Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


20 LAT WSPÓŁPRACYDoroczne spotkanie przedstawicieli powiatu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Gospodarczym tradycyjnie odbyło się w Smolarni. Było ono połączone z obchodami jubileuszu 20 - lecia Stowarzyszenia i stało się okazją do podsumowania działań i zrealizowanych projektów, które zaprezentowali gospodarze spotkania w osobach starosty czarnkowsko - trzcianeckiego Feliksa Łaszcza oraz prezesa Forum Gospodarczego ZPP Lewiatan Lecha Wojcieszyńskiego.

Spotkania samorządowców i przedsiębiorców to tradycja, której i w tym roku stało się zadość. Oprócz okazji do spotkania, podczas którego przedstawiciele różnych szczebli władzy rządowej i samorządowej mogą spotkać się i porozmawiać z przedsiębiorcami, to również uczta kulturalna. W tym roku doznania estetyczne zapewnił Lee Leitgeber Jazz Quartet z Poznania. Jednym z punktów tego wieczoru była prelekcja "Perspektywy i wyzwania dla gospodarki i biznesu w Polsce na 2020 rok" zaprezentowana przez prezydenta Konfederacji Lewiatan Macieja Wituckiego.

20 lat minęło...
20 świeczek na torcie urodzinowym mógłby zdmuchnąć prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego, stowarzyszenia, które zostało zawiązane na przełomie 1998 i 1999 roku w celu zorganizowania i rozwijania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami. Dla założycieli i członków Forum przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej, a bardzo szeroka aktywność, sprzyjająca szukaniu coraz to nowych, lepszych rozwiązań, które implikują pozytywne zmiany w wielu sferach życia oraz w sposobie myślenia. Priorytetem dla Forum są działania, które finalnie podnoszą jakość życia całego regionu. W 2006 roku, w celu dalszego rozwijania działalności, Forum zmieniło formę prawną, ze Stowarzyszenia na Związek Pracodawców Prywatnych, który posiada szereg dodatkowych uprawnień, a tym samym ma możliwość wywierania większego wpływu na tworzenie korzystnych warunków, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Jeszcze w tym samym roku Forum przyjęto w poczet członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. - Gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie w 1998 roku nikt z nas nie zakładał takiego rozwoju, jaki mamy dzisiaj. Wtedy myśleliśmy tylko o powiecie i współpracy z naszym samorządem powiatowym czy miejskim. Nie śniło nam się nawet, że osiągniemy taką pozycję, jaką w tej chwili możemy się poszczycić. Na przestrzeni lat było wiele sytuacji tzw. kamieni milowych, bardzo dla nas ważnych. Oprócz samego założenia organizacji w 1998 roku, istotny był dla nas 2006 rok, bo wtedy Stowarzyszenie przekształciliśmy w Związek Pracodawców Prywatnych i wstąpiliśmy do Lewiatana. Wtedy zaczął się dla nas nowy etap i otworzyły się przed nami nowe możliwości działania. Nasi członkowie są w Radzie Dialogu Społecznego, mamy też przedstawiciela w Powiatowym Biurze Zatrudnienia. Mogę już dzisiaj powiedzieć, że za nami kolejne zmiany i kolejne przekształcenia, które mają służyć dalszemu rozwojowi. Przekształciliśmy się w Forum Gospodarcze Północnej Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Do stowarzyszenia zapraszamy nie tylko przedsiębiorców z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego ale również z innych powiatów Wielkopolski, która potrzebuje Związku który będzie reprezentował północną Wielkopolskę. Tak duży partner ma większe możliwości wpływu swoich przedstawicieli we władzach samorządowych, możemy uczestniczyć w projektach ustaw. Zapraszamy do siebie pracodawców nie tylko prywatnych ale właściwie każdą firmę, która zatrudnia pracowników. Muszę powiedzieć, że nasza współpraca z samorządem od początku aż do dziś układa się dobrze, doceniamy się wzajemnie, a nasza współpraca to obopólne korzyści - mówi prezes Forum Gospodarczego Północnej Wielkopolski Związku Pracodawców Lewiatan Lech Wojcieszyński.

