Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 11 grudnia 2019, środa.  Imieniny: Daniela, Danuty, Sabiny, Stefana, Waldemara

R E K L A M A

free counters


STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ I OSTRZEGAJĄW związku z wieloma pożarami przewodów kominowych Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie przypomina o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych), który ciąży na właścicielu, jak również zarządcy budynku.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

  Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych zobowiązani są do poddania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Okresową kontrolę należy zlecić Mistrzowi Kominiarskiemu lub innej osobie posiadającej uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo budowlane.

  Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie informuje, że brak przestrzegania wyżej wymienionych obowiązków, jak również brak przestrzegania zaleceń producenta w zakresie eksploatacji zastosowanego urządzenia grzewczego (kominek, piecyk, kocioł), jest najczęstszą przyczyną zatruć tlenkiem węgla (CO). Dlatego pamiętajmy, że bezpieczeństwo najbliższych oraz nasze w dużej mierze zależy od nas samych!
  KP PSP w Czarnkowie
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.