 tys. zł.
Zgodnie z ostatecznymi wynikami oceny złożonych wniosków, do dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa w 2011 r. zakwalifikowane zostało 40 inwestycji na drogach lokalnych, w tym:- 16 zadań zgłoszonych przez powiaty, - 24 zadania zgłoszone przez gminy.
Dotacjami z budżetu państwa w edycji 2010/2011 zostaną objęte inwestycje prowadzone w 2011 r. na 135 km dróg gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim.
Aktualny stan ulic nie odpowiada standardom, jakie powinny spełniać drogi gminne. Dlatego też przewidziano kompleksową przebudowę nawierzchni wraz z realizacją elementów dodatkowych, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.
Ulica Rolna - zakres inwestycji polegać będzie na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem niezbędnych poszerzeń istniejącej szerokości, a także przebudową nawierzchni zjazdów na posesje, chodników, miejsc postojowych, jak również budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - rowerowego oraz wydzieleniem terenów zielonych. Początek przyjęto na krawędzi skrzyżowania ulic Rolna - Poznańska (droga wojewódzka 178), natomiast koniec w rejonie cmentarza.
Ulice Lipowa i Jesionowa. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 830 m Planuje się wymianę krawężnika str. prawa od ul. Lipowej do ul. Rolnej, strona lewa od ul. Ukośnej do ul. Rolnej - 948 m. Remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Ukośnej do ul. Rolnej - 507 m2. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mas bitumicznych grub. 4 cm na uprzednio wyremontowanej nawierzchni istniejącej oraz po wyregulowaniu wysokościowym włazów studni kanalizacyjnych - 5600 m2.
Planowany termin rozpoczęcia prac to kwiecień 2011r., zakończenie natomiast zaplanowano na listopad 2011r.
Urząd Miasta Czarnków


Fot. Marcin Małecki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.