Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


OŚWIATA W CZASIE EPIDEMIIUczniowie, którzy początkowo cieszyli się z "przymusowych wakacji" w większości sami dziś przyznają, że chętnie wróciliby do szkoły. Podobnego zdania są rodzice, zwłaszcza ci, którzy musieli przejąć role nauczycieli wielu różnych przedmiotów, a często też godzić te nowe obowiązki z pracą zawodową, która nie zawsze mogła być wykonywana zdalnie. Wirus wciąż trzyma społeczeństwo w szachu. Władze powiatu, po konsultacjach z kierującymi największymi jednostkami oświatowymi w powiecie, podjęły jednak pewne kroki zmierzające do tzw. odmrażania tego stanu rzeczy. Najważniejszą kwestią, którą wspólnie ustalili był sposób przeprowadzenia egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasisty, które odbędą się w czerwcu.

Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Halą Sportowo - Widowiskową w Trzciance od 18 maja prowadzi swoje zajęcia. W poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzone są spotkania z rodzicami i ich dziećmi, związane z udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

W zakresie szkół pojawia się możliwość uruchomienia kilku ich obszarów. Dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych: zajęć praktycznych dla uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia. Możliwa jest także realizacja stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników oraz praktyk zawodowych przez uczniów klas III techników. - Wszystkie powyższe formy są możliwe do realizacji, jeżeli zainteresowanie wyrażą pracodawcy, u których są one realizowane, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia po uzyskaniu zgody jego rodzica - informuje naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Jabłonowski. Dodaje również, że w wyniku rozmów podjęta została decyzja o możliwości realizacji zajęć rewalidacyjnych w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie ich realizacji. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, a uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Dopuszcza się także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności dla uczniów, którzy korzystają z konsultacji.

Co z maturami?
- Najważniejszą w tej chwili dla nas sprawą, jako organu prowadzącego szkoły ponadpodstawowe, jest przygotowanie szkół do egzaminu maturalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów zawodowych. Kładziemy ogromny nacisk na zabezpieczenie szkół do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia tych egzaminów, tak aby uczniowie i absolwenci przystępujący do nich mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo - mówi starosta Sławomir Kryger. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które mają pomóc organom prowadzącym i dyrektorom w zorganizowaniu bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii. - Są to tylko materiały pomocnicze, ale w oparciu o nie, jak również o inne przepisy prawa musimy wdrożyć szereg zabezpieczeń, pozwalających na sprawną realizację spoczywających na nas zadań - dodaje Ryszard Jabłonowski.

Cała sytuacja stanowi duże wyzwanie logistyczne dla wszystkich zaangażowanych w proces przeprowadzenia egzaminów zarówno maturalnych jak i ósmoklasistów. To sytuacja bez precedensu w polskiej oświacie, jednak jak zapewnia naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, podjęte zostaną wszelkie możliwe kroki, by zrealizować to karkołomne zadanie jak najlepiej i możliwie najbezpieczniej.
red. L. Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.