Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 15 kwietnia 2024, poniedziałek.  Imieniny: Anastazego, Cezarego, Olimpii, Wacławafree counters


WSPANIAŁE ŚWIĘTO W EDUKACJI LUBASZW ostatnią sobotę, 23 września 2017 r., Edukacja Lubasz obchodziła srebrny jubileusz istnienia szkoły oraz dziesiątą rocznicę nadania jej imienia I. J. Paderewskiego i przekazania sztandaru. Każdy jubileusz to połączenie przeszłości z teraźniejszością, tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, wspomnień z przyszłością.

Obchody uroczystości rozpoczęły się ok. 12.30 mszą świętą koncelebrowaną przez księży: Tomasza Kolinskiego, wikariusza Zbigniewa Wiśniewskiego, Symplicjusza Nowaka oraz Michała Zamelka w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu. Ksiądz Zbyszek w przepięknym kazaniu, które odnosiło się do roli patrona w życiu społeczności szkolnej oraz motywu ziarna, które pada na ziemię, wprowadził wszystkich zgromadzonych w klimat refleksji nad rolą szkoły w życiu młodych ludzi oraz rolą szkoły w środowisku lokalnym. Po mszy świętej zebrani pracownicy, zaproszeni goście oraz kompania honorowa złożona z kadetów Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz wraz z zaproszonymi pocztami sztandarowymi innych szkół powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego wyruszyli w stronę kampusu Edukacji, gdzie powitała ich, znakomicie prezentująca się w roli konferansjera, anglistka Monika Bytyń. Goście oraz absolwenci mieli chwilę czasu na obejrzenie wystawy oraz kronik, które znajdowały się w holu szkoły i przedstawiały zmieniającą się placówkę na przestrzeni ostatnich 25 lat! Oficjalna część uroczystości miała miejsce na terenie kampusu Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz pod ogromnym namiotem sprowadzonym specjalnie na potrzeby jubileuszu. Obchody 25-lecia uświetniło aż 10 wprowadzonych pocztów sztandarowych oraz 10-letni sztandar Szkół im. I.J. Paderewskiego prowadzonych przez Edukację Lubasz. A podczas odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, podniesiona została biało - czerwona flaga państwowa. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Renata Małecka, która ciepłym głosem, z uśmiechem na twarzy i łzami wzruszenia w oczach, przywitała wszystkich gości i wspomniała o tym, że droga Edukacji Lubasz była drogą intensywnego rozwoju i pracy całej społeczności szkolnej. Mówiła słowami: "Szkoła ma dzisiaj 25 lat i dopiero niedawno dotarło do mnie, że jest cząstką mojego życia od 20 lat..., to miejsce to prawie połowa mojego dorosłego życia. Życia, które jest ciągłą przygodą, wspaniałą podróżą po nieznanych zakamarkach umysłu młodego człowieka, podróżą po nieodgadnionych możliwościach naszych pracowników, podróżą, której kresu nie widać, bo każdy dzień przynosi ze sobą nowe wyzwania. Każdy dzień przynosi ze sobą nowe pomysły, nowych ludzi." Natomiast współwłaściciel szkoły i główny udziałowiec Agnieszka Kosicka, pokrótce zapoznała zgromadzonych z 25-letnią historią szkoły i zmianami wewnętrznymi zachodzącymi w placówce. Wszyscy ze wzruszeniem wysłuchali słów odnoszących się do przeszłości, do kluczowych dat przynoszących kolejne zmiany. Pani Agnieszka dziękowała wszystkim, zarówno zarządowi jak i współpracownikom oraz swoim bliskim, którzy ja zawsze wspierali. W murach Edukacji Lubasz tego dnia odbyło się wielkie święto! Wielu znamienitych gości zawitało w jej progi. Wśród nich byli między innymi: poseł na Sejm RP Marta Kubiak, poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Renata Wujec - reprezentantka poseł na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyski. Ponadto zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Pękarski wraz z komendantami hufców pracy i kierownikami ośrodków szkolenia i wychowania, dla których Edukacja Lubasz prowadzi Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi w Słupcy, Kłecku, Chraplewie, Szamocinie, Niechanowie, Próchnowie, Wolsztynie i Ostrzeszowie. Byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu: starosta czarnkowsko - trzcianecki Tadeusz Teterus wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Panem Bogdanem Tomaszewskim, wicestarostą Jackiem Klimaszewskim, członkiem zarządu i dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Janem Pertkiem. Pojawili się także przedstawiciele służb mundurowych: major Leszek Zieliński - reprezentujący komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, insp. Piotr Ryżek - Powiatowy Komendant Policji w Czarnkowie, bryg. Maciej Kubacki - Powiatowy Komendant Straży Pożarnej w Czarnkowie wraz z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Kajetanem Kaszkowiakiem, starszy chorąży sztabowy Piotr Niemczyk - reprezentujący Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów, Hanna Płuszka - prodziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Byli także ci, którzy ze szkołą mają kontakt po sąsiedzku: wójt gminy Lubasz Marcin Filoda wraz z przewodniczącą Rady Gminy Żanetą Andrzejewską. Na uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji współpracujących ze szkołą na co dzień, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego oraz dyrektorów szkół podstawowych powiatu, a także dyrektorzy i wicedyrektorzy oddziałów zamiejscowych Niepublicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Edukację Lubasz w Wielkopolsce. Zawitał także na uroczystość autor muzyki do hymnu szkoły Mieczysław Wiland oraz przyjaciel Zenona Kosickiego, prof. Ryszard Łuczak - dyrygent Chóru Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, Rada Rodziców, wielu innych wspaniałych gości, media oraz absolwenci. W skromnych progach Edukacji Lubasz nie zabrakło tego dnia także członków Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, którego szkoła jest uczestnikiem od 2007 roku: Marzeny Kiedel - współwłaściciela Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szczecinie oraz prezesa Centrum Kształcenia Nauka sp. z o.o. w Pile Romana Leńca wraz z małżonką. W tym miejscu warto podkreślić, że czas wystąpień i przemówień uświetnił wspaniały śpiew mecenasa kultury Tomasza Zagorskiego przy akompaniamencie prof. Izabeli Górskiej - Krasiel w utworach "Dudarz", "Zulejka" oraz "Pamiętam ciche, jasne, złote dnie". Natomiast nad nagłośnieniem czuwał nieustraszenie Michał Górzny z Miejskiego centrum Kultury w Czarnkowie. W tym jakże wspaniałym dniu nie brakowało dodatkowych emocji. Jubileusz stał się okazją do wyróżnienia naszej placówki przez Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. Kapituła doceniła dorobek całej społeczności szkolnej i przyznała po dziesięciu latach współpracy placówki z KFON-em Certyfikat Forum. To, co wyróżnia szkoły posiadające ten certyfikat, to: przede wszystkim misja szkoły i idee dydaktyczno - wychowawcze, które są skutecznie realizowane, spójność misji i idei szkoły, jakość nauczania i systematycznie podnoszone wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz szerokie oddziaływanie na środowisko. Było to wyjątkowe wydarzenie. 23 września 2017 r. zapisze się w historii Szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz jako kolejna stacja w podróży. Zresztą warto podkreślić, że cała uroczystość odbyła się w oparciu o motyw podróży. A wszystko zaczęło się od przemyconych w jubileuszowym biuletynie słów "Lokomotywy" Juliana Tuwima. Podczas części artystycznej uczniowie Edukacji Lubasz zabrali zgromadzonych na kolejową eskapadę! We wspaniałą podróż w czasie aż do roku 1992, kiedy wszystko się zaczęło. Wszyscy wspólnie wsiedli do tego samego pociągu, zatrzymując się na poszczególnych stacjach. Dzięki inscenizacji można było poznać nowe osoby, przeżyć ważne wydarzenia np. zmianę maszynisty, nowy zarząd, malowanie przedziału, powstanie nowych budynków. Przed oczyma zgromadzonych pojawił się Ignacy Jan Paderewski. Korytarzami edukacyjnego pociągu przemykali sportowcy, dawcy krwi, wolontariusze, drużyna ASG, kadeci, weterynarze, fryzjerki, koniarze, logistycy, a także strażacy. Na koniec, wysiadając z pociągu wspólnie odśpiewano hymn szkoły. I tak wszyscy dotarli do dnia dzisiejszego. Obchody zakończono słodkim tortem i poczęstunkiem, a po posiłku absolwenci oraz goście udali się na uroczysty bal. Bal, który był jednym z najwspanialszych w historii szkoły! Przy wyjątkowej muzyce, w entuzjastycznych nastrojach można było potańczyć do późnych godzin nocnych i powspominać to, co już minęło. Zaproszeni goście oraz chętni absolwenci otrzymali okolicznościowe upominki, w tym pierwszą monografię na temat szkoły, przedstawiającą na prawie dwustu stronach historię szkoły. Zjazd był doskonałą okazją nie tylko do spotkania się po latach, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju.
Edukacja Lubasz


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.