Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 20 kwietnia 2024, sobota.  Imieniny: Agnieszki, Czesława, Lecha, Szymonafree counters


SZPITAL POD LUPĄW środę, 30 października, odbyła się XIV sesja Rady Miasta Czarnków. Jej głównym tematem była sytuacja w czarnkowskim szpitalu oraz finanse klubu sportowego "Noteć" z sekcją piłki siatkowej. Zapoznano się również ze sprawozdaniem burmistrza dotyczącym wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację w czarnkowskim szpitalu na sesję zaproszono starostę Feliksa Łaszcza, aby wyjaśnił wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem miejscowej lecznicy. Starosta przybył w towarzystwie wicestarosty Sławomira Krygra, członka Zarządu Jana Pertka, radnej Izabeli Bobińskiej oraz księgowej czarnkowskiego szpitala Bożeny Sadowskiej. W swoim wystąpieniu przedstawił ogólny zarys sytuacji szpitala, natomiast szerzej o finansach mówiła główna księgowa Bożena Sadowska. Z relacji tych wynika, że czarnkowska lecznica jest poważnie zadłużona, co jest wynikiem zaciągniętego w latach poprzednich kredytu w parabanku Magellan. Jak poinformowała radnych księgowa, roczne koszty obsługi zaciągniętego kredytu (raty kredytu plus odsetki) kształtują się na poziomie około 700 tys zł. Jeśli do tego dołożymy koszty utrzymania szpitala, na które ogromny wpływ mają wysokie stawki lekarzy i zbilansujemy z osiąganymi przychodami to staje się oczywiste, że szpital generuje rocznie ogromne straty. Starosta wyjaśnił, że ten czarny scenariusz szpitala w dalszym ciągu się pogłębia. W chwili obecnej zawieszona została działalność oddziału pediatrycznego, neonatologicznego i częściowo ginekologiczno - położniczego z uwagi na brak lekarzy. Niewykonanie kontraktu generować będzie jeszcze większe straty. Na trudną sytuację w czarnkowskim szpitalu z pewnością duży wpływ ma brak osoby zarządzającej jednostką, a ogłoszony konkurs na to stanowisko nie został jeszcze rozstrzygnięty. Z przedstawionych przez starostę informacji wynika, że czarnkowska lecznica przy obecnej strukturze organizacyjnej oraz wywindowanych stawkach lekarzy nie jest w stanie pozbyć się zadłużenia i wyjść na prostą. Zarząd Powiatu przed podjęciem ostatecznej decyzji o losach szpitala, zlecił wykonanie audytu zarówno w czarnkowskim, jak i trzcianeckim szpitalu. Z opracowanych przez firmę audytorską analiz wynika, że są trzy drogi wyjścia z kryzysowej sytuacji. W chwili obecnej rozważa się, którą z nich wybrać. Ze wstępnych analiz wynika, że najkorzystniejszym wyjściem byłaby konsolidacja dwóch szpitali działających na terenie powiatu. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczna jest dogłębna analiza sytuacji w obydwu lecznicach. Obecnie Zarząd Powiatu i kierownictwo szpitali prowadzą intensywne rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz bankami. Z relacji starosty wynika, że sytuacja powinna wyklarować się w najbliższych miesiącach. Po wysłuchaniu tych informacji radni zadali gościom mnóstwo pytań związanych z sytuacją służby zdrowia w powiecie. Z uznaniem trzeba przyznać, że żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi, a wyjaśnienia były klarowne i merytoryczne. To pierwsze od kilkunastu lat obrady Rady Miasta Czarnków, w czasie których przedstawiciele władz powiatu przedstawili rzetelną informację, mówili otwartym tekstem, bez niedomówień i pomijania spraw trudnych. Po raz pierwszy od wielu lat można było odnieść wrażenie, że obecny Zarząd Powiatu robi wszystko, aby służba zdrowia w powiecie funkcjonowała na zdrowych, jasnych i klarownych zasadach. Mamy nadzieję, że te działania zakończą się sukcesem.

