Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


SPÓŁKI NA NOWYCH ZASADACHW Starostwie Powiatowym w Czarnkowie odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Przedstawiono zmiany ustawy "Prawo wodne", sprawozdanie z działalności oraz udzielono absolutorium zarządowi.

Po ukonstytuowaniu prezydium dyrektor Krzysztof Marcinkowski poruszył sprawę zmian związanych z modyfikacją ustawy "Prawo wodne". Zgodnie z nią, starosta zostanie pozbawiony kompetencji nadzorczych w stosunku do spółek wodnych na rzecz wójta, burmistrza lub prezydenta. Utrzyma jednak właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Przewiduje się, że zadania związane z melioracjami szczegółowymi pozostaną w gestii spółek, ale obowiązki te gminy będą wykonywały jako zadania własne z pieniędzy pochodzących z obowiązkowych opłat, ponoszonych przez właścicieli gruntów. Przewiduje się także przydanie gminom kompetencji związanych z wykonywaniem i utrzymaniem rowów odwadniających na terenach zurbanizowanych. Kluczową propozycją w odniesieniu do problematyki melioracji szczegółowych jest przypisanie tej kompetencji do gmin. W miejsce składek ustalanych przez spółki przewiduje się wprowadzenie opłaty na rzecz gminy. Opłatę powinni uiszczać właściciele gruntów, którzy odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych. Ich wysokość ustali Rada Gminy. Wprowadzenie nowego mechanizmu finansowego uzasadnia rezygnację z pomocy finansowej dla spółek z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymany będzie jednak mechanizm pomocy z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowej.

W podsumowaniu roku zwrócono uwagę na pogarszający się bilans wodny w Wielkopolsce. Opadów jest coraz mniej, a także wiosennych roztopów i podtopień. Z jednej strony oznacza to mniej awarii drenarskich, ale też powoduje dalsze stepowienie Wielkopolski. Niedobór wody skutkuje słabszymi plonami, należy więc zwrócić uwagę na konieczność magazynowania wody. Ostatnie lata, to znaczne zwiększenie nakładów finansowych na konserwacje cieków podstawowych sięgających do ponad 30 % stanu ewidencyjnego. Warto zwrócić uwagę na dotacje udzielone przez samorządy i administrację państwową. W roku 2014 przekazano między innymi następujące środki: Urząd Marszałkowski - 40.198.00 zł, Wojewoda Wielkopolski - 67.641.00, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 20.000.00, Starostwo Powiatowe w Pile 5.000.00, Gmina Czarnków 26.115.00, Gmina Lubasz 10 000. W spotkaniu, prócz delegatów, udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, a także Józef Cichorek przewodniczący Zarzadu RZSW i Adam Rogoziecki dyrektor WZMiUW w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile.
Piotr Keil
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.