Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2024, piątek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierzafree counters


XLIII SESJA RADY GMINY CZARNKÓWw poniedziałek, 25 września 2017 r., o godz. 14.00 zebrali się radni, by wprowadzić w życie konieczne dla działalności gminy Czarnków uchwały.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych, a porządek obrad przewidywał 10 punktów. Wśród zgromadzonych obecni byli również: wójt Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta Monika Piotrowska, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk, dyrektorzy szkół i przeszkoli oraz sołtysi.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad wysłuchano informacji z realizacji zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Brzeźnie. Sprawozdanie przedstawił prezes Zarządu Witold Węgierek, który mówił o sytuacji finansowej spółki w roku 2016 oraz o liczbie osób w niej zatrudnionych. Przedstawił należności i zobowiązania z tytułu opłat za wodę oraz zrzut ścieków. - Z dniem 1 stycznia 2016 roku, wydzielono ze struktur ZUK zorganizowaną część przedsiębiorstwa Ryczywół i przekazano zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole. Z dniem 1 lutego 2016 roku ZUK Sp. z o.o. w Brzeźnie zakończył obsługę Gminy Ryczywół w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiorze ścieków z wszystkimi konsekwencjami. Po okresie 3-miesiecznego ogłoszenia wniosek o wykreślenie Gminy Ryczywół zostanie ponownie przekazany do KRS.

W obradach ostatniej sesji st. asp. Hanna Rzysko przedstawiła prezentacje działań dzielnicowego. - Bardzo staramy się pracować na zaufanie społeczne, które może być zachwiane przez brak zrozumienia dla charakteru naszej służby. Naszym wspólnym celem jest dbanie o poczucie bezpieczeństwa tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wspólne działania dają wymierne efekty. Na terenie gminy jest dwóch dzielnicowych, którzy realizują zadania powierzone przez przełożonych, wykonują czynności zlecone przez inne jednostki Policji, przeprowadzają wywiady, rozmowy, a także realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej - mówiła dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

W jednym z kolejnym punktów obrad sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami złożył wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który poinformował, że rozpoczęły się zadania inwestycyjne dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Marunowie, a następnie dodał, że wkrótce rozpocznie się również budowa chodnika przy drodze powiatowej w Romanowie Dolnym. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do największej inwestycji w roku 2017, dotyczącej budowy obiektu sportowego w Gębicach pn. "Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem". - Stan zaawansowania budowy wynosi w tej chwili około 38 % - mówił wójt Gminy Czarnków. Przypomnijmy, że wykonawca do końca czerwca 2018 roku ma czas na zrealizowanie tej inwestycji.

W dalszej części włodarz zwrócił uwagę na projekt dofinansowany z Unii Europejskiej "Słoneczne partnerstwo - Inwestycje w odnawialne źródła" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W tym partnerskim projekcie oprócz gminy Przykona uczestniczą również gmina Czarnków oraz gmina Drawsko - konkurs najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięty w przyszłym roku, a ewentualne dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

Wójt poinformował również że wkrótce realizowany będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Spółka Asta-Net wygrała przetarg na realizację dalszego ciągu rozwoju sieci światłowodowej między innymi na terenie gminy Czarnków. Oznacza to, że w nowym rozdaniu uzupełnione zostaną wsie: Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, a także dokonane zostaną uzupełnienia w innych miejscowościach. - Jesteśmy w trakcie rozmów i negocjacji. W tej chwili mamy otrzymać około 800 numerów.

W dalszej części oznajmił, że jego zastępca Monika Piotrowska na początku września brała udział w spotkaniu Regionalnych Komitetów Ekonomii Społecznej. Zastępca wójta powołana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, reprezentowała gminę Czarnków, by uczestniczyć w pracach legislacyjnych nad nową ustawą pn. "Ekonomia społeczna i solidarna oraz dyskusja nad zmianami w ustawie o spółdzielniach socjalnych". Nasza obecność w Komitecie wynika z działalności społecznej, za którą jest odpowiedzialna w dużej części pani Monika Piotrowska. O Gminie Czarnków było głośno w województwie z uwagi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie.

Wójt przypomniał, że w Starostwie Powiatowym odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin i Miast Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego. Rozmawiano o ewentualnym podziale powiatu na czarnkowski i trzcianecki. Podczas spotkania samorządowcy poruszyli także temat budowy powiatowej pływalni w Trzciance.

W dalszej części poinformował, że ogłoszony w siedzibie Sopockiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o przy ul. Władysława IV nr 9 przetarg - mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość - nie został rozstrzygnięty i ogłoszona została przerwa techniczna. Przedmiotem przetargu była nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 738/6 o powierzchni 1,6793 ha położona w Romanowie Dolnym (Podstrefa Czarnków).

Wójt na sam koniec wypowiedzi przypomniał, że w okresie między sesjami od sierpnia mają miejsce zebrania sołeckie, a ich celem jest ustalenie przedsięwzięć, które będą realizowane w 2018 roku.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnków, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, pozytywnie zaopiniowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W drugiej części posiedzenia, radni podjęli uchwały w sprawie:

- stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jędrzejewie w skład, którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie i Publiczne Gimnazjum w Jędrzejewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jędrzejewie;

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej w skład, którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 i Publiczne Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuźnicy Czarnkowskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919;

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Romanowie Dolnym w skład, którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym i Publiczne Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Romanowie Dolnym;

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gębicach w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach i Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Gębicach;

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejw Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucie; (Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hucie o strukturze organizacyjnej klas I-IV);

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmieszkowie; (Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmieszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmieszkowie o strukturze organizacyjnej klas I-IV);

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarnków na lata 2017-2023;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków;

- w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok;

- w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. analizy zasadności i kosztów delegacji służbowych zastępcy wójta za okres od 1 lipca 2015 roku do 25 września 2017 r.

W ostatnim punkcie sesji zastępca wójta Monika Piotrowska w nawiązaniu do obrad komisji wspólnej Rady Gminy Czarnków, która odbyła się w dniu 21 września 2017 r. złożyła oświadczenie, a następnie przekazała na ręce wójta rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy wójta.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków.
Agnieszka WiśniewskaO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.