Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


RADA POWIATU PRZECIWNA LIKWIDACJI KOLEIPodczas marcowej sesji Rady Powiatu, oceniono pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęto sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz uzgodniono stanowisko Rady w sprawie zamiaru likwidacji połączenia kolejowego Krzyż - Piła.

POMOC RODZINIE. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zrealizowało wydatki w wysokości ponad 3,8 mln złotych. Ponad 2 miliony kosztowało utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, blisko milion finansowanie placówek opiekuńczo wychowawczych. W ubiegłym roku na terenie powiatu funkcjonowało 110 rodzin zastępczych, w których na podstawie postanowień sądu umieszczonych było 162 dzieci. Istnieją też trzy domy pomocy społecznej: w Gębicach, Trzciance i Wieleniu. Łącznie realizują one pomoc dla 569 osób zapewniając całodobową opiekę oraz zaspakajając potrzeby bytowe i opiekuńcze podopiecznych. Na terenie powiatu mamy także dwie placówki opiekuńczo wychowawcze: "Przyjazny Dom" w Trzciance i "Słoneczny Dom" w Krzyżu. Te zajmują się wyłącznie dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. PCPR realizuje także zadania związane z obsługą PFRON, pomaga wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz własne placówki. Wśród zadań jest też rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, a także rekreacja i turystyka wypoczynkowa. Dzięki projektom i programom korzystano w znacznym stopniu ze środków pozabudżetowych. Radni jednogłośnie zaakceptowali pracę jednostki.

HIGIENA. Jak poinformowała Beata Kościelska - Powiatowy Inspektor Sanitarny, w minionym roku zarejestrowano 1003 przypadki zachorowań na choroby zakaźne, w tym 311 chorych wymagało hospitalizacji. Niewiele było przypadków zatruć. Nie odnotowano też ognisk zachorowań. Problemem była ospa wietrzna, tutaj zachorowalność wzrosła aż o 94 %, odnotowano 497 przypadki zachorowań. Zaopatrzenie w wodę pitną na terenie powiatu jest dobre. Przeprowadzone kontrole - a było ich 147 nie wykazały rażących przypadków przekroczeń obowiązujących norm. Nastąpiła kolejna duża poprawa jakości wody pitnej na terenie powiatu. Sanepid kontrolował także stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej. Przeprowadzono kilkaset kontroli m.in.: zakładów fryzjerskich, odnowy biologicznej, hoteli, domów pomocy społecznej, dworców, służby zdrowia placówek handlowych, zakładów pracy i wielu innych. Najwięcej zaniedbań i niezgodności odnotowano w sklepach spożywczych. Co gorsze, ilość złych wzrosła z trzech do trzynastu procent. W tej grupie szczególnie wyróżniają się sklepy małe, choć zarzuty dotyczyły też marketów. Warto zatem uważać na produkty przeterminowane, przechowywane poza chłodniami, a także higienę pomieszczeń i personelu. Warto natomiast zauważyć poprawę w placówkach oświatowych. Dzięki systematycznie prowadzonym remontom i naprawom ich stan jest co najmniej zadowalający i stale się poprawia. Sanepid prowadził także szeroką działalność profilaktyczną, często we współpracy z wydziałem Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

