Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


AKTYWNA ŚCIEŻKA KARIERYHufiec Pracy w Czarnkowie funkcjonuje od 35 lat. Na rok szkolny 2020/2021 prowadzi nabór młodzieży, która chce zdobyć przygotowanie zawodowe do 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, 1,2 i 3 klasy szkoły branżowej I stopnia oraz rzemieślniczej nauki zawodu.

Pod hufcowy nr telefonu 67 255 55 74 i e-mail: hp-czarnkow@ohp.pl mogą zgłaszać się nie tylko kandydaci do hufca, ale również pracodawcy, którzy chcą zatrudnić młodzież w ramach praktyk zawodowych i uzyskać refundację kosztów szkolenia. Nowością w rekrutacji jest wspólne z Cechem Rzemiosł Różnych w Czarnkowie tworzenie grupy uczestników kontynuujących naukę po szkole podstawowej w formie rzemieślniczej nauki zawodu. Młodzież mająca problemy edukacyjne i szukająca wsparcia podczas wchodzenia w dorosłe życie, w ramach rzemieślniczej nauki zawodu, uczęszcza jedynie na praktyki i kursy zawodowe, nie uczęszcza na zajęcia szkolne. Rzemieślnicza nauka zawodu kończy się egzaminem na czeladnika. Dodatkowym atutem dla młodzieży kończącej w hufcu 7 i 8 kasę szkoły podstawowej i chcącej w tej formie kontynuować naukę jest skrócony czas odbywania rzemieślniczej nauki zawodu, normalnie trwający 3 lata, o okres przyuczenia do zawodu w hufcu w szkole podstawowej, czyli nawet o 22 miesiące. Hufiec w ramach kompleksowej opieki zapewnia również jego uczestnikom i absolwentom pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Czarnkowie. Zachętą do wstępowania w szeregi uczestników hufca, oprócz atrakcyjnych form nauki, są osiągane przez nich sukcesy, zdobywane nagrody i wyróżnienia. W dniu 15 lipca 2020 r. w Hufcu Pracy w Czarnkowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestniczce Dagmarze Kunysz, która zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. "Święty Jan Paweł II w moim życiu". Celem konkursu, w którego eliminacjach krajowych wzięło udział 128 osób, było pobudzenie refleksji młodych ludzi nad człowieczeństwem oraz rozwijanie wyobraźni i umiejętności inspirowanych życiem i naukami św. Jana Pawła II. Laureatka otrzymała nagrody z rąk dyrektor wykonawczego ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Komendy Głównej OHP Moniki Mizerskiej - Froń oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania osiągnięć hufca, którego młodzież zdobywała czołowe miejsca w kraju we flagowych konkursach organizowanych przez Komendę Główną OHP: "Aktywność dobry wybór" w latach 2003, 2005 i 2007 oraz w "Absolwent Roku OHP" w latach 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. Uczestnik hufca Jakub Makrocki w bieżącym roku szkolnym uzyskał w Wielkopolsce największą ilość punktów przyznawanych za aktywność naukę i pracę oraz wojewódzki tytuł "Absolwenta Roku OHP". Jakub bierze udział w tegorocznych, krajowych eliminacjach tego konkursu. Młodzież hufca wspólnie z koleżankami i kolegami z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie zdobyła pierwsze miejsce w województwie w konkursie "Aktywność dobry wybór" inicjatywą "Młodzież OHP dla środowiska lokalnego". Jakub Makrocki uzyskał drugie miejsce w wojewódzkim konkursie "100-lecie Bitwy Warszawskiej" w kategorii multimedialnej oraz wyróżnienie w tym konkursie za pracę pisemną, wraz z innymi uczniami zdobywał czołowe miejsca w kilkunastu zawodach i konkursach lokalnych. W hufcu trwają przygotowania do przyjęcia uczniów nowego rocznika. Młodzież odnosząca sukcesy w eliminacjach krajowych, wojewódzkich i lokalnych jest wzorem do naśladowania dla nowych uczestników, którzy będą zdobywali przygotowanie zawodowe, kończyli w hufcu szkoły i kontynuowali tradycje Hufca Pracy w Czarnkowie.
Marek Słupczyński

Od prawej: Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Komendy Głównej OHP Monika Mizerska - Froń, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Święty Jan Paweł II w moim życiu" Dagmara Kunysz, Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski, Komendant Hufca Pracy w Czarnkowie Marek Słupczyński

Jakub Makrocki - zdobywca wojewódzkiego tytułu "Absolwent roku OHP"

Młodzież podczas wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do HP w Czarnkowie
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.