Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


O KULTURZE I SPORCIEW środę, 27 marca, w czarnkowskim Ratuszu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Jej głównym tematem była kultura i sport w mieście, ale zanim rozpoczęto obrady, miała miejsce bardzo miła uroczystość. Zofia Barnaś została odznaczona odznaką honorową "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego".

Zanim czarnkowscy radni przystąpili do obrad, radna powiatowa Izabela Bobińska i radna miejska Renata Wujec zaprezentowały sylwetkę mieszkanki Czarnkowa Zofii Barnaś. Przypomniały o zaangażowaniu pani Zofii w zbieranie informacji i pamiątek o Powstaniu Wielkopolskim oraz o powstańcach w czasie przygotowań do obchodów 100 rocznicy wybuchu powstania. Z inicjatywy poseł Marii Małgorzaty Janyska i stowarzyszenia CEL, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przyznał pani Zofii odznakę honorową "Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego", a aktu dekoracji dokonał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski. Gratulacje i kwiaty wręczyli pani Zofii: poseł na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska, burmistrz Czarnkowa Andrzej Tadla oraz przewodnicząca Rady Miasta Barbara Lipska i wiceprzewodniczący RM Jan Furman.

Po tym miłym akcencie rozpoczęto obrady. Jako pierwszy sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum Kultury przedstawił dyrektor jednostki Jan Pertek, który przypomniał, że instytucja ta obchodziła w 2018 roku 20-lecie istnienia. Struktura MCK obejmuje Czarnkowski Dom Kultury z kinem Światowid i redakcją "Nadnoteckich Ech", Miejską Bibliotekę Publiczną z filiami oraz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Jednostka ta realizuje zadania obejmujące całokształt życia kulturalnego miasta, w szczególności organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej, wspieranie amatorskiej działalności kulturalnej, organizowanie koncertów, wystaw i imprez w obiektach oraz plenerach Czarnkowa. MCK prowadzi 3 biblioteki promujące czytelnictwo oraz muzeum dokumentujące historię miasta i regionu. Dyrektor zaprezentował obszerne sprawozdanie z wydarzeń, które miały miejsce w roku 2018. Spośród różnych grup działających w MCK wyróżnił zespół muzyczny z kręgu krainy łagodności "Na Piątym Progu" prowadzony przez Zbigniewa Rolniczaka oraz teatr "TU" pod opieką Artura Geremka. Są to grupy, które w roku 2018 przywoziły liczne wyróżnienia i nagrody regionalnych i ogólnopolskich konkursów i festiwali. Jan Pertek zaproponował też, aby rozszerzyć uprawnienia wynikające z "Karty Dużej Rodziny" o mieszkańców spoza miasta Czarnkowa. W MCK dotyczy to kina i muzeum. Stosowna zmiana uchwały Rady Miasta zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady. Przedstawił też, jak wyglądało finansowanie kultury w mieście. Dotacja z budżetu miasta to kwota 2.714 701 zł, a przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły w 2018 roku 1.724 684 zł. Pochodziły one m.in. ze sprzedaży biletów do kina, ogłoszeń w tygodniku "Nadnoteckie Echa", sprzedaży biletów na Czarnków Dance Festival, wynajmu pomieszczeń czy działalności bufetu. MCK pozyskało też wiele środków zewnętrznych: Polska Izba Mleka, Narodowy Program Rozwoju Bibliotek, Urząd Marszałkowski, wielu lokalnych sponsorów. Dyrektor Jan Pertek podziękował wszystkim firmom, instytucjom, szkołom i jednostkom współpracującym w budowaniu oferty i promocji czarnkowskiej kultury.

Kolejnym sprawozdawcą był dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Cimoszko. Przypomniał, że pod nadzorem OSiR znajduje się kompleks stadionowy, kompleks basenowy, boiska "Orlik", kort tenisowy, marina, skate park oraz "Słoneczna strefa rekreacji" nad Notecią. Dyrektor w swoim sprawozdaniu skupił się na realizacji zadań na terenie poszczególnych obiektów. Ich utrzymanie w należytym porządku wymaga od pracowników OSiR ogromnego wkładu pracy. Efekty są jednak widoczne i to cieszy nie tylko pracowników, ale przede wszystkim mieszkańców miasta. Oprócz prac konserwatorskich pracownicy OSiR angażują się w organizację różnego typu imprez sportowych, a w czasie ferii zimowych organizują wyjazdy na kryte pływalnie do pobliskich miejscowości.

Po wysłuchaniu sprawozdań dyrektorów MCK i OSiR radni skierowali do nich pytania. Dotyczyły one funkcjonowania podległych jednostek, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz opłacalności poszczególnych działań.

