Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZENIA
50-lecie istnienia zakładów produkcyjnych STEICO S.A.


W 1960 roku Zarządzeniem nr 140 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 17 maja 1960 roku zostało powołane przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady Płyt Pilśniowych w budowie w Czarnkowie. Już w założeniach budowy określono, że będą to ciągi produkcyjne najbardziej na owe lata nowoczesne i postępowe, o największych wydajnościach, w całości skonstruowane i wykonane w oparciu o polską myśl techniczną. Wyposażenie technologiczne ówczesnych ciągów produkcyjnych stanowiły w 100% krajowe prototypy maszyn i urządzeń. Zakłady w Czarnkowie z założenia miały stać się poligonem doświadczalnym dla rozwijającego się w ramach Zjednoczenia Budowy Maszyn Ciężkich "Zemak" eksportu kompletnych ciągów produkcyjnych. W wyniku wytężonej i ofiarnej pracy, dokonaniu szeregu zmian konstrukcyjnych i projektowych w trakcie budowy i montażu, w dniu 23 grudnia 1964 roku został uruchomiony ciąg płyt pilśniowych twardych. Niestety wiosną 2010 roku ciąg płyt pilśniowych twardych po 46 latach zakończył swoją produkcję, ponieważ przy nowych cenach drewna produkcja przestała się opłacać. Twarda płyta pilśniowa była przez lata jednym z markowych produktów STEICO. Decyzja o zamknięciu jej produkcji nie była dla Zarządu firmy decyzją łatwą.
Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było uruchomienie w styczniu 1967 roku ciągu płyt porowatych i podjęcie budowy oddziału lakierowania płyt pilśniowych twardych. Jeszcze w 1967 roku zostały zatwierdzone techniczno - ekonomiczne aspekty budowy nowego oddziału. W 1968 roku rozpoczęto pierwsze prace, a w początkach grudnia 1970 roku wydział lakierni przekazany został do eksploatacji. W owym czasie był to najnowocześniejszy i najbardziej wydajny odział lakierowania płyt pilśniowych, dający wyroby stające jakościowo na dobrym europejskim poziomie. Szczególną nowością w produkcji płyt pilśniowych lakierowanych było wytwarzanie płyt z nadrukiem imitacji wzorów naturalnego drewna, a dalej płyt dekoracyjnych. Kadra kierownicza i załoga przedsiębiorstwa aktywnie współpracowała z placówkami naukowo - badawczymi, jednostkami produkcyjnymi, dostawcami maszyn i urządzeń.
W przedsiębiorstwie jeszcze dziś widnieją trwałe ślady współpracy z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutem Farb i Lakierów w Gliwicach, Instytutem Chemii Gospodarczej w Warszawie i Zjednoczeniem Budowy Maszyn Ciężkich "Zemak" w Warszawie, późniejszym "Prozemakiem" oraz Ośrodkiem Badawczo - Rozwojowym Płyt drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. Nie mniej istotny wkład w rozwój produkcji przedsiębiorstwa wnieśli rodzimi racjonalizatorzy.
Do największych osiągnięć w dziedzinie nowatorskiej, dających efekty nie tylko w skali przedsiębiorstwa, lecz również szeroko poza nim należą:
 • Opracowanie specjalnej technologii produkcji płyt porowatych eliminującej domielenie masy drzewnej w tradycyjnych urządzeniach zwanych holendrami.
 • Rozpowszechnienie w skali kraju na bazie doświadczeń ZPP w Czarnkowie metody pozyskiwania zrębów drzewnych dla przemysłu bezpośrednio na terenie gospodarstw leśnych, tartaków i składnic drewna.
 • Uruchomienie produkcji płyt porowatych bitumowych w oparciu o własną opatentowaną metodę głównie pod katem eksportu.
 • Wdrożenie we współpracy z Instytutem Farb i Lakierów w Gliwicach oraz przemysłem farb i lakierów krajowego zestawu szybkoschnącego, utwardzonych w podwyższonych temperaturach wyrobów lakierowanych do płyt pilśniowych dla wyeliminowania kosztownego transportu.
