Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


RADNI OCENIALI ZADANIASesja Rady Powiatu odbyła się 28 kwietnia. Oceniono funkcjonowanie szpitali powiatowych, zimowe utrzymanie dróg oraz realizację ich remontów. Przyjęto też informację o stanie urządzeń melioracyjnych, wynikach egzaminów zawodowych, a także współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

SZPITALE - Rada Powiatu zatwierdziła roczne sprawozdania finansowe obu szpitali powiatowych. ZZOZ w Czarnkowie wypracował zysk w wysokości 114 tysięcy złotych. Koszty amortyzacji wyniosły w 2014 roku 817 tys. Przychody jednostki wyniosły 22.677 tys. zł, natomiast koszty ogółem wyniosły 22.617 tys. zł. Kwota należności na koniec roku wyniosła 1.666 tys. zł, a kwota zobowiązań 10.178.722 zł. Szpital im. Jana Pawła II w Trzciance wykazał stratę w wysokości 1.071 tys zł. Koszty amortyzacji wyniosły 1.763 tys. zł. Przychody jednostki wyniosły 30.477 zł, koszty ogółem wyniosły 31.548 tys. zł. Kwota należności na koniec roku 2.063 zł, kwota zobowiązań 1.990 zł.

DROGI - Zarząd Dróg Powiatowych administruje 331 kilometrów dróg i ulic w ośmiu gminach. Z tego 299 kilometrów, objętych jest planem zimowego utrzymania. Od grudnia 2014 do lutego 2015 w ciągu ośmiu dni, użyto sprzętu do posypywania dróg piaskiem i solą. Koszty tych operacji wyniosły ponad 91 tysięcy zł. Rejon Dróg Wojewódzkich dba o 346 kilometry dróg w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Wykonawcą prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest firma "Skanska". O wykonanych remontach oraz inwestycjach drogowych informowano szczegółowo podczas podsumowania roku 2014. W bieżącym roku zaplanowano: przebudowę drogi powiatowej Kamionka - Sokołowo, budowę ścieżki rowerowej w Czarnkowie na odcinku od ulicy Gimnazjalnej do Staroszkolnej, przebudowę mostu na cieku wodnym Struga w miejscowości Radolin. Koszty remontów dróg wyniosą łącznie 1.2 mln złotych.

MELIORACJE - W 2014 roku, program inwestycji melioracyjnych i gospodarki wodnej w województwie wielkopolskim przewidywał nakłady dla WZMiUW w Pile w wysokości blisko 9,5 mln zł. W tym dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego 136 231 zł. Mało! Jednak w roku 2015, poprzez skierowanie na eksploatację i konserwację na teren działania RO w Pile nieco większych środków, przewiduje się poprawę stanu rzek i kanałów, co w istotny sposób ograniczy zagrożenie powodziowe oraz stworzy lepsze warunki gospodarowania na użytkach rolnych.

POMOC SPOŁECZNA - Do zadań własnych powiatu należy ocena pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Jest ona podstawą do planowania budżetu na kolejny rok. W 2014 roku opracowana została strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2023. Jej celem jest wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Praca skierowana jest na wsparcie najbardziej potrzebujących, wyrównanie szans życiowych niepełnosprawnych, piecza zastępcza oraz wspieranie rodzin. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, oprócz zwyczajowych zadań, realizowało dwa duże programy - "Rozwoju pieczy zastępczej" oraz "Integracji społecznej i zawodowej".

EDUKACJA - W szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat po raz pierwszy zostały przeprowadzone egzaminy zawodowe w zakresie kwalifikacji określonych dla danych zawodów. W sesji zimowej, do egzaminu przystąpiło 130 uczniów w ośmiu kwalifikacjach. Świadectwo otrzymało 87 uczniów (67%).

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Powiat wspiera działalność organizacji pozarządowych finansowo oraz organizacyjnie. W ubiegłym roku na realizację zadań publicznych tego typu przeznaczono: sport i rekreacja - 76 000 zł, ochrona i promocja zdrowia 1 000 zł, bezpieczeństwo 4 500 zł, edukacja - 1 000 zł, turystyka - 1000 zł, ekologia - 15 000 zł, wspieranie niepełnosprawnych - 8 500 zł. Łączna suma to 107 tys. złotych. Piotr Keil
Starostwo Powiatowe

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.