Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


CZARNKÓW Z SZANSĄ NA KURORTTężnia solankowa to kolejna inwestycja Czarnkowa mająca celu wzmocnienie atrakcyjności miasta. Czy będzie przyciągała turystów? Trudno przewidzieć. Jeśli nawet nie, to posłuży poprawie zdrowia mieszkańców.

Inwestycja powstaje z budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że mieszkańcy wybrali ten spośród innych zgłoszonych projektów. Władze Ratusza okazały się przychylne tej koncepcji. Już jesienią tego roku będzie można skorzystać z dobroczynnych właściwości tężni. Koszt jest duży, ale i korzyści płynące z tego typu inhalacji są nie do przecenienia. W mieście, w którym mieszkańcy skarżą się na jakość powietrza, co, zwłaszcza zimą, pokazują czujniki, tego typu instalacja wydaje się być z wszech miar potrzebna. O tężni solankowej, genezie jej powstania oraz znaczeniu dla mieszkańców mówi wiceburmistrz Krzysztof Madaj, który inwestycję nadzoruje.

Proszę przypomnieć naszym czytelnikom, co to jest Budżet Obywatelski, kiedy powstał i jakie inwestycje już z niego zrealizowano?

- Budżet obywatelski został wprowadzony w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a ustawy, obecnie obowiązek jego tworzenia nałożony został na miasta na prawach powiatu. W takim wypadku wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski nie może być niższa niż 0,5 % wydatków gminy w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Miasto Czarnków nie jest w grupie gmin zobligowanych do jego tworzenia. Chcemy jednak dać mieszkańcom możliwość decydowania, na co zostaną przeznaczone konkretne środki finansowe.

W toku realizacji jest tężnia solankowa. Jak doszło do wybrania tej inwestycji? Jakie były inne propozycje?

- W ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego realizujemy wybrane przez naszych mieszkańców zadanie pod nazwą "Tężnia solankowa w parku". To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której głosowanie odbywało się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego programu i strony internetowej miasta. Burmistrz zdecydował o takiej formie wyboru projektu w celu zapewnienia całkowitej przejrzystości postępowania. W tej edycji budżetu obywatelskiego, poza wybranym projektem, zgłoszono jeszcze trzy inne: "Modernizacja Punktu Widokowego na Górze Krzyżowej w Czarnkowie", "Wielopokoleniowa strefa integracji i rekreacji przy ul. Przemysłowej" oraz "Poszerzenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 1 "Bajkowy Świat" przy ul. Rolnej 2 o nowoczesny sprzęt, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową". Pomimo, że ten ostatni nie został wybrany w głosowaniu, ma jeszcze szansę na realizację. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita projektu wynosi 111.965,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 70.643,00 zł.

Czym jest tężnia solankowa i do czego ma służyć?

- Mikroklimat tężni solankowych wykorzystywany jest od wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnieniu tętniczym, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystywane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Ponadto poprawiają komfort oddychania, zwalczają i hamują stany zapalne, nawilżają śluzówkę. Poprawiają również gospodarkę hydro - mineralną. Taki aerozol obdarzony jest ładunkiem ujemnym, który działa bakteriobójczo. Na ułożone w drewnianej konstrukcji gałązki z górnej strefy podawana jest za pomocą pomp solanka, która rozprowadzona rurkami swobodnie spływa, a jej nadmiar gromadzi się w korycie umieszczonym w dolnej części tężni. W skutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium, a rozbijane cząsteczki solanki powodują hydro - jonizację. Tężnia solankowa nasyca powietrze jodem, bromem, magnezem, sodem, wapnem, potasem i żelazem. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi walorami zdrowotnymi, ponieważ jego cząsteczki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony śluzowe układu oddechowego oraz skórę. Walory lecznicze porównywalne są z korzyściami, jakie daje spacer nad morzem, a solanka zawiera nawet mniej zanieczyszczeń niż woda morska.

Na jakim etapie znajduje się ta inwestycja i kiedy nastąpi jej otwarcie?

- 17 czerwca br. w Urzędzie Miasta Czarnków podpisano umowę na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku im. S. Staszica. Projekt jest realizowany w tzw. systemie "zaprojektuj i wybuduj". Z tego też względu przewidziano 2 etapy jego realizacji: etap I - wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego tężni solankowej oraz złożenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do dnia 31.08.2020 roku, etap II - budowa tężni solankowej według opracowanego w I etapie projektu budowlano - wykonawczego termin zakończenia 30 października 2020 roku. Roboty realizuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Misiura z siedzibą w Krakowie. Tężnia nie będzie obiektem, który może funkcjonować cały rok. W roku bieżącym zostaną przeprowadzone tylko próby rozruchowe, natomiast pełne uruchomienie tężni nastąpi wiosną 2021 roku.

Koszt to 30 tysięcy euro. Czy budżet obywatelski. jest tak wielki?

- Od pierwszej edycji budżetu obywatelskiego na jego realizację przewidziana jest kwota 100.000,00 zł, a więc kwota nie przekraczająca progu 30.000 euro. Jednak jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych, kwoty przeznaczane na ten cel zawsze przewyższały jego nominalną wartość, pomimo że pierwsze dwie edycje realizowane były nawet w ramach dwuletnich budżetów. Pewnego rodzaju utrudnieniem jest tutaj również fakt, że budżet zgłaszany jest i wybierany w jednym roku, a realizacja następuje w kolejnym roku budżetowym. Jest to na tyle długi okres, że trudno przewidzieć jak będą kształtowały się ceny w momencie realizacji projektu. Sytuacja na rynku jest dynamiczna i nie bez znaczenia jest tu specyfika projektu. Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem platformy zakupowej, nie udało się znaleźć wykonawcy, który byłby gotowy wykonać zamówienie za założoną kwotę 100.000 zł. Ostatecznie zadanie realizowane jest za kwotę 159.900,00 zł brutto. Ponieważ przepisy zobowiązują burmistrza do realizacji przyjętego w uchwale budżetowej budżetu obywatelskiego, koniecznym stało się znalezienie dodatkowych środków na ten cel. W obecnej sytuacji pandemii i ograniczonych wpływów do budżetu nie było to łatwe. Najważniejsze jednak, że udało się to zrobić.

Kiedy zostanie ogłoszony kolejny konkurs w sprawie przyszłorocznego budżet obywatelski?

- Niestety budżet obywatelski na rok 2021 został zawieszony. Na wniosek burmistrza Rada Miasta Czarnków na ostatniej sesji 28.05.2020 roku podjęła uchwałę nr XX/170/2020 zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, Wprowadzona zmiana zawiesza realizację budżetu obywatelskiego w roku 2021. Przyczyną takiego stanu jest nie tylko ograniczenie wpływów do budżetu miasta w związku z pandemią oraz realizacja dużych wydatków na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19, ale też troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa i już w przyszłym roku wrócimy do naboru projektów i głosowania nad propozycjami zgłoszonymi przez naszych mieszkańców.
Piotr Keil


O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.