Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Fotogaleria
    Nowe forum     Reklama     Katalog firm     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 października 2017, piątek.  Imieniny: Anastazego, Edyty, Ireny, Witalisa, Wojciecha

R E K L A M A

free counters


KULTURA
I ATRAKCJE
 
Kultura
Atrakcje


TAJEMNICZY ŚWIAT POWERTEX
SPOŁECZNA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
XIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Kochać poezję"

Czarnków 2017Tegoroczna edycja konkursu "Kochać poezję" po raz kolejny została wpleciona w "Grzybobranki liryczne". To cykl spotkań poetów z całej Wielkopolski z młodzieżą szkoloną i miłośnikami poezji. "Grzybobranki" to impreza poetycka, która na trwale wrosła w życie kulturalne Czarnkowa i powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i jest kontynuacją wieloletnich spotkań literackich pod nazwą "Świętojanek lirycznych". Spotkania te są inspirującym doświadczeniem i wartościowym przeżyciem dla wszystkich miłośników liryki promującym poezję i poetów wyrosłych również z Ziemi Nadnoteckiej.

Regulamin

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Cel konkursu:
Rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz). Każda szkoła może wytypować dwóch uczestników w danej kategorii. Uczestnicy oceniani będą w następujących, dwóch kategoriach: klasy IV – VI szkół podstawowych, klasa VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Do udziału w konkursie zostali także zaproszeni laureaci innych konkursów recytatorskich odbywających się na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.
Karty zgłoszeń należy nadesłać do 20 października 2017 r.

Kryteria oceny:
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zwracać będzie uwagę na: wrażenie artystyczne - interpretację, dobór repertuaru, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Informacje organizacyjne:
Organizator zapewnia słodki poczęstunek, wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej, sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Termin i miejsce konkursu:
26 października 2017 r. (czwartek), godzina 10.00
Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60

Adres biura konkursu:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków
tel. 67 255 26 51, fax 67 255 25 28
www.mck.czarnkow.pl, e - mail: mck@hot.pl

Karta zgłoszenia - do pobraniaGRZYBOBRANKI LIRYCZNE
PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE
KONKURS PLASTYCZNY
KULTURA DOSTĘPNA - DLA WSZYSTKICH!


SzczegółyROZGRYWKI HALOWE
XVI SALON WIELKOPOLSKI 2017patronat

"Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie - dyrektor Jan Pertek
Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków - prezes Magdalena Ścieżyńska

Regulamin:
 • w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury,
 • na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2015 - 2017,
 • w dowolnej technice /z wyłączeniem sztuki użytkowej/ uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
 • każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy - maksymalny wymiar dłuższego ramienia nie może przekraczać 120 cm),
 • dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt Autora,
 • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
 • każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia wysłanych prac z dokładnym ich opisem, które wykorzystane zostaną do katalogu oraz kartą zgłoszenia,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
 • prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
 • wystawione będą prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury,
 • termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 16 października 2017 r.
 • posiedzenie Jury odbędzie się 21 października /sobota/,
 • decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury www.mck.czarnkow.pl,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2017" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace nie odebrane do końca 2017r, przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/,
 • prace przyjmuje:
  Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32, 64 - 700 Czarnków
  z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2017"
  Kontakt: Elżbieta Gajda - kierownik MZC, tel. 67 255 59 81
  Jan Pertek - dyrektor MCK, tel. 606 751 359
  Magdalena Ścieżyńska - prezes ZAP, tel. 601 199 119
  Maria Frankowska - członek ZAP, tel. 794 519 964
 • planowane nagrody:
  Grand Prix Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Nagroda Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego
  Nagroda Burmistrza Czarnkowa
  Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów
 • od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem,
 • otwarcie "Salonu Wielkopolskiego 2017" i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej,
 • prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego. Nagrodzeni Artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery. Przewidujemy współpracę z Artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast,
 • ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów.

  Karta zgłoszenia - do pobrania
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |  Czarnkow.pl  |   NetBase Czarnkôw  |  Strony WWW o Czarnkowie
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 22U, tel./fax (067) 356-68-35, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.