Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 kwietnia 2024, czwartek.  Imieniny: Alicji, Apoloniusza, Apolonii, Bogumiłafree counters


ZDĄŻYĆ NA CZASOstatnie dni marca będą kluczowe jeśli chodzi o możliwość dofinansowania budowy pływalni w Trzciance ze środków Ministra Sportu i Turystyki, bowiem termin złożenia wniosku mija z końcem miesiąca. Przedstawiciele gminy Trzcianka gościli w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, by rozmawiać o możliwość realizacji inwestycji budowy pływalni w Trzciance przez powiat czarnkowsko - trzcianecki. Pismo w tej sprawie złożył do Rady Miejskiej Trzcianki radny Tomasz Tomczak, podczas czwartkowej sesji. Rada postanowiła zwrócić się z taką propozycją do samorządu powiatowego.

Burmistrz Trzcianki zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki z zapytaniem o możliwość dofinansowania budowy pływalni z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Powołując się na odpowiedź z ministerstwa, z dnia 12 marca bieżącego roku, radny Tomasz Tomczak zaznacza, że scedowanie tego zadania na samorząd powiatowy pozwoli uzyskać dofinansowanie wyższe o 17%, bowiem gmina może uzyskać dotację w wysokości maksymalnie 33% wartości wydatków kwalifikowanych, powiat natomiast do 50%.

- To stwierdzenie nie do końca precyzyjne. Przede wszystkim należy pamiętać, że wartość procentowa dofinansowania inwestycji determinowana jest wskaźnikami dochodowości podatkowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla każdego samorządu. Nie jest to kryterium podmiotowe - wyjaśnia Paweł Siemiński, naczelnik wydziału funduszy europejskich Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Co to znaczy? Najprościej rzecz ujmując tyle, że powiat może otrzymać nawet 50% dofinansowania (ale nie więcej niż 7 mln złotych), jednak nie dlatego, że jest powiatem, ale dlatego, że wskaźnik dochodowości powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego nie przekracza 75% wartości wskaźnika krajowego dla powiatów. Dlaczego natomiast gmina Trzcianka może liczyć tylko na trzydzieści trzy procent? Dlatego, że wskaźnik dochodowości gminy Trzcianka na rok 2018 przekracza 80% wartości wskaźnika krajowego dla gmin. - Bardzo mocno upraszczając, można stwierdzić, że gdyby gmina Trzcianka była gminą biedniejszą, mogłaby liczyć na wyższe dofinansowanie. Gdyby wskaźnik gminy nie przekraczał 80%, trzcianecki samorząd mógłby otrzymać dofinansowanie w wysokości do połowy wartości wydatków kwalifikowanych - mówi Paweł Siemiński.

Trzeba tu jeszcze wyjaśnić pojęcie wydatków kwalifikowanych. Chodzi o to, że dofinansowanie nie obejmuje całkowitych kosztów budowy pływalni, ale jedynie koszty infrastruktury, którą ministerstwo zakwalifikuje do programu. Oznacza to, że wszelkie nakłady związane np. z infrastrukturą rekreacyjną, gastronomiczną, czy planowaną działalnością komercyjną w ramach funkcjonowania basenu, nie będą objęte programem dofinansowania, które w przypadku gminy Trzcianka wyniesie maksymalnie 33%, jednak nie więcej niż 6 mln złotych.

Skąd pomysł scedowania inwestycji na samorząd powiatowy? Według tego, co przedłożyli trzcianeccy radni, chodzi o milion złotych, ponieważ powiat mógłby uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie siedmiu milionów złotych. Tyle, że powiat czarnkowsko - trzcianecki nie jest w stanie zrealizować tej inwestycji, a w szczególności przygotować w ciągu czterech dni wniosku, który powinien zawierać gotową dokumentację techniczna pływalni, pozwolenie na budowę, podstawowe elementy dokumentacji technicznej - plan zagospodarowania terenu itp., zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego, dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na zrealizowanie zadania inwestycyjnego. Termin jego złożenia upływa bowiem 31 marca. Gminie Trzcianka procedura przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy pływalni oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji zajęło prawie trzy lata.

