Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZAW czwartek, 30 maja, w sali sesyjnej czarnkowskiego Ratusza odbyła się X sesja Rady Miasta Czarnków. Jej głównym tematem były zagadnienia zawarte w raporcie o stanie miasta Czarnków, sporządzonym zgodnie z wymogami po raz pierwszy. Radni przegłosowali również uchwałę udzielającą burmistrzowi Andrzejowi Tadli absolutorium.

W tym roku po raz pierwszy władze miasta miały obowiązek przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasta Czarnków, stanowiącego podsumowanie pracy burmistrza w roku poprzednim. Wprawdzie Andrzej Tadla nie pełnił obowiązków burmistrza przez cały ubiegły rok, ale to właśnie na nim spoczywał obowiązek sporządzenia raportu. To bardzo obszerny dokument, który w całości zamieszczony jest na stronie internetowej miasta. Wynika z niego między innymi, że "Czarnków w stosunku do swojej wielkości stanowi istotny ośrodek przemysłowy, turystyczny i kulturalny regionu. Głównymi źródłami dochodów mieszkańców są praca w miejscowych firmach i usługach, szkolnictwie i różnego rodzaju administracji. Czarnków stosunkowo pozytywnie wypada na tle innych miast w tak istotnych zagadnieniach, jak choćby w klasyfikacji dotyczącej liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, czy w dochodach własnych gminy na 1 mieszkańca. Na koniec 2018 r w Czarnkowie zarejestrowanych było 871 podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi na 10 tys. ludności, co daje pierwszą lokatę w powiecie. Na koniec 2017r. zarejestrowano 805 podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi, ogółem w rejestrze REGON zarejestrowano 1.163 podmioty z Czarnkowa. Na koniec 2017r. w gminie pracowało 4.780 osób, co w stosunku do liczby mieszkańców stanowi bardzo znaczącą liczbę. Dochód ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca wynosi 4.975,34, w 2017r. wynosił 4.542 (dla porównania w całym powiecie 4.230, co plasowało Czarnków na 1 miejscu w powiecie i 19 w województwie). Czarnków jest miastem niemalże w 100% zwodociągowanym i skanalizowanym, posiada oczyszczalnię ścieków oraz kompostownię dla osadów z oczyszczalni. Posiada sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia. Miasto jest członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Liczba mieszkańców w 2018 roku wyniosła 10.551 (10 784 w 2017 roku), z czego 51,45% stanowią kobiety, a 48,55% mężczyźni. Liczba mieszkańców czasowych wynosiła 263. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy powiatu zawarli w 2018 roku 93 małżeństwa (w 2017 roku 49 co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1.000 mieszkańców). Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju. W 2018 roku 17 par obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 30,5% mieszkańców Czarnkowa jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy. Czarnków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15 ( -19 w 2017r). W 2018 roku urodziło się 95 dzieci (99 w 2017 roku), w tym 47 dziewczynek i 48 chłopców. W 2018 roku odnotowano 110 zgonów. W 2016 roku 34,1% zgonów w Czarnkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. W 2018 roku na 1000 ludności Czarnkowa przypadało 10,42 zgonów (10.66 w 2017). Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju. 59,8% mieszkańców Czarnkowa jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. W 2018 roku zarejestrowano 87 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 159 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czarnkowa -72. Od kilku lat obserwuje się spadek liczby osób bezrobotnych". To tylko część informacji zawartych w obszernym raporcie. Zainteresowanych całością tekstu, odsyłam do BIP na stronie internetowej miasta.

Po przedstawieniu raportu przez burmistrza wywiązała się dyskusja. Na pytania odpowiadał burmistrz Andrzej Tadla oraz uczestniczący w sesji były burmistrz Franciszek Strugała. Po zakończeniu dyskusji dotyczącej raportu o stanie miasta, radni przegłosowali uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza. Skarbnik miasta Mariusz Mateuszak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Czarnków za 2018 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kowalski, odczytał opinię kierowanej przez siebie komisji oraz opinię RIO w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego burmistrzowi Andrzejowi Tadli udzielono jednogłośnie absolutorium. W czasie dalszej części sesji, radni podjęli jeszcze osiem ważnych dla miasta i mieszkańców uchwał.
Marek AmbickiFot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.