Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 14 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bernarda, Justyna, Martyny, Walerianafree counters


LUBASZ NA PROGU NOWEGO ROKUGmina Lubasz, podobnie jak inne samorządy, musiała zmierzyć się z epidemią, która wstrząsnęła światem. Nie obyło się bez wprowadzenia solidnych działań ratunkowych, zmian budżetu oraz rezygnacji z wielu działań z udziałem publiczności. Zadbano jednak o inwestycje. Szczególnie dużo działo się w drogownictwie.

Jak mówi wójt Marcin Filoda miniony rok był wyjątkowo trudny. W pierwszej kolejności należało zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a obecnie skupić się na sprawnej realizacji szczepień. Z wielu zaplanowanych działań należało zrezygnować. W wielu placówkach zmieniono zasady pracy. Pomimo trudności udało się zrealizować zadania inwestycyjne. Jakie, warto przeczytać w rozmowie z Piotrem Keilem.

Na ile pandemia przeszkodziła w realizacji planów w ubiegłym roku?

- Ubiegłoroczne plany, jak w wielu innych gminach, ze względu na wszechobecną pandemię musiały zostać zweryfikowane. Dotyczyło to przede wszystkim rezygnacji z uroczystości i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, takich jak obchody 30-lecia Samorządu Gminy Lubasz, Dni Lubasza i inne. Wiele uroczystości obchodziliśmy symbolicznie. Niestety musieliśmy też odwołać wcześniej zaplanowane spotkania. Nie mogliśmy gościć w Lubaszu przedstawicieli z zaprzyjaźnionej partnerskiej niemieckiej gminy Sottrum. Mimo zaproszenia nie odwiedziliśmy również przyjaciół z fancuskiej gminy Sauveterre-de-Guyenne w celu omówienia przyszłego porozumienia o partnerstwie naszych gmin. Mam nadzieję, że odłożone wyjazdy i spotkania w przyszłości nadrobimy. Środki, które były przeznaczone na organizację imprez i uroczystości wykorzystaliśmy na walkę z pandemią i pomoc dla potrzebujących.

Jak wyglądała pomoc mieszkańcom, przedsiębiorcom, instytucjom?

- W sytuacji pandemii trzeba zweryfikować i przewartościować swoje plany. Najważniejsze było i jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców i niesienie pomocy potrzebującym. W te działania zaangażowali się pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych, ale także mieszkańcy naszej gminy. Cieszę się, że jesteśmy solidarni i potrafimy myśleć o drugim człowieku o jego bezpieczeństwie i potrzebach. Naszą pracę w tym zakresie rozpoczęliśmy od rozdania maseczek naszym mieszkańcom. Tym zadaniem zajęli się druhowie z naszych OSP odwiedzając poszczególne sołectwa. Nasi mieszkańcy zaangażowali się chętnie w szycie maseczek dla czarnkowskiego szpitala, którego wsparliśmy również kwotą 20 tysięcy złotych na potrzebne wyposażenie. Umorzyliśmy też część podatku wnioskującym podmiotom gospodarczym. Od samego początku pandemii wspieraliśmy i wspieramy osoby chore czy będące w kwarantannie poprzez dostarczenie środków pierwszej potrzeby. Wykorzystaliśmy też możliwe do pozyskania dotacje na zakup niezbędnego do nauki zdalnej sprzętu, przez co zaopatrzyliśmy nasze szkoły i uczniów w kilkadziesiąt tabletów i dodatkowe laptopy. Pozyskaliśmy też inne zewnętrzne środki finansowe które wykorzystaliśmy przez realizacji inwestycji.

Co udało się w gminie zrealizować pomimo utrudnień?