Kolejnym tematem środowej sesji było finansowanie klubu sportowego "Noteć". Do tej pory kluby sportowe dotowane były z funduszy miejskich w wysokości: piłka nożna - 106.750 zł. i piłka siatkowa - 60.000 zł. Na rok 2020 natomiast kluby wnioskowały o: piłka nożna - 239.338 zł. i piłka siatkowa - 87.104 zł. Radni chcieli poznać przyczyny, dlaczego kluby wnioskowały o kwoty znacznie przekraczające dotacje udzielane w latach ubiegłych. Wyjaśnień udzielali przedstawiciele zarządu klubów. W przypadku piłki nożnej to nowy zarząd, funkcjonujący od niespełna roku. Nowe kierownictwo klubu uregulowało zaległe sprawy finansowe, doprowadzając do zniwelowania sporych zaległości. W chwili obecnej klub prowadzi 5 sekcji dziecięcych i młodzieżowych piłki nożnej, skupiających 135 dziewcząt i chłopców. Funkcjonuje również I drużyna piłkarska seniorów, która (co budzi zaskoczenie) sama się finansuje. Zarząd ma ambicje uruchomić dodatkowo 4 sekcje, z uwagi na duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu. Wymagania zwierzchnich władz sportowych powodują, że nakłady na kluby prowadzące sekcje młodzieżowe znacznie wzrosły i właśnie z tego powodu klub wystąpił do Rady Miasta o zwiększenie dotacji. Natomiast klub piłki siatkowej nie prowadzi sekcji młodzieżowej. Od dwóch lat działa w nim drużyna żeńska, która zaczyna osiągać pierwsze sukcesy. Wniosek o dofinansowanie złożono z uwagi na rezygnację sponsora strategicznego, który pokrywał koszty transportu zawodników na mecze ligowe. Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała zebranych, że radni podejmą decyzję w sprawie dofinansowania klubów po przeanalizowaniu dochodów i wydatków klubów.

Po wysłuchaniu zaproszonych gości burmistrz Andrzej Tadla przedstawił informację dotyczącą wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że w poszczególnych sektorach wykonanie budżetu kształtowało się na poziomie 50%. Czytelników z pewnością najbardziej interesują inwestycje zrealizowane i będące w trakcie realizacji. Najważniejszym zadaniem, którego realizację rozpoczęto w 2018 roku wskutek kolejnej reformy edukacji, była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, której koszty w I półroczu wyniosły 2.856.568,71. Kwota ta obejmuje wizualizację koncepcji aranżacji wnętrza wybranych pomieszczeń nowego łącznika, nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi oraz prace bezpośrednio związane z rozbudową szkoły. W nowym, 4 poziomowym łączniku powstało 5 przestronnych, jasnych klas z zapleczem, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, salka do nauczania indywidualnego, 2 świetlice, szatnie, jadalnia oraz sanitariaty. Dwa kolejne zadania inwestycyjne zrealizowane w omawianym okresie przeprowadzono w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Było to wykonanie automatycznej deszczowni przy basenie oraz zakup placu do minigolfa. Z kolei na zadania remontowe w I półroczu wydano 750.212,97 zł., a w zakresie remontów drogowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni chodników z kostki betonowej i kamiennej oraz umocnienie dojazdów do posesji, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta, w tym wykonanie drogi dojazdowej do garaży na ul. Harcerskiej, drogi dojazdowej do ul. Nowej, ul. Śmieszkowskiej, ul. Pułkownika Orłowskiego oraz częściowy remont nawierzchni i przepustu koło Steico, remont skarpy na ul. Poznańskiej wraz z montażem słupków prowadzących na ścieżce rowerowej i remont schodów w Parku im. Stanisława Staszica. Wykonano również mapy do celów projektowych, na potrzeby realizacji oświetlenia w rejonie ulicy Chodzieskiej 13, 15 i 17, naprawiono latarnię uliczną na ulicy Wieleńskiej po kolizji, słup i oprawę na ul. Pocztowej oraz wymieniono oprawy na ul. Harcerskiej i Górze Krzyżowej. Naprawiono też słup oświetleniowy przy ulicy Pocztowej po kolizji oraz uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Wieleńskiej. Naprawiono również sygnalizację świetlną przy ulicy Sikorskiego oraz podpisano umowę na wykonanie oświetlenia terenu przy ulicy Jasnej na dojeździe do garaży. Z kolei najważniejszym i najbardziej pracochłonnym zadaniem zrealizowanym w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki miejskim zasobem nieruchomości były sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaświadczenia wydawane na powyższą okoliczność dotyczyły głównie odrębnej własności lokali mieszkalnych bądź użytkowych w budynkach mieszkalnych usytuowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. W pierwszym półroczu wydano ponad 500 zaświadczeń, a także ok. 40 informacji o wysokości opłat przekształceniowych jednorazowych i tyle samo zaświadczeń umożliwiających wykreślenie roszczeń gminy w zakresie zabezpieczenia wierzytelności.

Po wystąpieniu burmistrza przyszedł czas na część uchwałodawczą sesji, w czasie której radni podjęli cztery uchwały ważne dla miasta i jego mieszkańców.
Marek Ambicki


Fot. Marek Ambicki
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.