Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


WYNIKI MATUR I KOLEJNY ROK SZKOLNYMija ostatni okres funkcjonowania szkół w trybie pracy zdalnej. 1 września br. uczniowie i nauczyciele wrócą do budynków swoich placówek. Czy zajęcia w formie stacjonarnej będą mogły być kontynuowane okaże się po pierwszych tygodniach.

Powiat jako, organ prowadzący, 19 sierpnia br. zorganizował naradę z dyrektorami podległych szkół i placówek oświatowych z władzami powiatu i powiatowym inspektorem stacji sanitarno - epidemiologicznej, podczas której szczegółowo omawiano kwestie związane z panującą sytuacją epidemiologiczną, wytycznymi MEN i GIS. Przed samorządem i dyrektorami szkół stoi ogromne wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć. Nowy rok szkolny to także czas na wstępną ocenę zadań mających miejsce w tym okresie, tj. nabór do szkół oraz wyniki matur sesji czerwcowej.

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Nabór do szkół miał w tym roku nieco inny charakter niż w latach poprzednich. Zespoły promocyjne nie mogły dotrzeć bezpośrednio do zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, aby zaprezentować walory i zalety swoich jednostek. Pozostały tylko lokalne gazety i szeroko pojęte media społecznościowe. W roku szkolnym 2019/2020 szkoły podstawowe w poszczególnych gminach powiatu ukończyło 826 absolwentów. W powiecie funkcjonuje 12 szkół ponadpodstawowych, w tym 7 prowadzonych przez powiat (łącznie z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Białej), 2 szkoły niepubliczne, 2 prowadzone przez gminy oraz 1 prowadzona przez Ministra Środowiska. Do wszystkich tych szkół, wg. stanu na dzień 17 sierpnia br., przyjęto 893 osoby, tj. o 67 osób więcej niż ukończyło szkoły podstawowe w powiecie. A zatem bilans odpływów poza powiat i naborów uczniów spoza powiatu jest dodatni, a nie zawsze tak bywało w poprzednich latach. Do szkół młodzieżowych prowadzonych przez powiat trafiło 606 absolwentów, którzy będą kształceni w 24 oddziałach (średnia liczba uczniów na oddział to 25 osób, a po umniejszeniu tych stanów o szkoły specjalne średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach masowych wynosi 27 osób). Do liceów ogólnokształcących przyjęto 176 absolwentów do 7 oddziałów, do technikum 223 do 8 oddziałów oraz 207 osób do szkoły branżowej I stopnia kształcącej w 9 oddziałach. Uczniowie przyjęci do szkół powiatowych stanowią 73,4% liczby absolwentów szkół podstawowych w powiecie oraz 68% ogółu naboru jaki został dokonany przez wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie. Do innych szkół niż prowadzone przez powiat przyjęto 287 absolwentów szkół podstawowych, w tym 140 do liceum ogólnokształcącego, 126 do technikum i 21 do szkoły branżowej I stopnia. - Liczby wynikające z dokonanego naboru nie są ostatecznymi bowiem młodzież wykonuje jeszcze ruchy związane z przenoszeniem dokumentów. Powody są różne, nie wszystkie szkoły w okolicy uruchomiły planowane wcześniej oddziały czy nie wszędzie młodzież dostała się do wybranych szkół. Również miesiąc wrzesień będzie charakteryzował się ruchami w tym zakresie związanymi z powrotami młodzieży z dużych miast gdyż nie wszyscy jeszcze z nich dojrzeli do samodzielnego życia poza domem rodzinnym. Zawsze, co roku ma to miejsce - mówił naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Jabłonowski.

