Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


O NAS, BEZ NASW poniedziałek, 31 lipca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Trzciance z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Czarneckiego odbyło się spotkanie w sprawie przywrócenia powiatu trzcianeckiego. Jak twierdził gospodarz miasta i gminy to efekt wniosku Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance, który on popiera w całej rozciągłości.

Na poniedziałkowe spotkanie przybyli działacze trzcianeckiego PiS, kilku radnych, grupka mieszkańców Trzcianki oraz goście z terenu powiatu, wśród których był starosta Tadeusz Teterus oraz radny Sejmiku Wielkopolskiego Włodzimierz Ignasiński. Burmistrz Czarnecki odczytał złożony przez Komitet Miejski PiS wniosek, a następnie Danuta Walkowiak zapoznała zgromadzonych z listem skierowanym do samorządowców oraz mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, którego treść kilka dni później pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej miasta. Z kolei pracownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Trzcianka Dawid Czyż zapoznał zebranych z funkcjonowaniem byłego powiatu trzcianeckiego, Urzędu Rejonowego w Trzciance oraz zaprezentował przygotowaną symulacją podziału powiatu na dwie odrębne jednostki. Wynika z niej, że gminy Drawsko, Krzyż Wlkp.,Wieleń oraz miasto i gmina Trzcianka, będą stanowiły powiat trzcianecki, a gminy Lubasz, Połajewo, Czarnków oraz miasto Czarnków utworzą powiat czarnkowski. Kończąc spotkanie burmistrz Czarnecki przedstawił wymogi, jakie należy spełnić aby przywrócić funkcjonowanie powiatu trzcianeckiego. Zaznaczył również, że w chwili obecnej jest najodpowiedniejszy moment na przeprowadzenie podziału obecnego powiatu. Treść wniosku skierowanego przez Komitet Miejski PiS w Trzciance do burmistrza, samorządowców oraz mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, prezentujemy naszym Czytelnikom w całości:

"Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki istnieje przez 18 lat. Jako jedyny w Polsce został utworzony z dwóch istniejących powiatów. Przez ten czas dokonano wiele inwestycji związanych z budową, remontem i adaptacją pomieszczeń na cele administracji publicznej, których siedzibą jest miasto Czarnków. Nazwa powiatu jest jednak dwuczłonowa, co wskazuje na to, aby wszelkie siedziby instytucji miały odzwierciedlenie w każdym z wymienionych miast. Analizując wielkość powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego pod względem liczebności (1/4 liczby mieszkańców powiatu stanowią mieszkańcy gminy Trzcianka) i powierzchni można stwierdzić, że wyłącznie centralizacja urzędów i instytucji powoduje, że są one trudno dostępne dla każdego obywatela zamieszkującego obecny powiat. Przy tej okazji uzasadnione jest pytanie, co zrobiły przez te 18 lat władze powiatu, aby urzędy i instytucje były bliżej mieszkańców poszczególnych gmin? Co więcej, czy na początku istnienia powiatu przeprowadzono konsultacje z poszczególnymi gminami na temat organizacji struktury administracyjnej powiatu? Należy więc zapytać dalej, jakie były starania i podjęte decyzje , aby w poszczególnych gminach utworzone zostały oddziały i punkty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, instytucji rolniczych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, filie wydziałów komunikacji, biura pracy, czy wreszcie posterunek policji? To dopiero teraz, kiedy w kraju rządzi Prawo i Sprawiedliwość, uruchomiono posterunki policji w Lubaszu i Drawsku. Warto zapytać także jakie zostały opracowane strategie związane z funkcjonowaniem systemu szkół ponadgimnazjalnych i jednostek kultury? Obecny powiat nie był w stanie udźwignąć funkcjonowania części systemu szkół. Na szczęście z ratunkiem szły samorządy gminne. Jakie zostały opracowane programy budowy sieci dróg, chodników, transportu komunikacji autobusowej i kolejowej? Czy ktoś słyszał o wieloletnich planach i strategiach inwestycji w powiecie wobec potrzeb i oczekiwań mieszkańców? Jakie wspólne, przez te 18 lat, wykonano inwestycje z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, termomodernizacji jednostek podległych powiatowi i poszczególnym gminom co przy wspólnej realizacji mogłoby obniżyć koszty remontów i utrzymania? Dlaczego nie podjęto starań o wspólną organizację zbierania i wywozu odpadów komunalnych, co mogłoby znacząco obniżyć ceny dla mieszkańców? Czy opinia publiczna ma wiedzę na temat konsultacji z gminami zasad organizacji opieki zdrowotnej na terenie powiatu, tak aby zapewnić mieszkańcom powszechny dostęp chociażby do lekarzy specjalistów? Dlaczego dopiero zbieranie podpisów przez mieszkańców Trzcianki, Wielenia i Krzyż Wielkopolskiego uchroniło nas przed zamiarem likwidacji połączeń kolejowych na linii Krzyż-Wieleń-Trzcianka-Piła? Odpowiedzi na te wszystkie pytania wydają się rzucać cień na działalność powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego, jako tego, który jest bierny wobec realnych oczekiwań i niedostatecznie wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców. Połączenie byłych dwóch powiatów czarnkowskiego i trzcianeckiego wymaga współpracy i równego traktowania. Niestety tego nie odczuwamy, dlatego sądzimy, że powrót do dwóch odrębnych powiatów pozwoliłby na lepszą współpracę i funkcjonowanie administracji powiatowej oraz publicznej, która byłaby bliżej mieszkańców, ułatwiając nam wszystkim życie. Obecnie sytuacja geopolityczna w kraju i w powiecie, a także fakt, że wypowiedź pan starosty Tadeusz Teterus w Telewizji Lokalnej Trzcianka można uznać za przychylną naszej inicjatywie utworzenia powiatu trzcianeckiego pozwala na dyskusję i rozważenie realizacji naszej propozycji." /zachowano pisownię oryginalną/.

Demokracja wg Wikipedii to system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Skoro więc uznajemy, że Polska jest krajem demokratycznym, a decydentem jest suweren, to jak to się ma do sytuacji opisanej wyżej? Kilku, czy nawet kilkunastu mieszkańców Trzcianki uznało, że powinien powstać odrębny powiat, bez konsultacji z mieszkańcami całego powiatu. A przecież suwerenem w ustroju demokratycznym jest całe społeczeństwo. Gdzie więc konsultacje społeczne i wspólne podejmowanie decyzji? Dla kogo zorganizowano poniedziałkowe spotkanie w Urzędzie Miasta Trzcianka i kto otrzymał na nie zaproszenie? Patrząc z boku na zaistniałą sytuację można odnieść wrażenie, że to zwykła farsa. Nie wystarczy bowiem być na fali. Trzeba się liczyć z opinią całego społeczeństwa, nie tylko jednostek. Trzeba rozmawiać merytorycznie, rozważyć wszystkie za i przeciw i dopiero wtedy podejmować decyzje. Slogany typu: "... działalność powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, jako tego, który jest bierny wobec realnych oczekiwań i niedostatecznie wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców" nie wystarczają tym, którzy znają fakty. Bo nie wystarczy zmienić granic administracyjnych powiatu aby żyło się nam lepiej i dostatniej. Tu potrzebna jest wspólna praca i łączenie, a nie dzielenie społeczeństwa. Czy tak trudno to zrozumieć?
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.