Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 18 kwietnia 2024, czwartek.  Imieniny: Alicji, Apoloniusza, Apolonii, Bogumiłafree counters


RADNI SEJMIKU ZA WSPARCIEM REGIONALNEGO RZEMIOSŁA13 marca 2017 roku, podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni przyjęli przez aklamację stanowisko w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój. Obradom przysłuchiwali się zaproszeni wielkopolscy starostowie, wśród nich starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus.

Radni w uzasadnieniu uchwały podkreślili znaczenie wielkopolskiego rzemiosła i dostrzegli potrzebę podjęcia działań wspierających ze strony podmiotów, od których zależy jego funkcjonowanie. Sejmik w swoim stanowisku kieruje postulaty wielkopolskich rzemieślników, które odnoszą się przede wszystkim do sfery regulacyjnej, do organów państwa, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sejmik wyraził przekonanie, że spełnienie postulatów jest krokiem do rozwiązywania problemów wielkopolskiego rzemiosła, zgłaszanych przez środowisko i jego organizacje samorządowe. Jednym z najważniejszych warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju rzemiosła polskiego jest zapewnienie prawidłowej organizacji nauki i wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w rzemiośle. - Żeby w pełni przygotować uczniów do pracy w rzemiośle, konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych, dzięki którym będzie można zorganizować naukę zawodu w systemie tydzień nauki w szkole / tydzień praktycznej nauki zawodu na stanowisku pracy w zakładzie rzemieślniczym. Postulujemy również możliwość nadawania tytułu "pomocnik czeladnika" pracownikom z różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, które uniemożliwiają im zdobycie tytułu czeladnika - mówił Włodzimierz Ignasiński, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. - Dobrze się stało, że radni sejmiku postanowili zwrócić uwagę na wielkopolskie rzemiosło. Cieszę się również, że sporo uwagi poświęcają szkolnictwu zawodowemu, bo to dziś bardzo istotny element edukacji młodzieży. W powiecie czarnkowsko - trzcianeckim również zwracamy szczególną uwagę na edukację zawodową, nasze szkoły od lat współpracują z przedsiębiorcami, w tym również z naszymi rzemieślnikami - podkreślał starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus.

Istotnym jest również wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających realizację kursów dokształcających w formie e-learningu. Chodzi tu przede wszystkim o klasy wielozawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych. Zapewniłoby to równoczesne teoretyczne przygotowanie zawodowe w macierzystej szkole zawodowej oraz kształcenie praktyczne u pracodawcy, bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania i przerywania pracy na okres wyjazdu do ośrodka dokształcającego. Radni uznali też za celowe monitorowanie i nadzorowanie procesu preorientacji zawodowej oraz kontynuowanie i intensyfikację w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych działań doradców zawodowych, którzy znają lokalny rynek pracy. Ma to przygotować uczniów do podejmowania trafnych decyzji w zakresie drogi zawodowej oraz ograniczenia tak powszechnych obecnie zmian szkół i mistrzów prowadzących praktyczną naukę zawodu przez wielu uczniów, którzy nie otrzymali fachowego wsparcia w tym zakresie.
Piotr Urbaniak
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.