Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


UROCZYSTA SESJADnia 27 maja 1990 roku Polacy tłumnie ruszyli na pierwsze w III Rzeczypospolitej Polskiej demokratyczne oraz wolne wybory samorządowe. Wybrano wówczas pierwszych przedstawicieli lokalnych społeczności, którym powierzono los Małych Ojczyzn. W ten sposób zawiązały się pierwsze rady gmin oraz miast, a przede wszystkim powstały samorządy! Pamiętając o tej wyjątkowej okoliczności, a także przezwyciężając trudności obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, Gmina Czarnków zorganizowała obchody 30-lecia Odrodzonego Samorządu w formie transmisji online.

Wydarzenie odbyło się 15 września 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Połączono je z XXVIII nadzwyczajną sesją Rady Gminy Czarnków, której otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, zastępca wójta gminy Czarnków Monika Piotrowska, przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży oraz radna gminy Czarnków Sylwia Ambicka dokonali imiennego powitania gości obecnych na sali oraz zaproszonych do oglądania transmisji z obchodów 30-lecia Odrodzonego Samorządu. Osobisty udział w uroczystości wziął starosta powiatu Czarnkowsko - trzcianeckiego, pełniący niegdyś obowiązki pierwszego wójta gminy Czarnków Feliks Łaszcz, współtwórca komitetów obywatelskich na terenie gminy Czarnków w 1990 roku oraz radny gminy Czarnków I kadencji Aleksander Wierbil, wieloletni zastępca wójta gminy Czarnków Edward Kulesza oraz radny czterech kadencji Henryk Mietlicki.

Po powitaniu wszystkich uczestników XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czarnków odbyła się premierowa projekcja filmu okolicznościowego wyprodukowanego z okazji 30-lecia Odrodzonego Samorządu. Pojawiły się w nim wspomnienia dotyczące pierwszych lat funkcjonowania lokalnego samorządu, wyjątkowe relacje osób tworzących ówczesną rzeczywistość oraz zwrócenie uwagi na obecne walory gminy Czarnków, które udało się uwydatnić za sprawą podjętych działań w pierwszych latach jej istnienia. Nie zabrakło również wzmianki o inicjatywach społecznych, inwestycjach oraz miejscach w gminie Czarnków, które wykształciły się na przestrzeni minionych 30 lat.

W dalszej części obchodów 30-lecia Odrodzonego Samorządu odbyło się wystąpienie okolicznościowe wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka, który na początku swojego wystąpienia odniósł się do formy obchodów rocznicy wydarzenia, będącego początkiem procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a przy tym systemu demokracji lokalnej. Podkreślił przy tym, jak ważnym jest pamiętanie o fundamentach współczesnej samorządności. Pierwsze lata istnienia gmin i miast w Polsce, jak powiedział wójt, były trudne z uwagi na duże oczekiwania społeczne i brak doświadczenia w prowadzeniu polityki samorządowej. Gmina Czarnków musiała stawić czoło problemom wynikającym chociażby ze złego stanu dróg, braku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, czy nawet braku sieci telefonicznej. Wspomniał też o tym, jak wiele wysiłków wkładano wówczas w to, aby sprostać ówczesnym wyzwaniom stawianym przed lokalnym samorządem. W każdej kolejnej kadencji te wyzwania były inne, co szczególnie zostało uwydatnione podczas omawiania zmian oświatowych, które dokonały się wraz z wprowadzeniem gimnazjów w III kadencji funkcjonowania gminy Czarnków. Kolejnym kamieniem milowym w działalności gminy Czarnków okazało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, co otworzyło furtkę do udziału w licznych programach i projektach współfinansowanych z funduszy europejskich. Wpłynęło to zauważalnie na dynamikę rozwoju gminy Czarnków, choć nie zawsze składane przez nią oferty konkursowe rozpatrywano pozytywnie. Wójt wymienił kilka najważniejszych inwestycji, które zrealizowano w minionych latach trwania samorządu, a które okazały się kluczowe dla organizacji lepszego życia mieszkańców. Zwieńczając swoje wystąpienie wójt gminy Czarnków zwrócił uwagę na rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, a przy tym na aktywność sołtysów, radnych, społeczników, stowarzyszeń i wielu wolontariuszy. Przytoczonym przykładem potwierdzającym prawdziwość tych słów stało się włączenie wielu osób w działania charytatywne wywołane epidemią koronawirusa. Bolesław Chwarścianek podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz lokalnego samorządu na przestrzeni ostatnich 30 lat, wspominając przy okazji tych, którzy odeszli do wieczności.