 • Opracowanie nowoczesnej technologii szpachlowania płyt szpachlówką poliestrową utwardzoną promieniowaniem UV, oraz z wdrożeniem we współpracy z Instytutem Farb i Lakierów w Gliwicach krajowej szpachlówki.
  Latem 1974 roku odbyły się w Czarnkowie uroczystości związane z 10-leciem oddania do użytku pierwszej linii produkcyjnej w Zakładach Płyt Pilśniowych. Na jubileusz zaproszeni zostali najwyżsi urzędnicy ministerialni, a zakład otrzymał sztandar przechodni Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
  Dowodem zaufania i wiary w zaangażowanie i fachowość załogi zakładów Płyt Pilśniowych w Czarnkowie była kolejna decyzja Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego o rozbudowie przedsiębiorstwa o kolejny oddział płyt wiórowych, o dużej wydajności i całkowicie opartym o prototypowe rozwiązania krajowe.
  Inwestycje rozpoczęto na przełomie 1974/1975 roku - oddział był obiektem całkowicie zbudowanym w oparciu o polską myśl technologiczną, produkującym płyty wiórowe z warstwą mikrowiórową.
  Zakład Płyt Pilśniowych, a od 1982 roku Zakład Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Czarnkowie było liczącym się w skali branży producentem materiałów płytowych przez ponad 30 lat.
  1 października 1991 roku Wojewoda Pilski dokonał podziału przedsiębiorstwa na dwa odrębne zakłady: Zakład Płyt Pilśniowych i Zakład Płyt Wiórowych.
  Zakłady Płyt Pilśniowych na mocy Ustawy prywatyzacyjnej zostały zlikwidowane i sprzedane spółce akcyjnej "Ekopłyta" S.A. w dniu 29 lutego 1996 roku. Przejęcie mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa zakończyło formalną procedurę prywatyzacji i rozpoczęło realizację restrukturyzacji, kładąc szczególny nacisk na zmiany w strukturach mających bezpośredni kontakt z rynkami krajowymi i zagranicznymi. Nowa nazwa firmy "Ekopłyta" miała się kojarzyć z ekologicznymi, zdrowymi wyrobami i ochroną środowiska. Firma zaczęła być bardziej postrzegana, stała się bardziej zauważalna na rynku. W "Ekopłyta S.A." zaczęło się obserwować istotne korzystne zmiany. Wraz z remontami wprowadzono różnorodne modyfikacje rozwiązań konstrukcyjnych poprawiających funkcjonalność i obniżając koszty eksploatacji urządzeń. W 1998 roku przedsiębiorstwo powiększyło swój potencjał produkcyjny, stawiając nowy ciąg produkcyjny płyt porowatych.
  Również w tym samym roku 33% udziałów w spółce EKOPŁYTA S.A. przejęła spółka "Gesellschaft für Bau- und Industriebedarf Steinmann & Co. GmbH" z Niemiec. W roku 2001 spółka Steinmann & Co. GmbH zmieniła nazwę na STEICO Aktiengesellschaft. W okresie tych zmian w Ekopłycie S.A. znacząco wzrosły produkcja i przychody firmy. W kolejnych latach otwierano nowe ciągi produkcyjne i tak w roku 2002 nastąpiło uruchomienie produkcji elastycznych płyt z włókna drzewnego metodą suchą.
  Wszystkie te zmiany spowodowały, że prawie cała paleta produktów firmy Steico została wyróżniona w czerwcu 2002 roku znakiem jakości Natureplus, natomiast w roku 2003 firma otrzymała certyfikat ISO 9001:2000. Rok później, tj. w lutym 2004 roku nastąpiło uruchomienie trzeciego ciągu produkcyjnego płyt porowatych.
  W styczniu 2005 roku miało miejsce całkowite przejęcie spółki Ekoplyta S.A. oraz zmiana nazwy z Ekopłyta S.A. na STEICO S.A. Wydarzenie to sprawiło, że cała paleta produktów STEICO uzyskała europejski certyfikat jakości Natureplus. Certyfikat ten świadczy o wysokim udziale surowców odnawialnych, niskim zużyciu energii w procesie produkcji oraz o niewielkiej emisji substancji chemicznych podczas produkcji i eksploatacji.
