Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


WYKONANO 70 % PLANUBlisko 7-milionowa inwestycja polegająca na budowie sali gimnastycznej przy LO w Czarnkowie zmierza ku końcowi. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca dotrzyma terminu zaplanowanego na czerwiec 2021 roku. Drugą dobrą informacją jest to, że ponad milionowy wniosek o dofinansowanie projektu zmierzającego do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia w Czarnkowie przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Trwa walka o dofinansowanie
Długotrwała i kosztowna, ale jakże potrzebna inwestycja, polegająca na budowie sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, wielkimi krokami zmierza ku końcowi. Z informacji naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie wynika, że wykonawca zrealizował już 70 % planu. Blisko 2,5 mln. zł wydano na inwestycję w 2019 roku, podobną kwotę inwestycja pochłonęła już w bieżącym roku. Z całej sumy inwestycji 1 mln złotych stanowi darowizna pochodząca od Pana Paula Frise reprezentującego Stowarzyszenie "Przyszłość Czarnkowa". Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. - Pomimo zapewnienia finansowania inwestycji z budżetu powiatu na rok 2021 Zarząd Powiatu we wrześniu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotychczasowe zaangażowanie środków inwestycyjnych umożliwiło zarządowi ubieganie się o wsparcie w wysokości blisko 2,5 mln. zł. Bardzo liczymy na wsparcie tej inwestycji z budżetu państwa. Współfinansowanie zadania ze środków zewnętrznych uwolni środki inwestycyjne na finansowanie innych zadań inwestycyjnych, tak bardzo potrzebnych w naszym powiecie - mówi naczelnik WIiZP Paweł Siemiński. Warto wspomnieć, że poza samą budową, w ramach środków przeznaczonych na to zadanie, wykonywane są również opracowania w zakresie zastosowania rozwiązań dostosowujących pozostałe obiekty Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie do wymogów przeciwpożarowych. - Na początku przyszłego roku poznamy konieczny do wykonania zakres prac i koszty z tym związane. Wtedy wspólnie z Zarządem Powiatu zostanie opracowany harmonogram prac - dodaje Paweł Siemiński.

Prawie 2,7 mln zł dla "zawodowców"
Stworzenie pracowni dydaktyczno - warsztatowych w zakresie mechatroniki, mechaniki stosowanej i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz pracowni języków obcych zawodowych to szeroko zakrojony plan działania na 2021 rok w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Już w lipcu, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Samo złożenie wniosku wymagało jednak prac przygotowawczych w postaci wykonania dokumentacji budowlanej w zakresie dostosowania pomieszczeń dydaktyczno - warsztatowych na pracownie, a także opracowania dokumentów aplikacyjnych. W sumie zadanie to pochłonęło aż 17 tys. zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej, której wyniki będą znane w styczniu 2021 roku. Jeśli wnioskowana kwota zostanie przyznana, jeszcze w 2021 roku planowana jest realizacja tego zadania. Wartość całego projektu to kwota 1 377 736 zł, z czego aż 85% nakładów może pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Wkład z budżetu powiatu to kwota 361.000 zł. - Inwestycja w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie podniesie jakość realizowanej oferty edukacyjnej w obszarze szkolnictwa zawodowego, a także będzie projektem komplementarnym dla rozpoczętego w miesiącu wrześniu jednego z trzech projektów edukacyjnych w naszych szkołach zawodowych pn. "Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego" o wartości ponad 1,3 mln przy dofinansowaniu z funduszy europejskich 1,1 mln - mówi naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Paweł Siemiński. Projekt realizowany od września w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do uczniów i uczennic szkół zawodowych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, w tym Zespołu Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance, Zespołu Szkół w Trzciance, a także nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych pracujący w Zespole Szkół w Czarnkowie, Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie. Projektem objęci zostaną uczniowie uczący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik mechatronik, technik spedytor, technik budownictwa, technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz ślusarz i mechanik samochodowy.

Aktywni przy tablicy
Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki otrzymał również dotację z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 –2024 "Aktywna tablica". Całkowita kwota dotacji wynosi 70 000 zł przy wkładzie środków z budżetu powiatu w wysokości 17 500 zł. Zarząd Powiatu złożył wniosek zbiorczy o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych dla 8 szkół. Wsparcie otrzyma 5 szkół: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. K. Makuszyńskiego w Gębicach, Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie, Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, Technikum w Zespole Szkół imienia Józefa Nojego w Czarnkowie oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół imienia Józefa Nojego w Czarnkowie. Realizacja projektu w poszczególnych szkołach przewidziana jest na rok 2020.
Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.