Kolejnym punktem środowej sesji było wysłuchanie sprawozdania burmistrza z pracy między sesjami. Burmistrz Andrzej Tadla mówił między innymi o remontach cząstkowych nawierzchni z kostki chodników i ulic w Czarnkowie na ulicach: Rolnej, Jesionowej, Chodzieskiej, Ogrodowej, Janka z Czarnkowa, Sikorskiego, Staromiejskiej, Pl. Karskiego, Harcerskiej, Krzyżowej i pl. Powstańców Wielkopolskich. Przypomniał też, że trwają prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W chwili obecnej prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku łącznika na dwóch górnych kondygnacjach. Do ukończenia pozostała stolarka drzwiowa i drobne prace wykończeniowe. Na zewnątrz zrealizowano konstrukcję wiaty rowerowej oraz wykonano stan surowy budynku gospodarczego. Z uwagi na stwierdzone przecieki dachu budynku przy ul. Przemysłowej 4, wynajmowanym przez firmę KORNER, zlecono ich usunięcie w trybie awaryjnym. Zadanie nie było zaplanowane ale jest konieczne. Ze względu na brak środków w tegorocznym budżecie, zostaną tam przeprowadzone jedynie najpilniejsze prace. Niestety dach tych magazynów wymaga kompleksowego remontu w przyszłości. Szacowany koszt remontu to 135tys. zł. Na ukończeniu jest realizacja cięć pielęgnacyjnych drzew związanych z kształtowaniem i utrzymywaniem kulistej formy koron. Wykonano zabezpieczenie skarpy przed wodami opadowymi oraz wykonano dodatkowe oznakowanie ze słupków U-1a przy ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Poznańskiej. Ponadto 6 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie". Natomiast w związku z zainteresowaniem nabyciem nieruchomości przeznaczonej na cele handlowo - usługowe przy ul. Wodnej, wszczęto procedurę jej sprzedaży w drodze przetargu. Przeprowadzono również rozmowy ze Wspólnotą mieszkaniową przy ulicy Chodzieskiej nr 15 w sprawie realizacji roszczeń dotyczących nabycia gruntów w celu spełnienia wymogu wspólnotowego posiadania samodzielnej działki budowlanej dla budynku wielorodzinnego. W trosce o jakość powietrza w naszym mieście, przeprowadzono prelekcję dla mieszkańców, dotyczącą prawidłowego spalania węgla i drewna w piecach tzw. górnego spalania. Spotkanie odbyło się 4 marca w Ratuszu i trwało ponad 2 godziny. Przeprowadzono też spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz firmy Steico w sprawie potrzeby modernizacji linii kolejowej Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, dzięki której stałoby się możliwe pasażerskie połączenie kolejowe Czarnkowa z Poznaniem. Burmistrz przypomniał też, że 13 marca ogłoszono wyniki otwartych konkursów ofert na realizacją zadań publicznych. Do konkursu wpłynęło 16 ofert, z których 14 przeszło ocenę formalną, a 13 przeszło ocenę merytoryczną. W efekcie przyznano 11 dotacji następującym organizacjom: Stowarzyszeniu Miłośników Brydża "Dama Pik" na zadanie pn: "Spotkania przy "Zielonym Stoliku" czyli gramy w brydża przez cały rok - 1.600 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Zarządowi Koła Czarnkowsko - Trzcianeckiego na zadanie pn: "Razem raźniej przeżyć niepełnosprawność" - 3.460 zł, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Czarnkowie na zadanie pn: "Aktywnie przez trzeci wiek - ruch, wiedza, pasje" - 12.132,90 zł, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów OR w Czarnkowie na zadanie pn: "Sprawny i twórczy Senior" - 4.300 zł, Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Koło w Czarnkowie na zadanie pn: "Jubileusz z edukacją, aktywnością i rekreacją" - 3.995 zł, Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie na zadanie pn: "Teatr Tu z profilaktyką" - 3.000 zł, Klubowi Karate "Shotokan" w Czarnkowie na "Organizację szkolenia sportowego w karate shotokan z programem profilaktycznym" - 12.780 zł, Ognisku TKKF "Nałęcz" na "Organizację i prowadzenie szkółki tenisa ziemnego z programem profilaktycznym" - 7.000 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Jedynka" w Czarnkowie na "Szkółkę Pływacką 2019" - 19.220 zł, Rowerowej Sekcji Turystycznej na "Rowerowe imprezy turystyczno- rekreacyjne" - 5.000 zł oraz Stowarzyszeniu Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie na zadanie pn: "Zielony horyzont" - 3.000 zł.

W czasie sesji podjęto również 10 uchwał, w tym uchwałę dotyczącą uposażenia burmistrza Czarnkowa. Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Lipska poinformowała również radnych, że odpowiedzi na złożone wcześniej interpelacje znajdują się na BIP strony internetowej miasta.
Marek Ambicki
Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.