Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 lipca 2024, niedziela.  Imieniny: Damiana, Feliksa, Izabeli, Kamila, Marcelegofree counters


AKTYWNY POCZĄTEK ROKUZa nami już połowa wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zgodnie z planem działania realizujemy wszystkie zamierzone zadania. Dotychczasowe inicjatywy urozmaiciły zbudowaną przestrzeń i rozwinęły mobilizację lokalnej społeczności. Współdziałanie z aktywnymi i operatywnymi ludźmi pozwala nam wcielać inicjatywy, które rozwijają obszar LSR.

Nowy Rok rozpoczęliśmy Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków, na którym uzupełniliśmy skład Rady organu decyzyjnego stowarzyszenia, wybierając dwóch nowych członków reprezentujących sektor społeczny i sektor gospodarczy. Zakończyliśmy również intensywną pracę przy ocenie formalnej złożonych dokumentów podczas naboru 07/2019 - Przedsięwzięcie 1.2.3 "Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej". Wsparliśmy miłośników aktywnego spędzania czasu, którzy rozwijają zainteresowania, integrują się z lokalną społecznością, a przede wszystkim działają!

Zauważając ogromne potrzeby w zakresie pracy z lokalną społecznością poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji już w lutym ruszamy z realizacją projektu własnego - "Akademia Lokalnego Animatora". Spotkania dedykowane są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: społeczników, wolontariuszy. Istotą operacji jest wykorzystanie pełni potencjału drzemiącego wśród społeczeństwa poprzez wzmocnienie lokalnych liderów z całego obszaru LGD, podniesienie ich wiedzy i poznanie niezbędnych narzędzi służących aktywizacji mieszkańców. Założeniem planowanego projektu jest zapoznanie się z metodami aktywizacji lokalnych społeczności, budowaniem kapitału społecznego, procesem konsultacji społecznych różnych przedsięwzięć, a także przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem podejmowanych projektów w zakresie różnych działań.

Zgodnie z harmonogramem w tym roku przystępujemy również do realizacji projektu własnego pn. "Promocja walorów turystycznych obszaru objętego LSR". Projekt współpracy będzie realizowany wspólnie z trzema lokalnymi grupami działania z Wielkopolski. W wyniku jego realizacji powstanie szlak turystyczny, wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą, stanowiącą rozwój turystyczny obszaru.

W lutym br. odbędzie się warsztat refleksyjno - analityczny podsumowujący stan realizacji LSR oraz omówienia planów na przyszłość. Zostaną wypracowane rekomendacje dla działalności Lokalnej Grupy Działania, dokonamy analizy procesu wdrażania LSR i jej efektywności.

Poza punktem informacyjnym działającym w Biurze Cz-T LGD, jeszcze w lutym zaplanowaliśmy pracę w terenie. Chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, przedstawiając różnorodność naszych działań. Zorganizujemy punkty informacyjno - doradcze w gminach członkowskich. Spotykając się z mieszkańcami naszego powiatu pomagamy zrealizować pomysły na lokalne działanie.

Masz pomysł na działanie lokalne? Dostrzegasz potrzeby mieszkańców i chcesz wspierać ich działania? Już niebawem ogłosimy dziesiątą - jubileuszową edycję naszego bestsellerowego, autorskiego programu "Aktywni Mieszkańcy". W marcu komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert i wybierze najciekawsze pomysły lokalnych liderów, którzy otrzymają nagrody w wysokości max 1 000 zł na realizację własnych inicjatyw. Pomagamy osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, instytucjom i grupom nieformalnym. Jesteśmy aktywni, zarażamy pasją i chęcią działania. Zachęcamy do wspólnego działania!

W ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014 – 2020 oraz LGD zorganizujemy spotkanie z partnerami samorządowymi oraz konferencję prasową dla naszych lokalnych mediów.

W drodze konkursu nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte do sieci ośrodka afiliowanego "Działaj Lokalnie" tj. programu realizowanego przez PAFW - Akademia Rozwoju Filantropii. Bardzo się cieszymy z udziału w tym programie, który pozwoli nam w najbliższym czasie ogłosić nabory na niewielkie, ważne i rozwijające naszą przestrzeń projekty. Działamy na rzecz dobra wspólnego.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku. Dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.
Karolina Frąckowiak

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.