Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


SPRZEDAWCA NIE ODPOWIADA NA REKLAMACJĘIle razy zdarzyło się Państwu zareklamować produkt i nie otrzymać odpowiedzi na reklamację? Wiem, że wielu konsumentów w naszym powiecie borykało się z tym problemem, gdyż często pojawiały się pytania, w jakim terminie powinniśmy otrzymać odpowiedź na reklamację? Ile czasu ma sprzedawca na ustosunkowanie się do pisma? Jak szybko sprzedawca naprawi lub wyśle towar? Co dzieje się w przypadku nieudzielenia odpowiedzi w określonym terminie?

Przykładem może być niedawno zgłoszona sprawa pani Magdaleny, która nie otrzymała odpowiedzi od sprzedawcy na zgłoszoną reklamację. Jak sama opisuje: - Kupiłam meble, tj. narożnik, który okazał się wadliwy. Wada polega na tym, że tkanina dot 90/Soro 9, z którego wykonany został narożnik się wybrzuszyła. Straciła swoje właściwości i widoczny jest defekt gołym okiem - co przedstawiam na fotografii. Podkreśliłam, że materiał, z którego wykonany jest narożnik oraz elementy je łączące powinny wytrzymać obciążenie przez minimalny okres użytkowania. Tym bardziej, że na stronie producenta wyraźnie wskazano, że materiał ten jest odporny na odkształcenia: "W siedzisku zastosowano sprężyny faliste - zapewniają one komfort użytkowania, optymalne podparcie dla kręgosłupa, a z drugiej strony są odporne na odkształcenia". Wady zauważyłam w dniu 13. 02. 2019 r. i zażądałam wymiany towaru na nowy z godnie z art. 561/1 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na moje pismo. W związku z brakiem reakcji sprzedawcy odnośnie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową, konsumentka wystąpiła z wnioskiem o pomoc do rzecznika konsumentów.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, jakie mamy uprawnienia jako konsumenci, reklamując towar z tytułu rękojmi i jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy. Jeżeli zatem pani Magdalena zażądała wymiany towaru na nowy, sprzedawca musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeżeli tego nie zrobi, reklamacja konsumentki jest automatycznie uznana za zasadną. Konsumentka w ciągu 14 dni powinna otrzymać stanowisko sprzedawcy, co określa art. 561_5 Kodeksu cywilnego. Wysłanie listu nawet w ostatnim dniu dwutygodniowego terminu i otrzymanie go przez konsumentkę już po upływie 14 dni od złożenia reklamacji oznacza, że przedsiębiorca spóźnił się z odpowiedzią. Należy podkreślić, że skutek w postaci automatycznego uznania żądań konsumenta dotyczy tylko sytuacji, gdy w reklamacji dokładnie wskażemy swoje żądanie. Nie jest wystarczające jedynie zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, bez wyraźnego określenia żądania, ponieważ w takiej sytuacji 14-dnowy termin na ustosunkowanie się przez sprzedawcę nie zacznie biec. Jak szybko zatem sprzedawca musi naprawić czy też wymienić towar na nowy? Otóż, tutaj przepisy nie określają w dniach, tygodniach czy miesiącach terminu, w którym sprzedawca musi wymienić albo naprawić reklamowaną rzecz. Przepisy wskazują, że powinno nastąpić to w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Rozsądny czas, w jakim powinna nastąpić naprawa lub wymiana, trzeba określać indywidualnie w każdej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj rzeczy oraz występującej wady. Nadmierne niedogodności to np. długi czas trwania wymiany lub naprawy. Sprzedawca powinien tak działać, aby wymiana lub naprawa była jak najmniej uciążliwa dla klienta. Jeśli sprzedawca nie spełnia swojego obowiązku, konsument może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. Jeżeli przedsiębiorca nadal nie wywiąże się ze swoich obowiązków i wyznaczony termin upłynie, konsument może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny, co wynika wprost z art. 560§1, 561 § 2 Kodeksu cywilnego.

W sprawie pani Magdaleny, po interwencji rzecznika, przedsiębiorca wskazał, iż: w odpowiedzi na skierowane do nas pismo w sprawie reklamacyjnych roszczeń konsumentki pani Magdaleny, informujemy, że po ponownej analizie sprawy, podjęliśmy decyzję o realizacji reklamacji w drodze zwrotu gotówki za zakupiony towar. W celu ustalenia szczegółów związanych z odbiorem reklamowanego mebla oraz wypłaty należności za zakup proszę konsumentkę o bezpośredni kontakt ze sklepem.

Sprawę konsumentki udało się rozwiązać polubownie. Pamiętajmy, że jeżeli spotkamy się z utrudnionym kontaktem ze sprzedawcą lub nie będziemy wiedzieli, jakie mamy prawa, zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod numerem telefonu 660753160 lub wysyłając e-mail: prk@pct.powiat.pl
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumenta
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.