Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 19 kwietnia 2024, piątek.  Imieniny: Ady, Konrada, Leona, Włodzimierzafree counters


STRAŻACY PODSUMOWALI ROKPonad 1100 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń, ze średnim czasem reakcji 7 minut i 47 sekund! Oprócz tego przeprowadzili blisko 200 akcji profilaktycznych, docierając do około 10 tysięcy mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. W 120 przypadkach jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia, udzielając pomocy poszkodowanym. Strażacy podsumowali miniony rok zdecydowanie na plus.

Zawód największego zaufania
Zawód strażaka od lat cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Z badań wynika, że sięga ono aż 97 %. Polacy oceniają pracę strażaków pozytywnie. Ten zawód kojarzy się jednoznacznie z niesieniem pomocy, ochroną mienia i życia, a przy tym wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Większości z nas praca strażaka kojarzy się głównie z gaszeniem pożarów. Należy jednak pamiętać o tym, że to tylko część obowiązków, jakie wykonują na co dzień. Oprócz tego prowadzą działalność ratowniczą, to oni likwidują wszelkie zagrożenia o charakterze chemicznym i radiologicznym. Odpowiadają za ewakuację ludności z zagrożonego terenu, a ratowanie poszkodowanych i likwidacja skutków zdarzeń drogowych bez ich udziału wydaje się niemożliwa. Ten zawód to też ciężka praca fizyczna. Wiąże się ona często z wielogodzinnymi działaniami na miejscu akcji, co wymaga od strażaków bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

1146 zdarzeń
Liczba wyjazdów do zdarzeń, czas reakcji na nie, zestawienie sprzętu, o który wzbogaciły się jednostki PSP lub OSP i wysokość uzyskanych na ten cel dotacji stanowią najważniejsze punkty tego zestawienia. Przez ostanie 12 miesięcy strażacy powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego wyjeżdżali do 1146 zdarzeń, ze średnim czasem podjęcia interwencji z osobami poszkodowanymi 7 minut 47 sekund. W ramach tzw. "Prewencji Społecznej" bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju inicjatywach, przeprowadzając aż 187 akcji profilaktycznych. Dzięki nim udało się dotrzeć do ok. 10 tys. mieszkańców (dzieci, młodzieży, osób dorosłych). Oprócz bezpośrednich spotkań czy organizowanych akcji do mieszkańców trafiły też materiały informacyjne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

KSRG
Jednym z ważnych zadań zrealizowanym w ubiegłym roku była rozbudowa systemu łączności radiowej (Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy etap II) na terenie zachodniej części powiatu. Zadanie wsparli powiat czarnkowsko - trzcianecki, gmina Wieleń oraz gmina Krzyż Wlkp., a jego całkowita kwota to 65.000.00 zł. Poza tym rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania Zintegrowanego Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej dla obszaru Puszczy Noteckiej (Nadleśnictwo Krucz i Potrzebowice).

Inwestycje
Państwowa Straż Pożarna w Czarnkowie w ubiegłym roku wzbogaciła się o nowy pojazd - samochód operacyjny Skoda Octavia. Zakup o wartości ponad 117.000.00 zł. był możliwy dzięki środkom pozyskanym w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Dodatkowo na wyposażenie jednostki ratowniczo - gaśniczej w Trzciance trafiła pompa dużej wydajności na przyczepie przewoźnej o wartości blisko 400.000.00 zł., a także zastaw hydrauliczny oraz komplet 18 ubrań specjalnych. Realizacja każdego z tych zadań opiewała na kwotę ponad 83.000.00 zł. Łącznie w ramach Funduszu Wsparcia Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie pozyskała ponad 262.000.00 złotych.

Podczas narady podsumowano również działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zadania wykonane w ramach dotacji MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendy Głównej PSP. Przekazano również informacje dotyczące aktualnego wyszkolenia druhów oraz realizowanych wspólnie ćwiczeń i szkoleń. W ubiegłym roku do jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego trafiła z budżetu państwa rekordowa kwota ponad 713.000.00 złotych.

Współpraca przede wszystkim
Służby mundurowe powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, mimo że każda ma określony zakres działania, ściśle ze sobą współpracują i wspierają nawzajem. Dobra kooperacja z policją, pracownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego czy Lasów Państwowych stanowią podstawę skutecznych akcji. Podziękowania za cały rok wspólnych działań na ręce przedstawicieli różnych służb złożył bryg. Maciej Kubacki, komendant Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie. Osobne słowa wdzięczności komendant skierował do Krzysztofa Marcinkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, które również w istotny sposób wspiera powiatowe służby, w tym straż. Głos podczas spotkania zabrali także mł. bryg. Robert Natunewicz, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który podsumował naradę, podkreślając zwłaszcza działania związane z sukcesywnym wdrażaniem systemu KSRG w powiecie. Życzenia na nadchodzący rok złożył druhom, w tym ochotnikom, Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko - trzcianecki.
L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.