Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


O POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓWChoć w przeszłości niejednokrotnie dochodziło do nadzwyczajnych sesji Rady Gminy Czarnków, to miniona zdecydowanie różniła się od wszystkich dotychczasowych. Ze względów bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii w Polsce lokalizacja obrad została zmieniona, a uczestniczyło w nich ograniczone grono osób niezbędnych do prawidłowego przebiegu sesji.

XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czarnków odbyła się 7 maja 2020 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Zdecydowano się na taki krok z uwagi na warunki sprzyjające zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Miejsca siedzące dla uczestników obrad rozstawiono w bezpiecznych odległościach od siebie, a przed wejściem do sali każdy musiał założyć maskę, zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży, witając przy tym m.in. wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka, zastępcę wójta Monikę Piotrowską, sekretarza Mariusza Grzegorka, skarbnika Magdalenę Mendyk, radnych oraz wszystkich zgromadzonych. Swoją obecność na obradach potwierdziło 14 radnych, a plan sesji uwzględniał 5 punktów. Sesja rozpoczęła się od spraw regulaminowych. Następny punkt obrad obejmował sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którym radni zapoznali się w formie elektronicznej. W punkcie trzecim radni podejmowali uchwały. Tutaj, w związku z brakiem możliwości zorganizowania posiedzeń stałych komisji w Radzie Gminy Czarnków, które w normalnych warunkach odbywają się z wyprzedzeniem, uchwały poddawano dyskusji podczas sesji. W tej części radni mogli zgłosić swoje uwagi lub dopytać o ewentualne niejasności w podejmowanych projektach uchwał. Jednak przede wszystkim cała sesja zorganizowana została w trosce o pomoc dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani przez obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce. Wśród projektów uchwał znalazł się konkretny, który zakładał zwolnienie z podatku od nieruchomości dla wskazanych przedsiębiorców. Ostatecznie przyjęto uchwały: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 181/4 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków; w sprawie zmiany budżetu na rok 2020. Wszystkie ww. zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Nieprzyjęta została za to uchwała w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 45 położonej w Bukowcu, stanowiącej własność Gminy Czarnków, przy której radni uznali, że potrzebna jest w tej sprawie konsultacja z mieszkańcami.

Po przeprocedowaniu uchwał podjęto kolejny z punktów XXIII sesji Rady Gminy Czarnków, w którym znalazły się wolne głosy. W tym punkcie zastępca wójta Monika Piotrowska zdała ogólną relację z dotychczasowego przebiegu oraz rozwoju akcji "Pomagamy Razem". Po wolnych głosach sesja Rady Gminy Czarnków została zakończona.
Sławomir Matz
Urząd Gminy CzarnkówO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.