Informacja z ministerstwa na temat kryteriów dofinansowania inwestycji wpłynęła do burmistrza Trzcianki 12 marca tego roku. Czy jednak wcześniej te kryteria nie były znane samorządowcom? - Wiedza związana z możliwością otrzymania pomocy finansowej przy budowie pływalni znana była już w 2015 roku co potwierdziło spotkanie, które odbyło się w trzcianeckiej bibliotece. Już wtedy mówiło się o możliwości pozyskania dofinansowania w wysokości maksymalnie sześciu milionów. Kryteria przyznawania dotacji obowiązują nie od dziś. Przypomnę tylko rok ubiegły, kiedy budowaliśmy trzy boiska przy szkołach powiatowych w Trzciance i Krzyżu Wlkp. Również pozyskaliśmy środki z programu ministerialnego, według tych samych kryteriów, zresztą wtedy wysokość naszego wskaźnika dochodowego okazała się pomocna przy pozyskiwaniu pieniędzy - mówi Tadeusz Teterus, starosta czarnkowsko - trzcianecki.

Powiat czarnkowsko - trzcianecki przekazał gminie Trzcianka kwotę 100 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej pływalni. Zobowiązał się również do wsparcia inwestycji kwotą dwóch milionów złotych, która jest zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu. Ponadto samorząd powiatowy zobowiązał się do przekazania gruntów, na których ma powstać pływalnia gminie Trzcianka. Dokumentacja projektowa basenu, wykonana przez warszawską pracownię architektoniczną, została przekazana trzcianeckiemu samorządowi 5 grudnia 2017 roku. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania z ministerstwa jest również uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pływalni w Trzciance wpłynął do starostwa 19 marca 2018 r. - Trudno mi zrozumieć dlaczego minęły aż trzy miesiące od momentu, kiedy była gotowa dokumentacja, do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę - mówi Tadeusz Mańczak, wiceprzewodniczący rady powiatu.

- Burmistrz Krzysztof Czarnecki potwierdza, że prace nad wnioskiem do ministra trwają, gmina go przygotowuje. W jaki sposób nagle powiat miałby się stać inwestorem? W ciągu czterech dni mamy przeprowadzić wszelkie procedury, których gminie Trzcianka nie udało się dokończyć w trzy lata? - pyta starosta Tadeusz Teterus. Ponadto złożony przez Urząd Miejski w Trzciance wniosek posiada znaczące błędy formalne, zagospodarowanie terenu pływalni wykonane jest na nieaktualnych mapach z grudnia 2016 roku, brak uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Starostwie, podane działki ewidencyjne są niezgodne ze stanem faktycznym, brak adnotacji i pieczęci potwierdzającej ostateczną decyzję burmistrza Trzcianki o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Od momentu złożenia wniosku, jeśli nie budzi on zastrzeżeń, mamy 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Oczywiście zrobimy wszystko, by pomóc gminie Trzcianka, i jesteśmy w stanie przyspieszyć ten proces, ale braki muszą zostać usunięte - mówi Paweł Kolendowicz z wydziału architektury Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

- Chciałbym jasno sprecyzować, że my jako powiat nie możemy przejąć tej inwestycji od gminy, i to nie tylko ze względu na to, że zostało mało czasu na złożenie wniosku do ministra. Przecież my również, tak jak trzcianecki samorząd, realizujemy plany inwestycyjne w powiecie, w oparciu założenia finansowe. Nie możemy sobie pozwolić na takie przeorganizowanie budżetu, żeby wziąć na swoje barki budowę trzcianeckiej pływalni - mówi Jan Pertek, członek zarządu powiatu.

Trzcianecka inwestycja ma szanse uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki po usunięciu błędów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia na budowę pływalni i jego terminowym złożeniu w Ministerstwie.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.