Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


DECYDOWANO O FUNDUSZACHO najpilniejszych zadaniach dotyczących funduszy sołeckich rozmawiano podczas zebrań wiejskich, które odbywały się przez cały wrzesień w miejscowościach położonych na terenie gminy Czarnków. W przyszłym roku do dyspozycji mieszkańców przeznaczono kwotę ponad 436.000 zł. W 2017 roku będzie można wykonać w sołectwach zadania, które posłużą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Fundusz to rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy, a ich wola zobowiązuje wójta do wpisania efektów decyzji do projektu budżetu. Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, Rada Sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Do 30 września sołtysi mieli czas na przekazanie uchwalonych wniosków o fundusz sołecki. W czwartek, 29 września br., odbyło się ostatnie z serii 24 zebrań wiejskich zwołanych przez sołtysów w tej sprawie. Z zaproszenia na spotkanie, w którym brał udział wójt Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta Monika Piotrowska oraz pracownik odpowiedzialny za fundusz sołecki, skorzystało wiele osób. Mieszkańcy zgłaszali, a następnie przegłosowywali swoje propozycje. W nadchodzącym roku wsie rozdysponowały swoje środki w różny sposób - wedle aktualnych potrzeb każdej ze wsi. Najczęściej sołectwa podzieliły własny fundusz sołecki na utrzymanie i doposażenie sal wiejskich, utrzymanie porządku na wsi, przebudowę dróg gminnych, budowę chodników, a także organizację działań kulturalno - sportowych. Na listę zadań do realizacji wpisano również budowę wiat, siłowni zewnętrznych oraz wsparcie działań OSP.

Przy okazji, przybyli na zebrania mieszkańcy, poruszali szereg nurtujących ich problemów. Często wywiązywała się konstruktywna rozmowa. Poruszane były tematy związane z oświetleniem i z poprawą stanu dróg czy budową chodników.

Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniach oraz pomoc w wypracowaniu zadań na przyszły rok, a sołtysom wraz z radami sołeckimi za zorganizowanie zebrań. Kolejny rok realizacji funduszu sołeckiego z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia i estetyki otoczenia.
Agnieszka Wiśniewska
Urząd Gminy Czarnków

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.