Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2024, sobota.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymonafree counters


FUNDUSZE EUROPEJSKIEDo podstawowego zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich należy pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych, a także prowadzenie działań promujących powiat jako partnera do współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego, kultury, oświaty i innych dziedzin życia społecznego.

W okresie jesiennym zrealizowano w wydziale między innymi następujące zadania:

- w dniu 16 listopada 2015 r. został złożony przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki oraz DC Centrum sp. z o.o. w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 projekt partnerski Zdecyduj o sobie - zdobądź dotację na założenie firmy! Cel projektu zakłada podwyższenie poziomu przedsiębiorczości na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia należących do 2 grup - kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich, co doprowadzi do utworzenia nowych 40 firm ze środków finansowych przekazanych na podjęcie działalności gospodarczej w terminie do 28.02.2018 r.

- pod koniec października 2015 roku Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1346P Kamionka - Sokołowo - Etap II" w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 453 918,77 zł. Wysokość dofinansowania stanowi 50%. Wkład własny zabezpieczony został ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego i Gminy Lubasz. Zadanie - w przypadku otrzymania dofinansowania - ma być zrealizowane w 2016 roku. Zakres przedmiotowy objęty wnioskiem o dofinansowanie stanowi II etap kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr1346P na odcinku: Kamionka - Sokołowo. Inwestycja została podzielona na trzy etapy, które Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z partnerami zamierza zrealizować w latach 2015-2017. Łączna długość trzech etapów to 2 994,30 mb (w kilometrażu ciągu drogowego od km 6+989,00 do km 9+983,30). W ramach zakresu objętego I etapem, przebudowany został w roku 2015 r. odcinek o długości 971 mb., na który zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2015 Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 473 808,00 złotych w ramach programu wieloletniego pn.: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
P. Siemiński
Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.