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny także miał inny charakter niż dotychczas, gdyż odbywał się w reżimie sanitarnym. Po dwóch miesiącach pracy zdalnej przeprowadzono go w miesiącu czerwcu, a nie jak zawsze w maju, a dodatkowo obejmował tylko egzaminy pisemne. Wydawało się, że maturzystom będzie łatwiej, bo mieli dodatkowy miesiąc na powtórki. Efekt końcowy jest jednak odmienny i dotyczy całego kraju, w tym także naszego powiatu. - Dziś informujemy tylko o zdawalności w ujęciu ilościowym, natomiast maturę należało będzie rozpatrzyć również w ujęciu jakościowym, czyli jak wysoko była ona zdawana z poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do każdej szkoły oddzielnie. Jednakże na to przyjdzie czas w miesiącu wrześniu, po egzaminach poprawkowych - mówił Ryszard Jabłonowski. Maturę w powiecie zdawano w 11 szkołach, 6 powiatowych i 5 prowadzonych przez inne podmioty. Do matury podeszło 564 absolwentów, z których maturę zdało 380. Matury nie zdały 184 osoby, z tego z prawem do poprawki we wrześniu pozostało 141 osób. Zdawalność matur w powiecie wyniosła 67,38% i była niższa od zdawalności w kraju o 6,68% i 6,52% od zdawalności w województwie. Zdawalność matur we wszystkich liceach ogólnokształcących w powiecie wyniosła 80,36%. Maturę zdało 221 absolwentów z 275 podchodzących. Nie zdały jej 54 osoby z tym z prawem do poprawki 43 osoby. Była ona porównywalna do średniej krajowej i wojewódzkiej wynoszącej odpowiednio 81,1% i 80,0%. W przypadku technikum do matury podeszło 289 absolwentów, z których zdało 159. Nie zdało 130 osób, w tym z prawem do poprawki jest 98 osób. Procent zdawalności wyniósł zaledwie 55,02% i był niższy od wyników krajowych i wojewódzkich odpowiednio o 7,18% i 9,98%, a te wyniosły w kraju 62,2%, a w województwie 65,0%. Wyniki te budzą duży niepokój.

Wyniki matur w szkołach podległych powiatowi

W szkołach powiatowych do matury podeszło 382 absolwentów. Maturę zdało 265 osób, natomiast nie zdało 117, w tym z prawem do poprawki pozostało 90 osób. Nie zdało egzaminów bez prawa do poprawki 27 osób (w roku ubiegłym były to 23 osoby). Zdawalność matur w szkołach powiatowych wyniosła 69,37% i była wyższa od sumy zdawalności w innych szkołach w powiecie o 6,18% (63,19%)i wyższa od całkowitej zdawalności powiatu o 1,99%. Jednakże biorąc pod uwagę zdawalność w kraju i województwie była ona niższa o 4,63% od zdawalności w kraju i o 4,53% od zdawalności w województwie. Odmiennie wyniki te kształtowały się w typach szkół. Zdawalność matur w powiatowych liceach ogólnokształcących była na znakomitym, bardzo wysokim poziomie i wyniosła prawie 90%, a dokładnie 89,56%. Do egzaminów podeszło 182 z 183 absolwentów szkół w Czarnkowie i Trzciance. Egzamin zdały 163 osoby, nie zdało 19, w tym z prawem do poprawki pozostało 18. Matury bez prawa do poprawki nie zdała 1 osoba. Wynik zdawalności w powiatowych liceach ogólnokształcących był wyższy od ogólnej zdawalności w liceach w powiecie o 9,2% (80,36%), od zdawalności w kraju o 8,46% (81,1%) i od zdawalności w województwie o 9,56% (80%). Odmiennie kształtowała się zdawalność w technikach. Do matury podeszło 200 absolwentów tych szkół, z których egzaminy zdało 102. Matury nie zdało 98 osób, z tym z prawem do poprawki jest 72. Matury bez prawa do poprawki nie zdało 26 osób. Zdawalność w powiatowych technikach wyniosła 51% i była niższa od ogólnej zdawalności w technikach w powiecie o 13,4% (64,04%) w województwie o 13,6% (64,6%) i w kraju 11,2%(62,2%). Z 4 techników prowadzonych przez powiat najwyższa zdawalność była ZS w Czarnkowie i wyniosła 60%, niewiele niższa byłą w ZS w Trzciance i wyniosła 56%. Natomiast w przypadku pozostałych dwóch szkół była znacznie niższa od średniej powiatowej. - Dyrektorzy tych dwóch szkół zostali zobligowani do szczegółowej analizy osiągniętych wyników przez uczniów, uwzględniając również aspekt jakościowy ich matur, umiejętności i wiedzę na wejściu do edukacji w szkole średniej, kadrę pedagogiczną, działania szkoły i inne czynniki, które mogły mieć wpływ na takie wyniki. Analiza ma być przedstawiona zarządowi powiatu po wrześniowych egzaminach poprawkowych - mówił Ryszard Jabłonowski.

Ostateczne wyniki matur i naboru zostaną przedstawione w październikowym raporcie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.
Wydział Edukacji
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.