Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


KONFERENCJA "BEZ PRZEMOCY"Konferencją pod hasłem "Bez przemocy" rozpoczęto w gminie Czarnków Społeczną Kampanię na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trudny, często głęboko skrywany problem stanie się w nowym roku przedmiotem spotkań i debat w środowiskach lokalnych. Wszystko po to, by zapobiegać patologiom życia społecznego, a przede wszystkim wspierać ofiary przemocy i wskazywać drogę poprawy sprawcom.

Etiuda teatralna przygotowana i pokazana na scenie Kina "Światowid" przez młodzież z zespołów szkół w Gębicach, Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej i Romanowie Dolnym, syntetycznym, mocnym przekazem stanowiącym znak sprzeciwu wobec wszelkich form przemocy, otworzyła konferencję, wprowadzając uczestników w jej tematykę.

Dobra współpraca, społeczna postawa i chęć uczestnictwa w aktualnych i przyszłych działaniach lokalnych na rzecz szerzenia wiedzy i szukania sposobów przeciwdziałania patologiom wpłynęły na atmosferę konferencji moderowanej przez zastępcę wójta gminy Monikę Piotrowską, która zapoznała uczestników z programem, a także już na wstępie dziękowała wszystkim przyczyniającym się do realizacji ważnego projektu. W podobnym tonie witał gości wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, dzieląc się z zebranymi osobistą refleksją, że rola wójta nie zaczyna się i nie kończy na "bywaniu", na powitaniach, otwarciach i zamknięciach, ale, że często jako pierwszy uczestniczy w rozwiązywaniu problemów związanych z trudnymi relacjami między ludźmi.

Kolejno, zgodnie z programem, wystąpiły specjalistki uczestniczące w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnków. Ich profesjonalne wystąpienia stanowiły kompendium wiedzy na temat przemocy w rodzinach, a także możliwości jej zapobiegania i propozycjach rozwiązań w trudnych i bardzo różnorodnych przypadkach.

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pracy w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym opowiadała psycholog Grażyna Dzikowska. Kurator zawodowy Agnieszka Klepianowska mówiła m.in. o roli kuratora sądowego w procedurze Niebieskiej Karty, natomiast Danuta Szcześniak, pedagog w Zespole Szkół Specjalnych w Gębicach, skupiła się na roli placówki oświatowej w tejże procedurze. Anna Skuza, kierownik GOPS, poświęciła swoje wystąpienie roli pracownika socjalnego, a Justyna Przybył, asystent ds. prewencji kryminalnej i nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie, zwróciła uwagę na problematykę działań interwencyjnych Policji prezentując film, w którym role zarówno ofiar jak i sprawców przemocy, zagrali prawdziwi policjanci.

Jak zawsze bardzo osobiście i zajmująco wystąpiła prokurator Danuta Żukowska - Grygiel, wypowiadając się na temat prawnych aspektów zjawiska przemocy w rodzinie, w tym na temat rozwiązań i możliwości prawnych. Część merytoryczną konferencji zakończyła interesująca prezentacja form działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. Przedstawiła ją p.o. dyrektor ośrodka Anna Thomas.

O podsumowanie konferencji poproszona została kurator Ewa Pawlikowska - Adamczak. Doceniając zarówno pracę i udział w konferencji młodzieży szkolnej, jak i obecność dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych i przedstawicieli środowisk lokalnych, w tym władz samorządowych i sołtysów, jako znawca przedmiotu z satysfakcją i uznaniem mówiła o znaczeniu podjęcia przez gminę Czarnków inicjatywy prowadzenia szerokiej kampanii społecznej pod hasłem "Bez przemocy". Przekonana o powodzeniu przedsięwzięcia, życzyła sobie i jego realizatorom wielu dobrych praktyk.

W imieniu uczestników konferencji zabrał również głos wicestarosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego Jacek Klimaszewski, który podkreślił wagę edukacji i udziału młodzieży i pedagogów w konferencji.

W podsumowaniu warto zauważyć, że, może jeszcze powoli, ale zbliża się czas rezygnacji z partykularyzmów, na rzecz działań wspólnotowych. Od dawna bowiem wiadomo, że w gromadzie siła. Jeśli Gminna Kampania na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pozwoli dostrzec zło tam, gdzie ono zaistnieje i zwróci uwagę mieszkańców na konieczność przeciwdziałania, dla dobra całej społeczności lokalnej, to wszyscy odniesiemy sukces.

Tymczasem za pomoc w zrobieniu pierwszego kroku, w imieniu organizatorów serdeczne podziękowania należą się: dyrekcji i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Zespołowi Interdyscyplinarnemu w Gminie Czarnków, Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie, Prokuratorze Rejonowej w Trzciance, II Zespołowi Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Trzciance, dyrektorom, pedagogom i uczniom z gminnych Zespołów Szkół, pracownikom Fundacji "Gębiczyn" i Centrum Integracji Społecznej, Kołu Gospodyń z Sarbi, artyście Jarkowi Fornalowi, a także przedstawicielom prasy, radia i telewizji.
awaFot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.