Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


STRAŻACY PODSUMOWALI ROK9 lutego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w minionym, 2015 roku. Jak wynika ze statystyk, najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali na terenie miasta i gminy Trzcianka (420 interwencji), najmniej było ich w gminie Połajewo (46 interwencji).

Przybyłych na spotkanie powitał serdecznie Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie st. bryg. Jacek Kwapis. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: mł. bryg. Sławomir Brandt - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus oraz wicestarosta Jacek Klimaszewski, mł. insp. Piotr Ryżek - Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Edward Wieczorek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Czarnkowie dh Kajetan Karzkowiak, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin naszego powiatu, przedstawiciele miejscowych nadleśnictw, a także komendanci gminni ZOSP oraz funkcjonariusze KP PSP i JRG PSP w Czarnkowie i Trzciance.

W 2015 roku strażacy PSP i OSP wyjeżdżali na interwencje statystycznie co 6 godzin i 11 minut. W sumie zdarzeń wymagających ich zaangażowania było 1416, co świadczy o wzroście ich liczby o 26 % w porównaniu z rokiem 2014. W rozbiciu na rodzaj 895 stanowiły tzw. miejscowe zagrożenia, 473 z nich to pożary i 48 alarmy fałszywe - informowali omawiając prowadzoną działalność Komendant Jacek Kwapis i jego zastępca mł. bryg. Adam Kotiuszko. Sytuacja pożarowa przedstawia się wzrostowo w odniesieniu do lat ubiegłych - pocieszającym jest jednak to, że w całym omawianym okresie nie wystąpiły duże pożary. Miesiącami, w których paliło się najczęściej, był marzec oraz sierpień, a większość pojawiała się odpowiednio w odniesieniu do traw i nieużytków, a także płodów rolnych, ściółki i poszycia leśnego. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest głównie nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (niemal 50%), w dalszej kolejności są to wady urządzeń i instalacji elektrycznych, urządzeń grzewczych i nieprawidłowa ich eksploatacja. O ogromnym udziale jednostek w działaniach ratowniczo - gaśniczych niech świadczą liczby, które mówią o 2635 zaangażowanych zastępów i 11163 strażaków PSP i OSP.

W 2015 roku jednostki ratownicze otrzymały sprzęt pożarniczy zakupiony w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP, przy dużym udziale środków finansowych z WFOŚiGW w Poznaniu oraz samorządów i instytucji z terenu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Należy tutaj wymienić skokochron, agregat prądotwórczy, podest ratowniczy, zestaw do badań ubrań gazoszczelnych i przenośny system oświetleniowy. Dodatkowo Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie stała się posiadaczem sprzętu nabytego dzięki środkom z projektu "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych" współfinansowany przez Unię Europejską. Są to pompa dużej wydajności (6000 l/min) do wody zanieczyszczonej i Quad Polaris z przyczepką transportową. Ponadto Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Czarnkowie otrzymała średni samochód ratowniczo - gaśniczy, który został zakupiony przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w ramach projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla województwa wielkopolskiego", współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III "Środowisko Przyrodnicze", Działania 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" współfinansowany przez UE. W sumie wartość otrzymanego sprzętu przekracza kwotę 1 mln. złotych.

W dalszej części prelegenci omówili również najważniejsze zadania i założenia na 2016 rok, wyrażając wdzięczność za przychylność władz samorządowych oraz bardzo dobre stosunki służbowe z policją i współpracę z nadleśnictwami, natomiast prezes ZOP ZOSP RP dh Kajetan Karzkowiak przedstawił zebranym charakterystykę działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie OTWP na szczeblu gminnym i powiatowym, wspominając jednocześnie o przeprowadzonym konkursie plastycznym, organizacji obozu dla członków MDP i zawodów sportowo – pożarniczych.

Na zakończenie głos zabrali również starosta Tadeusz Teterus, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Piotr Ryżek i mł. bryg. Sławomir Brandt - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, którzy odnieśli się do zrealizowanych w minionym roku przez KP PSP w Czarnkowie zadań, dziękując wszystkim funkcjonariuszom komendy i strażakom OSP za zaangażowanie i wkład pracy, który przekłada się na zaufanie lokalnej społeczności.
Inf. st. kpt. Marek Wylegała
KPPSP w Czarnkowie
Radosław Jaremba
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.