Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 22 września 2017, piątek.  Imieniny: Joachima, Maurycego, Milany, Tomasza;

R E K L A M A













free counters


KULTURA
I ATRAKCJE
 
Kultura
Atrakcje


"EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU" W CZARNKOWIE



Po raz kolejny 22 września w Europie będzie obchodzony jako "Dzień bez samochodu". Z tej okazji również w Czarnkowie nie zabraknie inicjatywy promującej ograniczanie korzystania z samochodu na rzecz przyjaznych dla środowiska form aktywności.

"Europejski dzień bez samochodu" jest odpowiedzią na negatywne skutki ciągle wzrastającego ruchu samochodowego w miastach. Jest elementem promującym aktywność fizyczną i pielęgnującym przywiązanie do zdrowego stylu życia. W szczególny sposób ma pomóc dostrzec korzyści wynikające z rezygnacji poruszania się autem na krótkich dystansach i zachęcić do zastąpienia samochodu rowerem, autobusem, tramwajem lub spacerem. Czarnkowskie obchody "Europejskiego dnia bez samochodu" organizuje Rowerowa Sekcja Turystyczna wespół z Urzędem Miasta zapraszając w piątek 22 września na krótką przejażdżkę rowerową, która zakończy się wspólnym odpoczynkiem i drobnym poczęstunkiem na placu Wolności. Na uczestników czekać będą drobne prezenty oraz możliwość przejażdżki podwójnym rowerem czyli tandemem oraz rowerem poziomym. Start o godzinie 17.00 z placu Wolności. Już dziś wszystkich zachęcamy - w miarę możliwości - do rezygnacji z poruszania się samochodem w dniu 22 września oraz do uczestnictwa w popołudniowej przejażdżce rowerowej /szczegóły 67 255 26 51/.


Tak było w zeszłym roku



XV RODZINNE RAJDY ROWEROWE
"Soboty na dwóch kółkach"



Rodzinne Rajdy Rowerowe to cykl ośmiu imprez rekreacyjnych /5 wycieczek wiosennych i 3 jesienne/. Miłośników turystyki rowerowej zapraszamy na kilkunastokilometrowe wycieczki wokół Czarnkowa. Każdy etap rajdu przebiegać będzie inną trasą, po drogach o stosunkowo małym ruchu kołowym. Głównym celem "Sobót..." jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu, a także przybliżenie lokalnych atrakcji turystycznych oraz poznanie piękna Ziemi Nadnoteckiej. W rajdach mogą uczestniczyć grupy zorganizowane i turyści indywidualni.

Aby umożliwić udział w rajdach wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wieku i kondycji, poszczególne etapy będą miały podobny przebieg i charakter: start spod Czarnkowskiego Domu Kultury, potem przejazd na "półmetek" - tam: posiłek, losowanie nagród z "worka szczęścia", wspólna fotografia. Następnie powrót do Czarnkowa - długość poszczególnych etapów nie powinna przekroczyć 30 km.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą brać udział w rajdach wyłącznie pod opieką osób dorosłych! Uczestnicy rajdów nie są objęci ubezpieczeniem i startują na własną odpowiedzialność.

Trasy i terminy edycji wiosennej (start 10.00 - Czarnkowski Dom Kultury)

8 kwietnia /patronat: sklep sportowy p. Prellwitz - ul. Rybaki/
Czarnków - Gębice - Czarnków

29 kwietnia /patronat: firma optyczna Bartosz Stawiński, pl. Wolności/
Czarnków - Lubasz - Czarnków

6 maja /patronat: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie/
Czarnków - Kuźnica Czarnkowska - Czarnków

27 maja /patronat: Nadleśnictwo Sarbia/
Czarnków - Sarbia - Czarnków

10 czerwca /patronat: Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa/
Czarnków - Śmieszkowo - Czarnków

Terminy zgłoszeń (bardzo prosimy o ich przestrzeganie): swój udział prosimy zgłaszać do każdej środy poprzedzającej dany etap!

Wpisowe - płatne przed każdym rajdem:
 • rodzina (bez względu na ilość osób) - 5 zł,
 • uczestnicy indywidualni i grupy zorganizowane - 2 zł,
 • członkowie Rowerowej Sekcji Turystycznej - 1 zł.

  W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 • posiłek na trasie każdego etapu rajdu,
 • Książeczkę rajdową,
 • znaczki i pieczątki pamiątkowe dla każdego uczestnika rajdu,
 • obsługę przewodnicką i techniczną,
 • "worek szczęścia" - losowanie drobnych nagród rzeczowych na zakończenie każdego etapu w myśl zasady - dla każdego coś miłego,
 • losowanie nagród na zakończenie całej edycji rajdów: w myśl zasady - im więcej zaliczonych Sobót... tym cenniejsze nagrody. Ponadto inne nagrody dla uczestników wszystkich etapów wiosennych i jesiennych.

