Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 lipca 2024, niedziela.  Imieniny: Damiana, Feliksa, Izabeli, Kamila, Marcelegofree counters


REMONTY I INWESTYCJETo główny temat XV sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek, 28 listopada. Oprócz tego radni podjęli 12 uchwał, w tym ustalającą nowe stawki za odbiór odpadów, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 roku.

Ze sprawozdania prezentowanego przez burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadlę wynika, że na zadania inwestycyjne w 2019 roku zaplanowano kwotę 6.259.581 zł, z czego do 31 października zrealizowano 3.777.054,95 zł, tj.60,34%. Większość, bo ponad 94%, planowanych kwot wydatków majątkowych stanowią trzy inwestycje oświatowe, na które do końca października wydano 3.511.583,96 zł. Pierwszą z nich jest zakończona już rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, której kontynuacja w 2019 roku wyniosła 3.374.2017,19 zł. W ramach tej kwoty opracowano wizualizację koncepcji aranżacji wnętrza wybranych pomieszczeń nowego łącznika, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz prace bezpośrednio związane z rozbudową szkoły. W nowym 4 poziomowym łączniku powstało 5 przestronnych, jasnych klas z zapleczem, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, salka do nauczania indywidualnego, 2 świetlice, szatnie, jadalnia oraz sanitariaty. Drugą z nich jest modernizacja energetyczna obu czarnkowskich szkół podstawowych, gdzie z zaplanowanych 2.484.110 zł do końca października wydano 121.720, 77 zł. Dotychczasowe prace objęły swym zakresem wymianę okien, częściowe docieplenie dachu oraz elewacji. Trzecią, dużo mniejszą, ale w związku z realizowaną od wielu lat rozbudową ścieżek rowerowych jakże potrzebną inwestycją, było wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z zakupem stojaków rowerowych. Koszt całości wyniósł 15.656 zł. Kolejne zadania inwestycyjne zrealizowane w omawianym okresie przeprowadzono w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Były nimi wykonanie automatycznej deszczowni przy basenie za kwotę 42.000 zł oraz zakup placu do minigolfa za 38.999,99 zł. Pozostałe wydatki majątkowe objęły wykupy gruntów za kwotę 143.071 zł oraz wpłata kwoty 11.400 zł na Fundusz Wsparcia Policji jako pokrycie części kosztów zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Czarnkowie i wpłata kwoty 30.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jako dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego na potrzeby KPPSP w Czarnkowie.

Natomiast na zadania remontowe w 2019 roku planowano kwotę 2.493.132 zł, w I półroczu zrealizowano 66,52 % tej kwoty, czyli 1.658.302,07 zł. Z kolei w zakresie remontów drogowych wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej i kamiennej oraz umocnienie dojazdów do posesji za kwotę 109.470 zł, remont schodów w parku im. Stanisława Staszica 9.000 zł, remont skarpy ul. Poznańskiej wraz z montażem słupków prowadzących U-1 na ścieżce rowerowej - 24.018,14 zł, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Czarnków - w tym wykonanie drogi dojazdowej do garaży na ul. Harcerskiej, drogi dojazdowej do ul. Nowej, ul. Śmieszkowskiej, ul. Pułkownika Orłowskiego oraz częściowy remont nawierzchni i przepustu koło Steico - 135.999 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych na terenie miasta Czarnków za kwotę 35.866,80 zł, wykonano rozbiórkę wraz z przywróceniem opaski wokół budynku Kościuszki 9 za 6.349,44 zł oraz zlecono remont placu przed pomnikiem przy ul. Kościuszki za kwotę 36.000 zł. Poza wymienionymi powyżej zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi wykonano szereg istotnych napraw, usług i zakupów, które w klasyfikacji budżetowej nie są ani inwestycjami ani remontami, a często są ich uzupełnieniem.

Po prezentacji realizowanych inwestycji burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Mówił między innymi o przeprowadzeniu remontu Pomnika Pamięci Narodowej przy ul. Kościuszki w Czarnkowie. Zakres prac obejmował remont placu przed pomnikiem oraz czyszczenie kamienia pomnika. Łączna kwota tego zadania to 38.460,00 zł. Wykonano również naprawę i wymianę oznakowania drogowego za 6.743,79 zł, naprawę uszkodzonych słupków przy mini rondzie na Placu Jana Karskiego za kwotę: 980 zł, odnowienie oznakowania na terenie miasta, zakupiono ławki typu RZYM z oparciem oraz wiele innych prac.

Po wysłuchania sprawozdania burmistrza, przystąpiono do części uchwałodawczej sesji. W sumie radni podjęli 12 uchwał, ważnych dla miasta i jego mieszkańców.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.