KOLEJ. Radni wrazili protest przeciwko zamiarowi likwidacji połączenia kolejowego Krzyż Wlkp. - Piła. "Uważamy, że projekt likwidacji linii, to kolejne poważne ograniczenia w transporcie publicznym, które z całą pewnością niosą za sobą negatywne konsekwencje dla mieszkańców naszego powiatu, regionalnego rynku pracy, a także szans rozwojowych tej części województwa. W znaczący sposób pogłębią istniejący już problem z dojazdami do pracy, szkół i lekarzy w innych miejscowościach, a spowodowany zamknięciem linii kolejowej wzrost natężenia ruchu kołowego, przyczyni się do jeszcze większej degradacji dróg oraz znacznego pogorszenia warunków bezpieczeństwa. Linia kolejowa Krzyż Wlkp. - Piła, już jako jedyna na terenie naszego powiatu, stanowi dla jego mieszkańców niezwykle istotny i ważny potencjał transportowy. Dzięki niej mamy dostęp do większej liczby połączeń w kierunku Poznania, Szczecina, Gorzowa Wlkp., Bydgoszczy, Gdańska, Warszawy oraz Berlina, co z kolei umożliwia znacznie szerszy dostęp do miejsc pracy, szkół, wyższych uczelni i specjalistycznej opieki medycznej. Pragniemy również podkreślić, że linia ta jest nieodzownym elementem rozwoju naszego regionu. Z racji położenia geograficznego, jesteśmy w istotny sposób związani z układem transgranicznym, co sprzyja otwartości regionu na wszelkie nowoczesne trendy i innowacje gospodarcze, polityczne i kulturowe, ułatwia przemieszczanie się nie tylko w celach turystycznych, ale także zarobkowych. W takiej sytuacji, nie należy ignorować potrzeb naszych mieszkańców, z których znaczna część korzysta z powyższych możliwości. Tym bardziej, ze samorządy, przez które linia przebiega, mają w swoich planach jej uatrakcyjnienie poprzez zawiązanie współpracy polsko - niemieckiej w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej i realizację projektu TransOderana. Uważamy, że realizacja inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury i taboru na przedmiotowej linii, winna wpłynąć na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, a tym samym zwiększenie atrakcyjności tego środka transportu. Dlatego jesteśmy przekonani, że nie likwidacja, a rewitalizacja linii, przyczyni się do rozwoju i promocji tej części województwa wielkopolskiego. Zwracamy również uwagę na mające miejsce liczne awarie szynobusów przewożących na tej linii, co w następstwie powodowało wprowadzanie "kolejowej komunikacji zastępczej". Taki sposób realizacji połączenia skutkował niestabilnym i nieprzewidywalnym przewozem, licznymi spóźnieniami (w tym do szkoły, do pracy itp.), a co za tym idzie, wzrostem kosztów eksploatacyjnych przewoźnika, a ponadto koniecznością samoorganizowania się społeczeństwa w zakresie dojazdów. Niewątpliwie wpłynęło to bezpośrednio na zmniejszenie liczby podróżnych. Zatem sugerowanie nierentowności funkcjonowania tej linii w oparciu o te statystyki jest nieuprawnione. Zapis w projekcie planu dotyczący likwidacji linii kolejowej Krzyż Wlkp. - Piła postrzegamy jako niekorzystny społecznie proces dla naszego powiatu i odbieramy jako swoiste wykluczenie komunikacyjne północno - zachodniej części województwa, stanowiące jedną z największych barier rozwoju, albowiem obecnie, to jakość infrastruktury przede wszystkim decyduje o atrakcyjności i potencjale rozwojowym regionu. W związku z powyższym, działając w interesie naszego powiatu i jego mieszkańców, apelujemy o niezwłoczne usunięcie zapisów w projekcie planu, zmierzających do degradacji, wykluczenia i upośledzenia komunikacyjnego tej części województwa wielkopolskiego. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przy podejmowaniu ostatecznej decyzji dotyczącej utrzymania linii kolejowej Krzyż Wlkp. - Piła wzięte zostaną pod uwagę wszelkie zgłoszone przez samorządy argumenty w tej sprawie, a także wola i potrzeby mieszkańców naszego powiatu, dla których decyzja o jej likwidacji jest nie do zaakceptowania. Uważamy, że krótki okres przeznaczony na konsultacje społeczne w sprawie przedmiotowego projektu, nie sprzyja szukaniu odpowiedzialnych rozwiązań w dziedzinie rozwoju transportu publicznego naszego województwa".
Piotr Keil
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.