  Miesiąc później nastąpiło otwarcie kolejnego ciągu produkcyjnego natomiast w październiku tego samego roku spółka STEICO AG zakupiła drugi zakład produkcyjny: Zakłady Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie o powierzchni ponad 500 ha. Tym samym grupa STEICO stała się największym producentem płyt izolacyjnych z włókna drzewnego w Europie. Wydarzenia te przyczyniły się do wielkiego rozwoju firmy i pozwoliły na uruchomienie kolejnych dwóch nowych linii technologicznych w Czarnkowie do produkcji materiałów izolacyjnych z włókna konopi oraz do produkcji belek dwuteowych. Maty z włókien konopi doskonale uzupełniają dotychczasową ofertę materiałów izolacyjnych STEICO. Konopie jako rośliny jednoroczne stanowią alternatywę dla surowca drzewnego. Linia do produkcji materiałów konstrukcyjnych - belek dwuteowych STEICO zapewnia dostępność wysokiej klasy materiałów w krótkim czasie. Belka dwuteowa produkowana jest w szerokiej gamie wymiarów.
  W marcu 2007 roku w firmie STEICO S.A. w swoim zakładzie w Czarnkowie rozpoczęto prace związane z realizacją projektu technologicznego pt. "Modernizacja ciągu produkcji płyt porowatych P-3". Prace w ramach tego projektu trwały ponad dwa lata i w listopadzie 2009 roku ukończono jego realizację. Celem prac nad projektem było zwiększenie wydajności ciągu płyt porowatych P3 z 78 t/dobę do 200 t/dobę, a w przyszłości do 250 t/dobę. Realizacja projektu polegała między innymi na wydłużeniu hali ciągu P3 o 5 modułów budowlanych oraz przebudowie i wydłużeniu samego ciągu produkcyjnego. Wydłużono także halę ciągu produkcyjnego P4 celem zwiększenia powierzchni manipulacyjnej przy obróbce gotowych płyt wychodzących z suszarni. W ramach projektu przygotowano między innymi dodatkowy skład surowca drzewnego, rozbudowano sortownię oraz zwiększono pojemność poletek osadowych.
  Wydajność produkcji ciągu P3 po rozbudowie jest dzisiaj dwa razy większa niż przed jego rozbudową. Wszystkie prace prowadzone w ramach projektu modernizacji ciągu P3 sprawiły, że ciąg ten jest największy pod względem wydajności ciągiem płyt porowatych w Europie!
  25 czerwca 2007 roku miało miejsce bardzo ważne dla spółki STEICO AG, jedynego akcjonariusza polskiej spółki STEICO SA wydarzenie, jakim był debiut na giełdzie w Niemczech. Bardzo dobra sytuacja finansowa spółki oraz ambitne plany rozwoju przyczyniły się do przejęcia przez STEICO AG w dniu 17 marca 2008 roku Zakładu Płyt Pilśniowych porowatych z włókna drzewnego "Isoroy Casteljaloux SAS" we Francji.
  Aktualnie firma Steico S.A. zatrudnia w swoich zakładach w Czarnkowie i Czarnej Wodzie blisko 800 pracowników, natomiast spółka STEICO AG pozostaje największym producentem płyt izolacyjnych z włókna drzewnego oraz ekologicznych materiałów budowlanych z surowców naturalnych w Europie.


  Główny budynek administracyjny

  Linia korowania i rozdrabniania surowca drzewnego

  Linia produkcji płyt porowatych P3


  Linia produkcji płyt porowatych P4

  Pełny asortyment produktów Steico

  Widok hali produkcyjnej belek dwuteowych LPT


  Widok linii produkcyjnej płyt suchoformowanych W1

  Widok zakładu z lotu ptaka

  Zobacz Festyn Rodzinny Steico
 • O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
  Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
  © Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.