Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


TRUDNA LEKCJA FUNKCJONOWANIAUstalając zasady funkcjonowania szkół i placówek, dyrekcje i kadry pedagogiczne nie miały łatwego zadania. Wiele logicznych rozwiązań nie wchodziło w grę przez niedobory kadrowe bądź brak wystarczającej przestrzeni. Trzeba było wykazać się ogromną kreatywnością, aby rozsądnie zorganizować pracę w szkołach.

Kwestie zabezpieczenia uczniów i pracowników jednostek w związku z panującą epidemią Covid-19 omawiano w trakcie narady dyrektorów szkół z przedstawicielami Zarządu Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego oraz Powiatowym Inspektorem Sanepidu. Zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w jednostkach oświatowych opracowane zostały procedury funkcjonowania w reżimie sanitarnym, a wszystkich uczniów, rodziców i pracowników zobowiązano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki uruchomiono wszystkie możliwe wejścia / wyjścia do jednostek, a przy każdym z nich umieszczono dozowniki z płynem odkażającym. Z pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. Z korytarzy usunięto sprzęty, ławki i kwiaty w celu zapewnienia dystansu między uczniami. Zminimalizowano do niezbędnych używanie pomocy dydaktycznych, przyborów do ćwiczeń, narzędzi, a sprzęt komputerowy obklejono folią, która usuwana jest po każdym użyciu lub systematycznie dezynfekowana za pomocą specjalistycznych pianek. Zajęcia w szkołach rozpoczynają się o różnych godzinach i odbywają blokowo (co najmniej 2 godziny lekcyjne), co pozwala na rotacyjne zorganizowanie przerw dla poszczególnych grup. W niektórych placówkach wyłączono z użytkowania sale gimnastyczne lub ograniczono do minimum prowadzenie w nich zajęć wychowania fizycznego. We wszystkich placówkach wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Takie pomieszczenie zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Również w pozostałych pomieszczeniach (klasach, pracowniach, toaletach, biurach) umieszczono płyny do dezynfekcji rąk. Na korytarzach ustawiono zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej oraz zamieszczono informacje jak dbać o higienę i ważne informacyjne numery telefoniczne.

Rodzice i opiekunowie prawni wyrazili również stosowną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia. Pracownikom doraźnie mierzona jest temperatura ciała, a osoby trzecie wchodzące do placówki obowiązują maseczki. Pracownicy administracji ograniczają do niezbędnego minimum kontakt z uczniami i nauczycielami. Do dyspozycji pracowników, nauczycieli, uczniów zapewniono środki ochronne (rękawice, maseczki, przyłbice - według zgłaszanych potrzeb). Szkolenia nauczycieli organizowane są w miarę możliwości on-line, wdrożono formy samokształcenia w formie e-learningu, a rady pedagogiczne organizowane są z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego.

Z zasobów Ministerstwa Zdrowia jednostki oświatowe otrzymały 2505 litrów płynów do dezynfekcji rąk oraz 8900 maseczek jednorazowych. Jeszcze w kwietniu ze środków z projektu "Zdalna Szkoła" zakupiono 27 laptopów do zdalnej edukacji dla uczniów szkół i nauczycieli za kwotę 99.900,00 zł. Ponadto Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego przeznaczył kwotę 100.000,00 zł na zakup środków ochrony dla nauczycieli oraz uczniów tj. 460 przyłbic, 985 litrów koncentratu do dezynfekcji klas i pomieszczeń, 764 litry płynów do dezynfekcji urządzeń i pomocy dydaktycznych, 667 litrów pianki do dezynfekcji sprzętu komputerowego i elektronicznego, 7800 par rękawic nitrylowych i 815 litrów mydła antywirusowego / antybakteryjnego. W bieżącym miesiącu zakupiono 8950 par rękawiczek, 260 litrów płynów dezynfekcyjnych, a przede wszystkim 112 laptopów do zdalnej edukacji dla uczniów objętych pieczą zastępczą z terenu powiatu w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 za kwotę 230.686,00 zł (projekt realizowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

W przypadku uzasadnionego zagrożenia epidemicznego dyrektorzy będą mieli możliwość zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej. Szkoły i placówki oświatowe będą mogły pracować w trzech wariantach - w formie tradycyjnej, hybrydowej (mieszanej) i zdalnej (w zależności od przebiegu sytuacji).
Ryszard Jabłonowski
naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie
red. Wioletta Szukajło

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.