Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 kwietnia 2024, czwartek.  Imieniny: Alicji, Apoloniusza, Apolonii, Bogumiłafree counters


NA INWESTYCJE WIĘCEJ NIŻ W UBIEGŁYM ROKUMiniony rok był bardzo dobry dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Samorząd powiatowy przeznaczył w 2017 roku prawie 13,5 mln złotych na inwestycje, z czego ponad 4,5 miliona to pieniądze pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Nowy rok zapowiada się jeszcze lepiej, ponieważ pula pieniędzy rozwój powiatu zwiększy się do ponad 15,5 mln złotych. W restauracji Złota Kaczka w Trzciance odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów, podczas którego podsumowano roku 2017 oraz przybliżono informacje na temat planów na bieżący rok.

Udany rok 2017
Obowiązki inwestycyjne, którym musiał sprostać powiat w roku 2017 wynikały z kierunków wyznaczonych przez Radę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, ujętych przede wszystkim w wieloletnim planie inwestycyjnym. Prawie sześć milionów złotych (z czego niespełna 1,8 mln to dofinansowanie z budżetów gmin, które współfinansowały inwestycje) zostało przeznaczonych na drogi i chodniki powiatowe. Jedną z najważniejszych inwestycji w tym obszarze była przebudowa drogi powiatowej nr 1316P z Trzcianki do Stradunia. - Cieszę się, że wreszcie udało się zrealizować tę inwestycję. Kosztowała prawie 3,8 mln złotych, z czego niespełna 2,9 miliona pochodzi z budżetu powiatu. W tej inwestycji pomogli nam nasi partnerzy, gmina Trzcianka, która dołożyła 800 tysięcy oraz Nadleśnictwo Trzcianka, które przekazało 100 tysięcy złotych. Bardzo im za to dziękuję - mówi starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus.

Wspólnie z gminą Lubasz powiat zrealizował kolejny etap przebudowy drogi Kamionka - Sokołowo, natomiast w partnerstwie ze wszystkimi właściwie gminami zostały wybudowane chodniki wzdłuż dróg powiatowych w wielu miejscowościach, choćby w Biernatowie, Dzierżążnie Wielkim, Teresinie, Mężyku, czy Boruszynie. Kolejny obszar, w którym powiat prowadził inwestycje w minionym roku, to oświata i wychowanie. Tu wartość inwestycji wynosi prawie 2,3 mln złotych. - Przede wszystkim należy tu wymienić budowę boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy trzech powiatowych szkołach, LO w Trzciance, ZSP w Trzciance i ZS w Krzyżu Wlkp. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,4 mln złotych, z czego prawie 668 tysięcy to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a konkretnie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Niezwykle istotnym jest fakt, że boiska będą służyć nie tylko uczniom wspomnianych szkół, ale wszystkim mieszkańcom - mówi starosta.

W minionym roku rozpoczęły się również niezwykle ważne inwestycje w obszarze ochrony zdrowia. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego powiat rozpoczął proces wyposażenia szpitali w Czarnkowie i Trzciance w elektroniczną dokumentację medyczną. Wartość projektu to 3,9 mln złotych, z czego aż 3,3 miliona to dofinansowanie z UE, które zostania przekazane przez lidera projektu w formie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie. Powiat rozpoczął również rozbudowę i przebudowę budynku szpitala w Czarnkowie. Prace zaczęły się pod koniec roku 2017, a całość inwestycji, wraz z jej finansowaniem, rozłożone są na lata 2017 - 2018. W związku z tym większość wydatków związanych z tą inwestycją, zaplanowanych na rok 2017 w kwocie prawie 1,2 mln złotych, przejdzie na rok bieżący. Na rok 2018 przechodzi również rezerwa celowa inwestycyjna, w kwocie prawie 600 tysięcy złotych.

Plany na 2018 rok
Plany inwestycyjne na rok 2018 opierają się przede wszystkim na wieloletnim planie inwestycyjnym, a także na uchwale Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Około 1,6 mln złotych powiat przeznaczy w bieżącym roku na inwestycje drogowe i chodnikowe. - Będziemy wspólnie z gminami budować chodniki przy drogach powiatowych, m. in. w partnerstwie z gminą Trzcianka w miejscowościach Łomnica i Biała, również w Młynkowie i Tarnówku, przy udziale gminy Połajewo. Powiat przekaże również dotację celową dla gminy Krzyż, na przebudowę drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Krzyżu wraz z parkingami - mówi Tadeusz Teterus.

Na ochronę zdrowia powiat czarnkowsko - trzcianecki przeznaczy w tym roku kwotę rzędu 10,3 mln złotych, z czego około 3,3 mln to dotacja unijna. To oczywiście kontynuacja rozpoczętych w minionym roku inwestycji w elektroniczną dokumentację medyczną obu szpitali oraz rozbudowa i przebudowa szpitala w Czarnkowie.

Sporą część planów inwestycyjnych na rok 2018 zajmuje oświata. Inwestycję w tym obszarze sięgną kwoty 4,2 mln złotych. Tu na czoło wysuwa się budowa sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym oraz termomodernizacja i remont przyległego do niej budynku dydaktycznego w LO w Czarnkowie. - To inwestycja, na którą szkoła niewątpliwie zasługuje. Wartość projektu to 3,5 mln złotych. Dwa i pół miliona pochodzić będzie z budżetu powiatu, natomiast milion złotych to darowizna, którą przekazał wielki przyjaciel liceum, pan Paul Fries, współwłaściciel firmy SEAKING - mówi starosta Tadeusz Teterus. Kolejną inwestycją w oświacie będzie budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 650 tysięcy złotych, ale powiat ze swojego budżetu przeznaczy kwotę nieco przekraczającą 390 tys., bowiem tu również otrzymamy dofinansowanie unijne w kwocie prawie 255 tys. złotych, dzięki Lokalnej Grupie Działania. Kolejne 80 tysięcy zostanie przeznaczone dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach, a konkretnie na przebudowę drogi dojazdowej do szkoły.

75 tys. złotych powiat przeznaczy w bieżącym roku na inwestycje w bezpieczeństwo publiczne. Będą to dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KPP w Czarnkowie (20 tys.), dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Czarnkowie (25 tys.) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla drużyny WOPR Anioły w Trzciance (30 tys.).

Rezerwy ogóle i celowe przewidziane w budżecie na 2018 rok to ogółem ponad 4,3 mln złotych. Kwota prawie 2,25 miliona obejmuje rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m. in. zakupy inwestycyjne w ZZOZ w Czarnkowie i rozbudowa szpitala w Trzciance), natomiast kwota prawie 2,1 mln to rezerwa na wydatki bieżące. Ogółem budżet inwestycyjny powiatu w 2018 roku to ponad 15,5 mln złotych, z czego prawie 4,7 miliona pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych, m. in. UE i innych jednostek samorządu terytorialnego.
Piotr Urbaniak
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.