Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


BUDŻET POWIATU NA ROK 2020 UCHWALONYOstatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego dotyczyła najważniejszej spośród wszystkich innych uchwał - budżetu powiatu na 2020 rok. Wśród wielu ważnych kwestii, które przy tej okazji omawiano, na pierwszy plan wysunęła się po raz kolejny kwestia wysokości budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance, blisko 2 milionowej inwestycji budowy drogi na odcinku Gębice - Wyszyny oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla etatowego członka Zarządu.

Inwestować czy nie?
W ponad 105 milionowym budżecie powiatu, którego deficyt wynosi ponad 5 milionów złotych, jest wiele pozycji, które wymagają dokładnej analizy i planowania z uwzględnieniem sytuacji, które w chwili obecnej nie są możliwe do przewidzenia. Mowa o zadaniach, w które zaangażowane są lub będą środki pochodzące z budżetu powiatu, a które z dużym prawdopodobieństwem zostaną dofinansowane z funduszy zewnętrznych. Jedną z takich inwestycji jest remont drogi powiatowej o długości około 1,5 km na odcinku Gębice - Wyszyny. Pierwsze kroki do realizacji zadania zostały już wykonane, opracowana została dokumentacja projektowa oraz wykonano pierwszy, przygotowawczy etap prac. Pośpiech związany z podjęciem tych kroków wnika z tego, że udział w realizacji inwestycji zadeklarowały Lasy Państwowe, jednak warunkiem uzyskania aż 70 % dotacji celowej z tej instytucji jest jej ukończenie w 2020 r. - Jestem przekonany, że nie skorzystanie z takiej możliwości byłoby błędem i słusznie narazilibyśmy się na krytykę, gdybyśmy z niej zrezygnowali. Zgadza się, że towarzyszy temu pewne ryzyko, ale w tym przypadku jest ono minimalne - mówił starosta czarnkowsko - trzcianecki Feliks Łaszcz w odpowiedzi na wątpliwości części radnych, związane z realizacją tak dużego przedsięwzięcia w kontekście niedofinansowania MDK w Trzciance. Podobnie przedstawia się sytuacja dotycząca inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1315P w miejscowości Trzcianka", której finansowanie przy współudziale powiatu i gminy Trzcianka ustalono w proporcjach pół na pół, po 350 tys. zł od każdej ze stron. Część radnych była zdania, że umniejszenie wartości udziału w tej inwestycji stworzyłoby szansę zwiększenia środków na finansowanie MDK. - Umniejszenie środków na ten cel ze strony powiatu automatycznie wywoła takie same skutki po drugiej stronie, a kwota, która pozostanie nie będzie wystarczająca do wykonania tej inwestycji - mówi starosta. Dodał również, że dobre relacje z gminami na niwie finansowej, związane z realizacją wspólnych inwestycji, to bardzo istotny element i efektywne narzędzie, które sprawia, że zarządzanie infrastrukturą drogową i jej utrzymanie w dobrym stanie jest łatwiejsze i przynosi korzyści obu stronom. Starosta wyjaśnił, że w związku z wieloma wnioskami różnych komisji Rady oraz silnymi naciskami ze strony trzcianeckich radnych, decyzją Zarządu Powiatu budżet MDK w Trzciance zostanie zwiększony o 150 tys. zł, jednak nie odbędzie się to kosztem żadnej inwestycji. Środki na ten cel zostaną przesunięte z rezerw utworzonych z myślą o złym stanie finansowym czarnkowskiego szpitala i przewidywanej konieczności wsparcia finansowego placówki w 2020 roku. Po tej zmianie w rezerwie pozostanie jeszcze 850 tys. zł, a przewidywany zwrot kosztów inwestycji, w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne, znacząco zwiększy tę pulę. Nie wszyscy radni zgodzili się ze stanowiskiem starosty. - W tak trudnym budżecie, jaki szykuje się nam na 2020 rok, niebezpieczeństwem jest wyciąganie 150 tys. zł z rezerw dla szpitala w Czarnkowie. Mamy sytuację nadzwyczajną i mówimy o tym wyraźnie, na pomoc dla szpitala będzie potrzeba co najmniej 3 mln. zł. A inwestycja na drogę w kwocie prawie 2 mln. zł, nawet jeśli dofinansowana, i tak generuje wydatek mimo wszystko 950 tys. zł, których nie mamy - mówił Janusz Białoskórski. Zupełnie inaczej ustosunkował się do sprawy radny Bogdan Tomaszewski, który wyraził przekonanie, że odrzucenie ponad milionowego dofinansowania na drogę byłoby karygodne. - W czasach, kiedy wszyscy walczą o środki zewnętrzne, rezygnacja z tak dużego wsparcia byłaby zwykłym marnotrawstwem - mówił radny . Starosta wyjaśnił, że nawet gdyby nie udało się z jakiegoś powodu spełnić warunku dofinansowania zadania, jakim jest wykonanie i wydatkowanie środków na tą inwestycję do końca 2020 roku, możliwości dofinansowania nie przepadają, co najwyżej mogą być niższe o 10 %. - Istnieje alternatywna możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecne zapisy programu dają możliwość pozyskania z tego programu do 60 % kosztów kwalifikowanych działania. Poza tym droga jest w bardzo złym stanie i prędzej czy później ten remont i tak byłby konieczny. Wykonanie tego zadania w 2020 roku koreluje z remontami dróg w powiecie chodzieskim, a wzbogacenie sieci dróg lokalnych o powiatową drogę wpłynie korzystnie na podniesienie atrakcyjności regionu zarówno pod względem turystycznym, jak i gospodarczym, czy ekonomicznym - wyjaśniał Feliks Łaszcz.

