Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2024, poniedziałek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacławafree counters


POMOC SPOŁECZNA I CZYSTE POWIETRZETe dwa tematy były wiodącymi na ostatniej sesji Rady Miasta Czarnków, która odbyła się w dniu 26 lutego. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które przedstawiła kierownik jednostki Ewa Kozłowicz. Z kolei wiceprezes spółki Steico Andrzej Gajewski odpierał ataki mieszkańców ul. Przemysłowej w Czarnkowie oskarżających firmę o zanieczyszczanie środowiska.

Kierownik czarnkowskiego MOPS Ewa Kozłowicz w ponad godzinnym wystąpieniu ze szczegółami omówiła zakres działań ośrodka. To bardzo szeroka działalność, na którą w 2018 roku zaplanowano wydać niebagatelną sumę 13.969.057 zł. Z tej kwoty 10.025.647 zł to środki rządowe, 1.273.533 zł dotacja celowa, a 1.789.724 zł pochodziło ze środków samorządowych. W 2018 roku z pomocy społecznej skorzystało 583 mieszkańców Czarnkowa z 286 rodzin. Gdyby podzielić całą sumę przeznaczoną na pomoc społeczną przez ilość korzystających z niej okaże się, że na każdą osobę przypadało po niemal 24 tys zł. To suma, jaką wielu z nas uzyskuje pracując przez okrągły rok. Trudno w takiej sytuacji mówić o niedostatecznej opiece społecznej w naszym kraju. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności MOPS, do pracowników ośrodka skierowano pytania. Dotyczyły one wpływu pomocy społecznej na obniżenie ilości osób bezrobotnych, wykorzystania środków z Banku Żywności oraz zagospodarowania czarnkowskiego Domu Seniora.

Kolejnym tematem poruszonym podczas czwartkowej sesji było zanieczyszczenie środowiska w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Przemysłowej. Obecny na sesji wiceprezes Steico Andrzej Gajewski wywołany do odpowiedzi stwierdził, że firma przestrzega norm i parametrów jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. Nadmienił, że przeprowadzone przez WIOŚ kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Z kolei licznie przybyli mieszkańcy ulicy Przemysłowej dowodzili, że sąsiedztwo firmy Steico jest niezwykle uciążliwe ze względu na zapylenie otoczenia mikrowiórami. Na potwierdzenie swoich słów jeden z mieszkańców wręczył przewodniczącej Rady Miasta słoik wypełniony substancją, która zalega parkujące przed blokami samochody, parapety okienne i balkony. Wytworzyła się więc sytuacja patowa. Burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla wyjaśnił, że już wkrótce w mieście zainstalowane zostaną czujniki, a wynik ich pomiarów można będzie odczytać na specjalnej tablicy umieszczonej w centralnym punkcie miasta. Ujawnione przypadki przekroczenia dopuszczalnych norm będą argumentem do podjęcia kolejnych kroków w kierunku wyeliminowania nieprawidłowości. Burmistrz poinformował również, że w dniu 4 marca w Urzędzie Miasta odbędzie się prelekcja poświęcona prawidłowemu paleniu w domowych piecach. Natomiast przedstawiciel firmy VOX Patryk Pawlak odnosząc się do zanieczyszczenia środowiska w mieście wyjaśnił, że zrezygnowano z pierwotnych planów przedłużenia komina kotłowni. Z przeprowadzonych pomiarów wynikało bowiem, że wyższy komin nie wyeliminuje skażenia środowiska. Podjęto jednak działania mające na celu przyłączenie firmy do cieplika Geotermii i likwidacji firmowej kotłowni.

Po wystąpieniach gości, burmistrz Andrzej Tadla przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Mówił między innymi o trwającej rozbudowie budynku publicznego Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie obecnie prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku łącznika. Wspomniał także o trwających pracach pielęgnacyjno - porządkowych drzewostanu na terenie lasów miejskich w obrębie os. Zacisze - skocznia narciarska. Pierwszy etap polegał na usunięciu drzew, jeszcze przed okresem lęgowym, który rozpoczyna się od 1 marca. Drugim etapem jest usunięcie bardzo dużej ilości wywrotów i wiatrołomów oraz gałęzi, których stan rozkładu jest na tyle duży, że nie przedstawia on żadnej wartości handlowej, więc będzie musiał być wywieziony i kompostowany lub zrąbkowany i ściółkowany, co dodatkowo podnosi koszty całej operacji. Usuwanie i uporządkowywanie odbywa się na bardzo trudnym terenie o zróżnicowanym nachyleniu, nieposiadającym szlaków zrywkowych i dróg wywozowych. Całkowity koszt prac wyniesie 78.840 zł brutto. Urząd Miasta Czarnków podjął działania zmierzające do zamontowania 6 czujników monitorujących stan jakości powietrza w mieście. Urządzenia informować będą między innymi o stężeniu pyłów odpowiadających za tzw. smog. Czujniki planuje się zamontować na budynkach: przy ul. Przemysłowej 1, Przedszkola Miejskiego Nr 2 na Osiedlu Parkowym 10, ul. Kościuszki 88, Szkoły Podstawowej Nr 1, na budynku komunalnym przy Placu Wolności oraz filii Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Rolnej 2. Wyniki pomiarów dostępne będą na zbiorczej tablicy ledowej umieszczonej w centrum miasta i na stronie internetowej Czarnkowa. Osoby, które będą chciały na bieżąco śledzić wyniki pomiarów będą to mogły zrobić na swoim telefonie za pomocą bezpłatnej aplikacji. W trosce o dobrą jakość powietrza w mieście organizowana będzie prelekcja dla mieszkańców pn. "Jak poprawnie palić węglem i drewnem w piecach domowych". Spotkanie odbędzie się 4 marca br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków. Przygotowano również plakaty i ulotki dotyczące metod korzystniejszego palenia w piecach domowych. Plakaty zostały rozwieszone w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych i na tablicach ogłoszeń na terenie miasta. Burmistrz poinformował też, że w związku z akcją interwencyjną w dniu 15.02.2019 r. Fundacji na rzecz ochrony praw zwierząt "Mondo Cane", w której uczestniczyła Powiatowa Lekarz Weterynarii oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, ze Schroniska w Jędrzejewie zostało zabranych 18 psów (z pomieszczeń, gdzie przebywały psy w sędziwym wieku, schorowane). Żaden z odebranych psów nie pochodził z naszej gminy. Obecnie policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zabezpieczono dokumentację opieki nad zwierzętami oraz trwają przesłuchania świadków. Informując o sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami burmistrz wyjaśnił, że 6 lutego zawarto umowę notarialną z firmą Seaking Poland Sp. z.o.o dotyczącą sprzedaży gruntu o powierzchni 3.703 m2 oznaczonego nr działki 58/2 za cenę 98.000 zł. 15 lutego zawarto umowę notarialną dotyczącą zbycia gruntu o powierzchni 154 m2 za cenę 3.750 zł (z uwzględnieniem bonifikaty) w celu przywrócenia do poprzednich granic jego działki budowlanej przy ul. Podgórnej. W swoim wystąpieniu burmistrz wiele miejsca poświęcił również zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, podatkom i porządkowi publicznemu.

W czasie czwartkowej sesji radni podjęli również 9 uchwał, zostały odczytane też interpelacje radnych.
Marek AmbickiFot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.