Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 16 kwietnia 2024, wtorek.  Imieniny: Benedykta, Julii, Kseni, Urbanafree counters


PODSUMOWANIE TRUDNEGO ROKUW aurze pandemii Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania kończy realizację różnorodnych przedsięwzięć ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Nadszedł czas na podsumowanie trudnego, pełnego wyzwań roku.

Rok 2020 rozpoczęliśmy Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków, na którym uzupełniono skład Rady - organu decyzyjnego stowarzyszenia.

Na początku lutego ogłosiliśmy już dziesiątą edycję naszego autorskiego konkursu "Aktywni Mieszkańcy"! Zaprosiliśmy do udziału w programie między innymi organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także sekcje sportowe. Do biura łącznie wpłynęły 32 oferty w trzech kategoriach: "Turystyka, rekreacja i promocja", ,,Kultywowanie dziedzictwa lokalnego" oraz "Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji". Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert i wybrała 15 najciekawszych pomysłów lokalnych liderów. Na realizację swoich pomysłów 15 podmiotów otrzymało nagrodę w maksymalnej wysokości 1 000 zł.

W połowie tego samego miesiąca zrealizowaliśmy zaplanowaną pracę w terenie i spotkaliśmy się z mieszkańcami w gminach tworzących nasz powiat w punktach informacyjno - doradczych.

Z kolei pod koniec lutego zorganizowaliśmy warsztat refleksyjno - analityczny. Na spotkaniu zostały usprawnione mechanizmy działania, podjęto decyzje o zmianach kierunków pracy, a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

W ostatnich dniach lutego ruszyliśmy z realizacją projektu własnego "Akademia Lokalnego Animatora". Uczestnikami projektu były osoby zaangażowane w życie społeczne i rozwój swojej miejscowości: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych. Niestety ze względu na trudną sytuację, realizacja spotkań stała się trudniejsza i nieco przesunęła się w czasie. W połowie lipca podjęliśmy kontynuację zajęć. Istotą operacji było wzmocnienie lokalnych liderów z całego obszaru LGD. Cykl warsztatów miał na celu rozwinięcie kompetencji, podniesienie wiedzy, poznanie niezbędnych narzędzi służących do pracy ze społecznością lokalną. Zajęcia prowadziła Beata Pawłowicz - certyfikowana trenerka. Innowacyjnym aspektem projektu był na początku września, wyjazd studyjny w rejony województwa dolnośląskiego, na którym uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem ,,Wiosek tematycznych w praktyce".

29 czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, na którym pozytywnie zaakceptowano działania Czarnkowsko - Trzcianeckiej LGD zrealizowane w 2019 roku.

Wspierając przeciwdziałania negatywnych skutków pandemii, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłosiliśmy lokalny konkurs grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie" - Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wpłynęło 18 wniosków, które spełniały wymagania formalne na łączną kwotę 53 917,84 zł. W połowie lipca organizacje, które zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową uroczyście podpisały umowę i otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości 3 000 zł. na realizację swoich inicjatyw.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Trzciance, pod koniec września, zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jak wiele zmienia się w naszym powiecie dzięki środkom europejskim i zapytać o możliwości rozwoju lokalnego środowiska.

Codziennie w Biurze LGD udzielane są usługi doradcze, które odbywają się po wcześniejszym umówieniu na spotkanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warto też wejść na naszą stronę internetową www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl i być na bieżąco.
Karolina Frąckowiak

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.