Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2024, poniedziałek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacławafree counters


POWIAT PRZEKAZUJE PIENIĄDZE DLA SZPITALA W CZARNKOWIE700 tysięcy złotych! Tyle pieniędzy przekazał powiat czarnkowsko - trzcianecki dla obydwu szpitali powiatowych. Każdy z nich dostał po 350 tysięcy złotych. To znaczna kwota, która pozwoli na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt. To jednak nie wszystko! Kolosalne pieniądze dla lecznic dopiero się pojawią. Rada Powiatu przyjęła bowiem Wieloletni Plan Inwestycyjny, który pozwala na przekazanie milionów złotych naszym szpitalom.

Rada Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego przyjęła do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny. Pozwoli on na przekazanie znaczących kwot dla lecznic powiatowych. Priorytetową inwestycją stała się rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, którego realizacja ma nastąpić w latach 2017/2018. Wartość inwestycji to 6 388 010 zł, a cała kwota pochodzić będzie ze środków powiatowych. Szpital ma być również doposażony w sprzęt medyczny. Na to zadanie w 2018 roku potrzebna jest kwota 4 141 538zł. Tu pozyskane zostaną środki zewnętrzne w kwocie ponad 3,5 mln złotych. Resztę dołoży powiat.

Realizacja tych inwestycji doprowadzi do dokończenia rozbudowy czarnkowskiej lecznicy według dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dokończenie rozbudowy i przebudowy oddziałów oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt doprowadzi do spełnienia przez szpital standardów i wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w spawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Spełnienie standardów konieczne jest przy ubieganiu się o przyszłe kontrakty. To również pierwszy i bardzo ważny krok do poprawienia kondycji finansowej Szpitala Powiatowego w Czarnkowie, gdyż zaplanowane inwestycje dadzą placówce większe możliwości obsługi pacjentów.

Powiat cały czas wspiera szpitale!
W ostatnim czasie Zarząd i Rada Powiatu przeznaczyli również pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu medycznego w obydwu szpitalach. Czarnkowska lecznica otrzymała 350 tysięcy złotych. - Do połowy grudnia otrzymamy sprzęt, który już teraz zamówiliśmy. Na chwilę obecną nie wykorzystaliśmy całej kwoty. Zakupiliśmy sprzęt za prawie 188 tysięcy złotych. W pozostałym zakresie objętym kwotą dotacji, trwają procedury związane z wyborem oferenta - mówi dyrektor szpitala Krzysztof Wywrot. Najwięcej pieniędzy szpital wydał na defibrylator i monitor modułowy na OIOM, dzięki którym będzie można wykonywać pomiar serca i pomiar ciśnienia śródczaszkowego. Koszt tego sprzętu wyniósł 73 224 zł. Znaczną kwotę przeznaczono również na stanowisko do resuscytacji noworodków (32 907 zł), trzy kardiomonitory na wózkach (17 563 zł) oraz głowicę do aparatu USG (16 513 zł). Za resztę wydanej kwoty zakupiono bronchofiberoskop, dwa łóżka na oddział intensywnej terapii, zestaw do VAC Therapy, aparat EKG z drukarką, zestaw do teletransmisji danych Lifepack oraz lampę bilirubinową na statywie.

Zakup sprzętu było możliwy dzięki wsparciu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, który znalazł w swoim budżecie 700 tysięcy złotych wolnych środków. To duża kwota, która trafiła do szpitali w Czarnkowie i Trzciance. Warto zwrócić uwagę, że dzięki tym środkom nastąpiła znaczna poprawa sytuacji naszych lecznic. - Od kiedy rozpoczęła się kadencja nowego Zarządu Powiatu stabilizacja szpitali w Trzciance i w Czarnkowie jest dla nas najważniejsza. Dbanie o zdrowie mieszkańców naszego powiatu to również priorytet Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Tak dobrze jak teraz, w obydwu lecznicach jeszcze nigdy się nie działo - mówi Tadeusz Teterus.

Powstaje elektroniczna dokumentacja!
Kolejnym projektem związanym z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców jest projekt pod nazwą: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". To wspólny projekt samorządu Województwa Wielkopolskiego i chętnych lecznic w całym województwie. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do systemu informacji medycznej i tworzących się platform P (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Kwota dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 obejmuje maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Lider projektu (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) wraz z partnerami (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ZZOZ w Czarnkowie oraz Szpital Powiatowy w Trzciance) zobowiązani są do pokrycia co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu oraz 100% kosztów niekwalifikowalnych. Kwota przeznaczona z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na każdą z lecznic wyniesie 250 tysięcy złotych w 2017 oraz 82 721 złotych w 2018 roku.

Powstanie Fundacji Na Rzecz ZZOZ w Czarnkowie coraz bliżej!
Myli się ten, kto myśli, że to już koniec pomysłów Starostwa Powiatowego w Czarnkowie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Kolejnym projektem, który jest w fazie tworzenia, jest Fundacja Na Rzecz ZZOZ w Czarnkowie, która docelowo będzie pracowała na rozwój czarnkowskiej lecznicy. Celem fundacji będzie pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego, organizowanie zbiórek i akcji na rzecz placówki, promocja zdrowia na terenie powiatu, współpraca z przedsiębiorcami, samorządami i pacjentami. Szczegóły tej działalności wkrótce Państwu przedstawimy.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.