Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


RADNI UCHWALILI BUDŻET NA 2016 R.Porządek obrad ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego zdominowany był przez tematy związane z budżetem na kolejny rok. Poza samym projektem budżetu powiatu na rok 2016, radni zapoznali się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie, opiniami komisji stałych Rady Powiatu, a także stanowiskiem Zarządu Powiatu.

Przygotowany przez Zarząd projekt budżetu zaopiniowany został pozytywnie zarówno przez RIO, jak i wszystkie komisje stałe, w związku z czym radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2016. Oto jej główne założenia:

Dochody powiatu na rok 2016 ustalono w łącznej kwocie 85.429.991 zł, z czego dochody bieżące to kwota 84.252.299 zł, natomiast dochody majątkowe 1.177.692 zł.

Z kolei ustalone na rok 2016 wydatki powiatu to kwota 90.580.564 zł, w tym wydatki bieżące ustalono na kwotę 82.616.894 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 7.963.670 zł.

Ustalony został także deficyt budżetu powiatu, który sfinansowany zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów. Jest to kwota 5.150.573 zł.

Utworzono rezerwy: ogólną - w wysokości 300.000 zł oraz celowe w kwocie ogółem 2.147.610 zł z rozbiciem na oświatę, podwyżki płac, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, ochronę zabytków oraz zarządzanie kryzysowe.

Rada Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego uchwaliła także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2042.
Natalia Rozalewicz
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.