Dwie dekady powiatu
20 - lecie Forum, które powstało równolegle w czasach, gdy tworzono struktury powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, zbiega się również z jego jubileuszem. Pierwszym starostą tej jednostki był Feliks Łaszcz, który po 20 latach znów rządzi powiatem. - Dobrze pamiętam nasze początki i budżet powiatu, który mieścił się zaledwie na dwóch kartkach formatu A4. Z perspektywy tych 20 lat muszę powiedzieć, że dużo dobrego się w tym czasie wydarzyło. Mam tu na myśli przede wszystkim utrzymanie jedności powiatu, poprawę infrastruktury oświatowej, wraz z inwestycjami. Pierwszym bardzo dużym zadaniem w tym zakresie była budowa hali sportowo - widowiskowej w Trzciance, a już wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejną równie dużą i znaczącą inwestycją, jaką jest hala sportowa przy czarnkowskim liceum, której budowa jest w trakcie. Zmiany na lepsze można odnotować również w temacie dróg. Starosta Wiesław Maszewski doprowadził m. in. do skomunikowania Drawska i Krzyża Wlkp., a w tej chwili trwa opracowanie dokumentacji w zakresie rozszerzenia tej inwestycji o ciągi komunikacyjne. Warto pamiętać też o bardzo ważnej inwestycji, jaką była budowa serii boisk przyszkolnych, realizowana przez Starostę Tadeusza Teterusa, przy znaczącym zaangażowaniu środków zewnętrznych. Przez lata funkcjonowania struktur powiatowych, bez względu jednak na to kto był starostą, wypracowano bardzo dobre metody współpracy z gminami, które procentują i przynoszą korzyści obu stronom - mówi Feliks Łaszcz. Podkreśla on jednocześnie, że wciąż wiele jest jeszcze do zrobienia. - Marzy mi się, żeby za kolejne 20 lat, urzędujący starosta mógł powiedzieć, że udało się zrealizować ważne zadanie związane z zabezpieczeniem oświatowym i dostosowaniem oferty szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, co nota bene już się dzieje. Chciałbym, żeby przyszłe władze mogły się pochwalić optymalnymi rozwiązaniami w zakresie skomunikowania powiatu, poprawy infrastruktury oświatowej czy budowy obwodnic Trzcianki i Wielenia, bo to bardzo ważne kwestie. Dodaje, że sam również stawia sobie cele, które zamierza zrealizować lub choćby zapoczątkować: - Zdecydowanie najważniejsze w obecnej kadencji jest dla mnie usprawnienie funkcjonowania służby zdrowia w powiecie, i zrobię wszystko co jest możliwe, by poprawić obecny stan. Kolejny punkt na liście to skomunikowanie kolejowe Czarnkowa, nie tylko w zakresie transportu pasażerskiego, ale także towarowego oraz otwarcie drogi wojewódzkiej w kierunku Przesiek i tym samym zoptymalizowanie ruchu drogowego w Wieleniu.

Wyróżnieni...
Lata działalności na rzecz rozwoju lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości oraz doskonała współpraca z samorządami nie mogły ujść uwadze. Uroczystego wręczenia odznak honorowych "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" dokonali wspólnie senator RP Adam Szejnfeld, posłanka na sejm RP Maria Małgorzata Janyska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz oraz prezes Forum Gospodarczego PCT ZPP Lewiatan Lech Wojcieszyński. Wyróżnienia za swoją działalność otrzymali: Krzysztof Antkowiak, Andrzej Krzewina, Edmund Pilawski, Jan Polcyn, Tomasz Sikora, Leszek Stolarski oraz Forum Gospodarcze PCT ZPP Lewiatan. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.
Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.