Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


UCHWAŁY I SPRAWOZDANIE1 grudnia w sali sesyjnej Ratusza odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Czarnków. Sesje w czasie pandemii odbywają się regularnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Radni podejmują i omawiają niezbędne zagadnienia oraz przyjmują uchwały konieczne do prawidłowego funkcjonowania samorządu.

Podczas ostatniej sesji Radni podjęli kilka uchwał oraz zapoznali się z działaniami burmistrza realizowanymi w okresie między sesjami. Podejmując uchwały radni m.in.:
- wyrazili zgodę na sprzedaż 3 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Lawendowej w Czarnkowie;
- upoważnili kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ośrodek jest jednostką specjalizującą się w pomocy materialnej o charakterze socjalnym, opartej o kryteria dochodowe. Proponowane rozwiązanie jest więc racjonalne z punktu widzenia finansów publicznych, przyczynia się do uszczelnienia i uporządkowania systemu pomocy na poziomie gminy;
- rozszerzyli istniejącą strefę płatnego parkowania o kolejny fragment, a dokładnie o ul. Kościuszki na odcinku od ul. Ogrodowej do Ronda Jana Pawła II. Rozszerzenie strefy zacznie obowiązywać od 01.01.2020 r. i ma na celu uporządkowanie w tym regionie miasta organizacji ruchu oraz zmniejszenie deficytu miejsc postojowych, poprzez zwiększenie rotacji parkujących tam pojazdów samochodowych. Zmiana ta zmniejszy również ograniczenia w dostępności tego obszaru dla osób poruszających się po mieście pojazdami samochodowymi;
- przeznaczyli kwotę w wysokości 30.000 zł. na dotację dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie na dofinansowanie zakupu przenośnego urządzenia RTG.
Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawozdanie burmistrza z pracy w listopadzie:

Inwestycje:
W związku z zakończeniem realizacji modernizacji energetycznej w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 podpisano protokoły odbiorów końcowych. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 6.372.105,69 zł brutto. Wniosek o płatność refundacyjną za okres od 29.02.2020r. do 24.03.2020r. na to zadanie został zaakceptowany. Kwota wypłaty wynosi 2.783.765,15 zł., co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych i w całości będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W trakcie przygotowania jest kolejny wniosek o płatność refundacyjną obejmujący kolejny okres realizacji inwestycji.
4 listopada zostały zakończone prace przy budowie tężni solankowej na terenie Parku Staszica w Czarnkowie. Nastąpił próbny rozruch, który trwał około tygodnia. Tężnia została przygotowana do okresu zimowego i zostanie uruchomiona wiosną 2021 r.
Zadanie pn. "Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej w Czarnkowie - etap I", zostało ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z ustawą dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy i podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Ochrona środowiska:
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta burmistrz udzielił kolejnych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska, dotyczących likwidacji pieców węglowych - od początku roku do 30 listopada udzielono łącznie 18 dotacji na kwotę 90.000 zł. Burmistrz podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku odpadów komunalnych z terenu Miasta od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W przetargu nieograniczonym wpłynęła jedna oferta. Złożył ją Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. na kwotę 2.080.070,04 zł brutto.

Oświata:
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w przedszkolach dokonano zakupu po 10 sztuk oczyszczaczy powietrza z wewnętrznymi lampami UV oraz po 2 generatory ozonu dla każdej placówki. Łączna wartość zakupu wyniosła 62.359,97 zł brutto. Urządzenia służą nie tylko do ochrony przed wirusami, ale znacznie poprawiają jakość powietrza w salach, przyczyniając się do większego komfortu przebywania i ograniczenia infekcje u dzieci i personelu.

Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym:
- wymieniono instalację elektryczną na klatce schodowej z podłączeniem piwnic do liczników poboru energii elektrycznej lokali mieszkalnych oraz rozprowadzono instalację domofonową w budynku przy ul. Kościuszki 99,
- zakończono prace związane z wymianą instalacji elektrycznej na klatkach schodowych przy ul. Kościuszki 58. Prowadzone są jeszcze prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i na klatkach schodowych,
- przy ul. Gdańskiej 1, 3, 5 od strony ul. Podgórnej, dokonano wymiany ogrodzenia drewnianego na ekodeski,
- przy ul. Rybaki 30 wykonano podłoże z kostki polbruk z odzysku wraz ze stopami fundamentowymi pod montaż wiaty śmietnikowej,
- w lokalu mieszkalnym przy ul. Wronieckiej 80/1 wymieniono okno kuchenne z 50% partycypacją w kosztach wymiany najemcy lokalu.

Straż Miejska:
Realizując polecenie Wojewody Wielkopolskiego funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili kontrolę osób będących na kwarantannie i w izolacji domowej na terenie miasta w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W listopadzie przeprowadzono 3488 kontroli. Ponadto, Straż Miejska współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizując dostarczanie żywności dla pacjentów przebywających w szpitalu - podopiecznych MOPS; dowóz do podopiecznych potrzebnych artykułów, typu ubrania, kołdry, koce, środki czystości i środki dezynfekcyjne.
Oprócz tego strażnicy wykonywali swoje codzienne obowiązki, podejmowali działania, interwencje porządkowe - własne i zgłoszone przez mieszkańców miasta oraz związane z wykroczeniami w ruchu drogowym; zabezpieczali jarmarki na targowisku miejskim, prowadzili serwis i obsługę parkomatów.

Promocja:
Widząc potrzebę związaną z pozyskaniem osocza ozdrowieńców w zwalczaniu COVID- 19, Miasto Czarnków oferuje bezpłatny transport do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, które dysponuje separatorami do poboru osocza. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej Miasta pod linkiem: https://www.czarnkow.pl/aktualnosci/osocze-ozdrowiencow-moze-pomoc.html oraz na Facebook’u.
Kończąc sprawozdanie burmistrz dodał, że Miasto Czarnków zostało laureatem konkursu "Wyścig po piłki", organizowanym przez Urząd Statystyczny w Poznaniu. Celem konkursu było zachęcenie rolników do dokonania samospisu przez Internet, co było niezwykle istotne z racji sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Czarnków zajął 7. miejsce spośród wszystkich gmin Wielkopolski i w nagrodę otrzymał 30 piłek dla szkół.

Organizacja pracy Urzędu Miasta:
Zarządzeniem wewnętrznym Burmistrz ustalił 24 grudnia dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Czarnków w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r. W Wigilię Urząd Miasta Czarnków będzie nieczynny.
Lucyna Żwawiak
Biuro Rady Miasta

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.