  Trasy i terminy edycji jesiennej (start: kajakarze 8.00, rowerzyści 9.00 - Czarnkowski Dom Kultury)

  2 września (patronat: P.W. Krystek - Krystian Nowak)
  "Sobota wyjątkowa - dwa kółka i kajaki". Spływ kajakowy zostanie zorganizowany na rzece Piława z zakończeniem w Dobrzycy. Ponadto zostanie przygotowana także trasa rowerowa do Boruszyna. Z uwagi na ograniczoną liczbę kajaków zainteresowanych spływem prosimy o ostateczne zgłoszenia do 28 sierpnia. Dla kajakarzy wpisowe na ten rajd 35 zł, członkowie sekcji 20 zł. Wpisowe dla rowerzystów 2 zł, członkowie sekcji 1 zł.

  23 września (patronat: Adeon Wydawnictwo Tebra Czarnków)
  Czarnków - Sarbia - Czarnków
  /spotkanie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim/

  7 października (patronat: przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski)
  Czarnków - Rosko - Czarnków
  /spotkanie z kowalem/

  Patronat nad rajdami rowerowymi sprawują:
  Miasto Czarnków i Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
  Patronat medialny:
  Tygodnik Powiatowy Nadnoteckie Echa i Internetowy Serwis Informacyjny www.Czarnkow.INFO

  Dotychczas pokonane etapy
  Tak było w zeszłym roku
  Strona Rowerowej Sekcji Turystycznej
  Trasy rowerowe wokół Czarnkowa



  OSIEMNASTKA
  Pierwszy pełnoletni rajd rowerowy




  RODZINNE GRZYBOBRANIE




  WSZYSTKO CO LATA - NA KONIEC LATA




  REJSY STATKIEM PO NOTECI




  "SŁOWA, SŁÓWKA..." - KONKURS DLA SATYRYKÓW!



  Zbliżają się "Grzybobranki Liryczne", czyli organizowane już po raz 23. spotkania wielkopolskich poetów z miłośnikami poetyckiego słowa. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie - organizator "Grzybobranek Lirycznych" - zapraszają po raz drugi do udziału w konkursie pod nazwą "Słowa, słówka...". Wszystkim utalentowanym i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego proponujemy zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy, utwory biesiadne, itp. Jury, składające się z poznańskich pisarzy, wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury. Termin nadsyłania prac na adres: Miejskie Centrum Kultury , 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60 upływa 3 października. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
  Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!
  Jan Pertek

  Regulamin

  1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
  2. Przedmiotem konkursu są niepublikowane, własnego autorstwa, pisane wierszem, utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne. Tematyka wiersza jest dowolna.
  3. Zestaw utworów (nie więcej niż 2 str. w wydruku A4) należy przesłać pocztą w ilości 4 egzemplarzy na adres Organizatora. Każdy egzemplarz powinien być opatrzony godłem słownym. W dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem należy podać personalia autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, telefon, e-mail).
  4. Na autorów najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury, składające się z poznańskich pisarzy, czekają atrakcyjne nagrody.
  5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocyjnych Konkursu i "Grzybobranek Lirycznych".
  6. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, z dopiskiem "Słowa, słówka...".
  8. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa 3 października 2017 r.
  9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja przez autora nagrodzonego zestawu wierszy odbędzie się 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury podczas biesiady, kończącej 23. "Grzybobranki Liryczne".
  10 W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.



  KABARET JURKI




  XVI SALON WIELKOPOLSKI 2017



  patronat

  "Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

  Organizatorzy:
  Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie - dyrektor Jan Pertek
  Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków - prezes Magdalena Ścieżyńska

  Regulamin:
 • w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury,
 • na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2015 - 2017,
 • w dowolnej technice /z wyłączeniem sztuki użytkowej/ uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
 • każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy - maksymalny wymiar dłuższego ramienia nie może przekraczać 120 cm),
 • dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora,
 • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
 • każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia wysłanych prac z dokładnym ich opisem, które wykorzystane zostaną do katalogu oraz kartą zgłoszenia,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
 • prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
 • wystawione będą prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury,
 • termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 16 października 2017 r.
 • posiedzenie Jury odbędzie się 21 października /sobota/,
 • decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury www.mck.czarnkow.pl,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2017" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace nie odebrane do końca 2017r, przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/,
 • prace przyjmuje:
  Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, 64 - 700 Czarnków
  z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2017"
  Kontakt: Elżbieta Gajda - kierownik MZC, tel. 67 255 59 81
  Jan Pertek - dyrektor MCK, tel. 606 751 359
  Magdalena Ścieżyńska - prezes ZAP, tel. 601 199 119
  Maria Frankowska - członek ZAP, tel. 794 519 964
 • planowane nagrody:
  Grand Prix Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Nagroda Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego
  Nagroda Burmistrza Czarnkowa
  Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów
 • od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem,
 • otwarcie "Salonu Wielkopolskiego 2017" i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
 • prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę z Artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast,
 • ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.

  Karta zgłoszenia - do pobrania
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.