Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


HOJNA DŁOŃ MOPSW czwartek, 27 lutego, odbyła się XVIII sesja Rady Miasta Czarnków. Jej głównym tematem była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. Burmistrz Andrzej Tadla przedstawił też sprawozdanie z pracy między sesjami i informację, która zbulwersowała wszystkich.

Sprawozdanie z działalności czarnkowskiego MOPS za 2019 rok przedstawiła kierownik ośrodka Ewa Kozłowicz. Z tej bardzo obszernej relacji wynika, że pomoc społeczna w naszym mieście obejmuje bardzo wiele zagadnień, a fundusze przeznaczane na różnego rodzaju pomoc są ogromne. W samym tylko Czarnkowie środki rządowe to kwota 12 235 559,44 zł, samorządowe 1 685 190,07 zł i dotacje celowe 1 066 779,36 zł. Oczywiście świadczenia są niezbędne dla osób, które faktycznie potrzebują takiej pomocy. Wiele z nich, budzi jednak liczne kontrowersje. Z przedstawionego sprawozdania MOPS wynika, że w roku 2019 w Czarnkowie zarejestrowanych było 101 bezrobotnych. Zważywszy na ilość mieszkańców miasta, która na koniec 2019 roku wynosiła 10 466 osób to niemal 1%. Można powiedzieć, że to wcale nie jest tak dużo, a jednak. Czarnków jak na tak małe miasto posiada stosunkowo dużo firm, które cierpią na brak rąk do pracy. Urząd Pracy i MOPS kierują osoby bezrobotne na różnego rodzaju szkolenia, mające na celu zdobycie kwalifikacji i w konsekwencji podjęcie pracy. Tymczasem w roku 2018 było 99 osób bezrobotnych, a w 2019 ta liczba wzrosła do 101. Skoro więc poziom bezrobocia utrzymuje się na tym samym poziomie lub minimalnie wzrasta to rodzi się pytanie, w jakim celu wydawane są pieniądze na te szkolenia i turnusy przystosowujące do zawodu? Oczywistym jest, że wielu osobom udzielenie pomocy jest niezbędne. Ale czy rzeczywiście wszystkim? Czy sposób weryfikacji tych osób jest prawidłowy? Takie i wiele innych pytań nasuwa się po lekturze sprawozdania rocznego MOPS. Po udzieleniu informacji przez kier MOPS Ewę Kozłowicz radni skierowali do niej pytania. Dotyczyły one między innymi sposobu pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego przez wypożyczalnię działającą przy ośrodku. Po wysłuchaniu przedstawicieli MOPS sprawozdanie z pracy między sesjami przedstawił burmistrz Andrzej Tadla. Mówił między innymi o trwających pracach związanych z termomodernizacją budynków SP nr 1 oraz SP nr 2 w Czarnkowie. Wartość robót odebranych na obu obiektach (w odniesieniu do poniesionych wydatków) wg stanu na dzień 23.01.2020 r. wynosi około 46 %, w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 - około 43,5 %, Szkoła Podstawowa nr 2 - około 58,5 %. Burmistrz poinformował też, że nie doszło do transakcji sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych działki nr 283 o powierzchni 262 m2, ponieważ w wyznaczonym terminie nie stawili się w kancelarii notarialnej. Nie podali również przyczyny braku stawiennictwa. Natomiast przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Pl. Powstańców Wlkp. 1 nie doszedł do skutku, pomimo zakwalifikowania do uczestniczenia dwóch osób. Dużo miejsca w swym wystąpieniu burmistrz poświęcił zarządzaniu gminnym zasobem mieszkaniowym, porządkowi publicznemu, promocji miasta oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W części uchwałodawczej czwartkowej sesji radni podjęli trzy uchwały: o zmianach w budżecie miasta, o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oraz w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Czarnków. Na zakończenie obrad burmistrz poinformował radnych o wycofaniu pieniędzy na przebudowę ulicy Kościuszki. Na skutek odwołań, jakie zostały skierowane do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przez właścicieli przylegających do planowanej inwestycji działek, przyznane już środki zostały wycofane. Całą procedurę należy więc rozpocząć od początku, co oznacza, że mieszkańcy Czarnkowa poczekają na remont ul. Kościuszki przynajmniej dwa lata. Szkoda, że partykularne interesy dwóch osób stanęły wyżej niż dobro ogółu.
Marek Ambicki

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.