Większa pula dla MDK
Po zmianach zaproponowanych przez Zarząd, budżet Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance został ustanowiony na poziomie pond 660 tys. zł. Warunkiem jego zwiększenia o 150 tys. zł jest jednak przeznaczenie tej kwoty na działania skierowane do dzieci i młodzieży z terenu wszystkich gmin powiatu. - Spotykamy się z naciskiem ze strony innych gmin, poza Trzcianką, by to na nie kierować również działania realizowane przez placówkę - mówił przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Zygmunt Jasiewicz. Innego zdania był inny członek tej komisji, który wyraził obawy związane z niedopełnieniem postawionego przez Zarząd warunku. - Co się stanie, jeśli uwarunkowanie przekazania 150 tys. na realizację zajęć poza miastem i gminą Trzcianka będzie trudne do zrealizowania? Bo rozumiem, że jest to warunek? - pytał Grzegorz Bogacz. W odpowiedzi na to pytanie głos zabrał członek Zarządu Powiatu i dyrektor MCK w Czarnkowie Jan Pertek. - Będziemy szukali sposobu na rozsądne rozdzielenie tych środków na gminy tak, by ofertę MDK po prostu rozszerzyć na poszczególne ośrodki poprzez np. delegowanie instruktorów. Same gminy mają swoje oczekiwania i podczas planowanego spotkania będą mogły je głośno przedstawić. W toku dyskusji radni podjęli również kwestię etatowego członka Zarządu, który do niedawna był obecny poseł na sejm RP Krzysztof Czarnecki. Wakat nie został jeszcze obsadzony, jednak Zarząd nie rezygnuje z tej możliwości. - Dyskutujemy dzisiaj o budżecie i myślę, że jest na miejscu byśmy znali nazwisko etatowego członka Zarządu. Poza tym, myślę, że Zarząd w tym składzie w jakim dzisiaj pracuje daje sobie radę, są tam ludzie doświadczeni i szukanie dodatkowego członka zarządu jest marnotrawieniem pieniędzy. Uważam, że nas na to nie stać - mówił Janusz Białoskórski. Radna Ewa Sumińska również odniosła się do tej kwestii. - Z całej dyskusji wyciągnęłam taki wniosek, że 150 tys. zł zabrane z MDK to tak naprawdę zabezpieczenie wynagrodzenia dla etatowego członka Zarządu. Mam wrażenie, że Zarząd podejmuje jedyne słuszne decyzje i nie ma o czym dyskutować - mówiła radna. Feliks Łaszcz przypomniał, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy w skład zarządu wchodzi etatowy członek. - Takie sytuacje już się zdarzały w poprzednich kadencjach i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. A jeśli chodzi o nieomylność Zarządu podkreślam, że nasze decyzje nie są niezmienne. Podczas prac nad budżetem wiele razy zmienialiśmy zdanie, również pod wpływem rozmów z radnymi czy mieszkańcami. Proszę zauważyć, że w kwestii MDK, po zmianach, z 800 tys. zostało 400 tys. zł, potem było 500, a w końcu po usilnych staraniach trzcianeckich radnych i radnych powiatowych stanęło na kwocie ponad 660 tys. zł. Przyznaję, że forma, w jakiej się to zadziało mogła być bardziej przemyślana, ale proszę zrozumieć, że w sytuacji niedofinansowania w oświacie, a MDK jest formalnie jednostką oświatową, dążyliśmy do pewnego wyrównania nakładów - mówi Feliks Łaszcz. Starosta nie podał personaliów osoby, która miałaby być etatowym członkiem Zarządu, jednak poinformował radnych, że jego nazwisko zostanie radnym podane do wiadomości jeszcze w styczniu. Ostatecznie w głosowaniu nad przyjęciem uchwały budżetowej uczestniczyło 18 radnych. Budżet powiatu na 2020 rok, przy 4 głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym się, został przyjęty. Podobnie, bo przy 3 głosach sprzeciwu i dwóch wstrzymujących się Rada Powiatu zaakceptowała Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2036. Szczegółowe dane dotyczące budżetu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na 2020 rok znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych.
Ludwika Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.