Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 lipca 2024, sobota.  Imieniny: Czesława, Fryderyka, Małgorzaty, Sewerynafree counters


INNOWACJA PEDAGOGICZNA


Od września 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie zostanie przeprowadzona innowacja pedagogiczna "Postawy prorodzinne młodzieży wynikające z opieki nad symulatorami niemowląt".

Innowacja jest reakcją szkoły na społeczny wzrost przedwczesnego macierzyństwa. Wczesne rodzicielstwo owocuje wieloma negatywnymi konsekwencjami. Nastolatkowe często nie są przygotowani do podjęcia obowiązków przyszłych rodziców. Wielu z nich nie może liczyć na wsparcie partnera lub rodziny. Brak ojca zuboża doświadczenia społeczne matki i dziecka. Lista społecznych konsekwencji przedwczesnego macierzyństwa jest długa. Należy do niej uzyskanie niższego wykształcenia, trudności z pozyskaniem pracy lub trudności ekonomiczne.
Innowacja pedagogiczna "Postawy prorodzinne młodzieży wynikająca z opieki nad symulatorami niemowląt" jest oparta na programie "Bądź odpowiedzialny, wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie". Biorąc pod uwagę potrzeby młodzieży zdecydowano się na modyfikację programu rozszerzając go o nowe treści, ubogacające metody pracy.
Celem innowacji jest przygotowanie uczniów do podjęcia świadomej decyzji o rodzicielstwie, wychowanie do miłości oraz kreowanie odpowiedzialnej postawy wobec seksualności. Innowacja wyróżnia się aktywną metodą uczenia się przez doświadczenie i działanie. W innowacji zostaną wykorzystane symulatory - kopie trzymiesięcznego dziecka, sygnalizujące rzeczywiste potrzeby niemowlęcia. Będą one efektywną strategią dokonywania zmian postaw prorodzinnych. Innowacja koreluje z treściami programowymi zajęć wychowania do życia rodzinie, wpisuje się w cele profilaktyczne i wychowawcze szkoły. Spotkania z osobami zaangażowanymi w działania na rzecz prokreacji przyczynią się do wzrostu kompetencji uczniów. Zaproszeni goście nauczą młodych odpowiedzialności oraz szukania pomocy w sytuacjach trudnych. Program nie będzie zniechęcał do posiadania dzieci, nauczy zadbania o siebie i dziecko. Spodziewanym efektem będzie wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje życie i za życie innych. Po programie oczekuje się od młodzieży życiowej rozwagi oraz deklarowania pozytywnych postaw wobec małżeństwa. Uczestnictwo w projekcie nauczy panowania nad emocjami, przyczyniając się do opóźnienia wieku inicjacji seksualnej. Weekendowa opieka nad symulatorem w środowisku rodzinnym będzie sprzyjała ożywieniu więzi rodzinnych. Wdrożeni do projektu rodzice, przekonają się jak ważną rolę odgrywają w życiu seksualnym swoich dzieci.
Innowacja uzyskała pozytywną opinię Kierownika Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego dr nauk hum. Krzysztofa Wąża, ogólnopolskiego koordynatora programu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa. "Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie". Została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile. Udział w projekcie jest dobrowolny dla ucznia za zgodą jego rodziców. Działania profilaktyczne przewidziane są dla uczniów klas pierwszych technikum.
Bożena Kacza
Marta Kasperczak


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.