Po tym wystąpieniu, dokonano uhonorowania okolicznościowymi odznaczeniami i wyróżnieniami osób zasłużonych. Głos w tej części zabrała zastępca wójta gminy Czarnków Monika Piotrowska, a wyróżnienia wręczał wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek i przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży. Okolicznościowy grawerton w pierwszej kolejności odebrał Aleksander Wierbil za zasługi w tworzeniu niezależnych struktur obywatelskich, podwalin odrodzonego samorządu, za upowszechnianie idei samorządności, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Kolejną uhonorowaną grawertonem osobą został Feliks Łaszcz, obecny starosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i pierwszy wójt gminy Czarnków za zasługi na rzecz odrodzonego samorządu. Grawerton otrzymał także Edward Kulesza, wieloletni zastępca wójta gminy Czarnków oraz były przewodniczący Rady Gminy Czarnków za upowszechnianie idei samorządności, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek oraz przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży uhonorowali również okolicznościowymi medalami byłego przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Henryka Mietlickiego oraz byłego przewodniczącego, a obecnego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnków Janusza Wielgosza. Medal z rąk wójta otrzymał także obecny przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży. Medale okolicznościowe trafiły również na dłonie Sylwii Ambickiej, Adama Ciemachowskiego, Krzysztofa Gały, Dominika Gałązki, Leokadii Jankowskiej, Mariusza Kuchty, Jana Majewskiego, Mariusza Michałka, Edwarda Mitelewskiego, Krzysztofa Podkońskiego, Adama Warnke, Patryka Włodarka i Damiana Wylegały sprawujących funkcję radnych w obecnej kadencji Rady Gminy Czarnków. Wójt gminy Czarnków wraz z przewodniczącym Rady Gminy Czarnków wyróżnili także zastępcę wójta gminy Czarnków Monikę Piotrowską, skarbnika gminy Czarnków Magdalenę Mendyk oraz sekretarza gminy Czarnków Mariusza Grzegorka. Wyróżnieni zostali również pracownicy Urzędu Gminy Czarnków, jednostek organizacyjnych Gminy Czarnków, a także inne osoby, wyróżniające się zauważalnym wkładem w rozwój lokalnego samorządu. Z uwagi na konieczność ograniczenia liczby uczestników wydarzenia, wyróżnienia na dłonie tych osób zostaną doręczone w inny sposób. Na końcu, w ramach niespodzianki, dokonano szczególnego wyróżnienia wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka. Jego życiorys przedstawiono podczas uroczystości i nagrodzono go okolicznościowym grawertonem za zaangażowanie i pracę na rzecz odrodzonego samorządu, upowszechnianie idei samorządności, wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także za służbę samorządową.

Po odebraniu odznaczeń oraz wyróżnień głos zabrali goście. Podczas XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czarnków przy mównicy ze szczególnym przekazem dla potomnych stanął Aleksander Wierbil, Feliks Łaszcz i Edward Kulesza. Panowie dziękowali za otrzymane wyróżnienia, a także podzielili się kilkoma zakulisowymi ciekawostkami, związanymi z rozwojem samorządności w pierwszych latach po wolnych i demokratycznych wyborach samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

W ramach zwieńczenia obchodów 30-lecia Odrodzonego Samorządu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbył się koncert Bartasa Szymoniaka pt. "Kocham Wolność". Artysta przyjechał z tematycznym repertuarem wykonując utwory powstające w całości przy wykorzystaniu aparatu mowy zarówno jeśli chodzi o wokal, jak i elementy instrumentalne oraz perkusję. Obecni na sali goście oraz widzowie transmisji na żywo, mogli przyjrzeć się niesamowitemu procesowi zapętlania dźwięków, które następnie składały się w kompletne utwory.
Sławomir Matz
Urząd Gminy Czarnków
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.