Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 stycznia 2020, poniedziałek.  Imieniny: Fabiana, Ludmiła, Miły, Saby, Sebastiana

R E K L A M Afree counters


URZĄD PRACY A CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJPonieważ w artykule pt. "Czarno na białym!" opublikowanym w tygodniku powiatowym "Nadnoteckie Echa" autor odwołuje się do współpracy z urzędem pracy, postanowiłam odnieść się do sformułowań, które mijają się z prawdą.

Otóż Pan Stefan Wawrzyniak powołuje się na deklaracje współpracy z urzędem pracy z 2016 roku na rzecz projektu "Nowe szanse w mieście i gminie Czarnków", ale nie przytoczył, albo celowo zapomniał, kiedy i w jakich okolicznościach to porozumienie zostało podpisane. Nie podjął działań uprzedzających przed realizacją projektu, a post factum. Nie przedłożył też we właściwym czasie rzekomemu partnerowi treści projektu "Nowe szanse w mieście i gminie Czarnków". Istotne było porozumienie czysto formalne, a nie pod faktycznie występujące potrzeby.

Dalej autor przytacza treść wniosków pracownika urzędu pracy - doradcy klienta: "większość kwalifikujących się do CIS osób zagrożonych wykluczeniem (ponad pięćdziesięcioro) zaangażowana jest już przez MOPS w Czarnkowie w realizowanych przezeń własnych projektach...". Nie są to w całości prawdziwe słowa wypowiedziane przez pracownika PUP w Czarnkowie. Autor albo celowo użył sformułowania "zaangażowana jest już przez MOPS w Czarnkowie...", albo źle zinterpretował wnioski pracownika. Informacja dotyczyła nie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, a liczby osób bezrobotnych będących wspólnymi klientami urzędu pracy i ośrodków pomocy społecznej w całym powiecie, uczestniczących w programach aktywizacji bezrobotnych realizowanych przez PUP w Czarnkowie.

Konkludując sytuacja w ciągu ostatnich 3 lat diametralnie zmieniła się na rynku pracy. Rynek przybrał charakter rynku pracownika, a liczba ofert pracy znacznie przekracza liczbę osób poszukujących pracy. Tym samym zasoby pracy zarejestrowane w urzędzie pracy uległy zmniejszeniu. W okresie ostatnich 3 lat liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 36%, tj. z liczby 2273 do liczby 1453. Natomiast w samym mieście Czarnków liczba osób spadła z 188 do 85 (w tym 58 kobiet), w tym 11 osób korzystających z OPS.

Stopa bezrobocia w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim jest najniższa w regionie pilskim i wynosi 4,5%.

Zdaniem tutejszego urzędu pracy, gdyby rekrutacja do programu trwała sukcesywnie przez okres 3 lat, kiedy liczba zarejestrowanych osób była większa niż zgłoszonych ofert pracy, nie wystąpiłoby zagrożenie realizacji projektu.

Większość wspólnych klientów urzędu pracy i ośrodka pomocy społecznej w Czarnkowie była już kilkakrotnie uczestnikami CIS realizując program zatrudnienia socjalnego przez kilkadziesiąt miesięcy. Nadmienić należy, że uczestnik CIS otrzymuje miesięcznie ze środków Funduszu Pracy, świadczenie integracyjne w wysokości 1100 zł brutto (z ubezpieczeniem społecznym), a okres pobytu zaliczany jest do okresów emerytalno - rentowych.

W ostatnich trzech latach na świadczenia integracyjne uczestników CIS Fundacja Gębiczyn PUP w Czarnkowie wypłacił kwotę 760 tys. zł, a liczba uczestników wynosiła 121 osób. Tymczasem w zakładach pracy brakuje rąk do pracy i przyszedł czas, aby osoby bezrobotne deklarujące zdolność i gotowość do pracy rozpoczęły aktywizację w naturalnych warunkach pracy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym określa zasady i warunki uczestnictwa osób w CIS do lektury, której zachęcam.
Krystyna Wawrzyniak
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Materiał sponsorowany
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.