Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


NARADA DYREKTORÓWW Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie starosty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. Omówiono bieżące sprawy z zakresu edukacji oraz perspektywy i zadania na przyszłość.

Starosta Tadeusz Teterus przedstawił sprawy rozpatrywane przez Zarząd Powiatu oraz zaprezentował ofertę inwestycyjną firmy EMPRO z Warszawy, dotyczącą rozwoju i poprawy funkcjonowania różnych jednostek i placówek powiatowych. Naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Jabłonowski omówił kwestię ogłoszonych konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach i Liceum Ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim. Dłuższą dyskusję wzbudził temat związany z realizacją art. 32a ustawy okołobudżetowej. Zgodnie z jego zapisami dyrektorzy szkół zostali zobligowani, aby w swoich planach finansowych wyodrębnić rozdziały klasyfikacji budżetowej związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Decyzja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej, narzuca konieczność wykonania bardzo dużej i żmudnej pracy przez poszczególne placówki, wymaga bowiem, aby wszystkie koszty funkcjonowania placówki, oprócz dotychczasowego podziału na typy szkół wyodrębnione w rozdziałach klasyfikacji, podzielić jeszcze na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i na pozostałych. Następnie naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Paweł Siemiński omówił aktualny stan wdrażania środków unijnych w latach 2014-2020 i aktualny harmonogram wdrażania WRPO w roku 2015 oraz możliwości, jakie rodzą się przed potencjalnymi wnioskodawcami. Kolejny blok spraw dotyczył bieżącej działalności jednostek i odnosił się do arkuszy organizacyjnych na rok 2015/2016, działalności poradni psychologiczno - pedagogicznych w powiecie, informacji o frekwencji uczniów na maturach i przygotowaniu szkół do czerwcowych egzaminów zawodowych. Naczelnik Wydziału Edukacji poinformował zebranych o złożonym przez powiat wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie gabinetów pielęgniarskich w 8 jednostkach na kwotę 57 710,00 zł. Uzgodniono również termin konferencji podsumowującej realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Czarnkowsko - Trzcianeckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, na 25 czerwca 2015 r. na godz. 10.00. Na zakończenie spotkania zapoznano z ofertą fundacji Marchewkowe Pole z Trzcianki w zakresie możliwości udziału szkół i placówek w projekcie "e-Lerning PCT". Zaprezentowali ją państwo Agnieszka i Piotr Halama, którzy pokazali możliwe korzyści z udziału w projekcie, płynące dla szkół, nauczycieli i uczniów. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dyrektorzy do pierwszego tygodnia czerwca określą wolę swojego w nim udziału.
P. Keil / R. Jabłonowski
Starostwo Powiatowe

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.