- Przez cały poprzedni rok staraliśmy się tak organizować pracę, aby była ona bezpieczna, a jednocześnie, aby wszystkie sprawy były załatwiane możliwie na bieżąco. Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pracowali w sposób hybrydowy stacjonarnie i zdalnie na przemian. Staraliśmy się stworzyć warunki do pracy bezpiecznej, a jednoczesne skutecznej. Prosiliśmy aby nasi mieszkańcy załatwiali sprawy mailowo lub telefonicznie. Sprawy pilne wymagające wizyty w urzędzie załatwiane były w punkcie przyjęć interesantów. Gminny Ośrodek Kultury wraz z biblioteką realizował swoje zadania zachęcając mieszkańców do działania i współpracy w sposób zdalny. Również nasze jednostki oświatowe pracowały zdalnie, a jak przepisy pozwalały także stacjonarnie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Dyrektorzy i pracownicy oświaty zrobili wszystko, aby nauka stacjonarna była bezpieczna, a zdalna jak najbardziej skuteczna. Pomimo trudności związanych z pandemią udało się zrealizować większość zaplanowanych przedsięwzięć. Mimo pewnych obaw wykonaliśmy prawie w stu procentach budżet również po stronie dochodowej. Ubiegłoroczne wydatki przekroczyły kwotę 44 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne sięgnęły prawie trzech milionów, wsparte środkami zewnętrznymi w wysokości ponad miliona zł i choć ich wartość nie jest zbyt wysoka, ubiegły rok to również praca nad projektami, kosztorysami, które wykorzystamy w latach następnych, głównie w roku 2021. W roku poprzednim również bardzo skutecznie aplikowaliśmy o środki zewnętrzne, które również wykorzystamy w roku bieżącym. Do największych zadań inwestycyjnych ubiegłego roku należą: przebudowa dróg w Kamionce i Dębe, przebudowa gminnego odcinka drogi Krucz - Hamrzysko, przebudowa chodnika w Lubaszu, dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Prusinowie, a także prowadzenie inwestycji, które zakończone zostaną w roku bieżącym. Myślę tu o przebudowie stacji uzdatniania wody oraz przebudowie remizy w Lubaszu. W ubiegłorocznym budżecie zrealizowanych było jeszcze kilka przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Również Gminny Zakład Komunalny w Lubasz zrealizował inwestycje wodno - kanalizacyjne o wartości kilkuset tysięcy złotych. W roku ubiegłym udało się również ustabilizować gospodarkę odpadami. Gmina Lubasz nie należy do żadnego związku i samodzielnie realizuje to zadanie. Dzięki wspólnym działaniom samorządu i Gminnego Zakładu Komunalnego gospodarka odpadami jest coraz bardziej efektywna, a stawki na rok bieżący wynoszą 25 zł, a dla mieszkańców posiadających własny kompostownik 24 zł. Z tego co wiem, stawki te są jednymi z najniższych w naszym powiecie.

Obecny rok wydaje się nie być łatwiejszy niż poprzedni. Jesteście przygotowani?

- W mojej ocenie sytuacja jest cały czas poważna. Osobiście nie staram się oceniać sytuacji i porównywać roku bieżącego do poprzedniego. Musimy być w skupieni na zadaniach i pamiętać o zagrożeniu jakie jeszcze przecież ciągle jest. Oprócz realizowania inwestycji i spraw bieżących, nasz samorząd w tym roku zaangażowany jest w koordynowanie szczepień. Wiemy, że rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid 19. Funkcjonująca w Lubaszu przychodnia lekarska nie otrzymała kontraktu i nie będzie wykonywać szczepień dlatego taki punkt szczepień dla naszych mieszkańców zastał wyznaczony w czarnkowskim szpitalu. Natomiast dzięki bardzo dobrej współpracy naszego samorządu z dyrektorem czarnkowskiego szpitala p. Bożeną Sadowską, której serdecznie dziękuję, udało się przygotować dodatkowy punkt szczepień w Lubaszu na ul. Kościelnej w pomieszczeniu Gminnego Ośrodka Kultury. W akcję przygotowania tego punktu oraz koordynacji szczepień zaangażowani są pracownicy szpitala, pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Dzięki tym wspólnym działaniom w Lubaszu już rozpoczęły się szczepienia. Jesteśmy gotowi aby zorganizować dowóz do punktu szczepień osób niemobilnych. Natomiast do osób, które maja problemy z poruszaniem się planowany jest dojazd w celu podania szczepionki.

Jak wygląda podział funduszy na rok 2021?

- W roku bieżący mamy oczywiście zabezpieczone środki na wszystkie wydatki bieżące. Cieszymy się, że nasza gmina się rozwija i z roku na rok dochody własne naszej gminy są coraz większe głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym naszych mieszkańców i podatku od nieruchomości. Nie inaczej jest również w roku bieżącym i mimo pandemii i jej skutków wspomniane wpływu do budżetu gminy są wyższe. Wysokość wydatków w budżecie tegorocznym również przekracza kwotę 44 milionów złotych. Natomiast plan wydatków majątkowych czyli środki przeznaczone na inwestycje, jest znacznie większy niż ubiegłoroczny. Wydatki majątkowe zaplanowane na ten rok to kwota blisko 6 milionów złotych. Obecnie już wiemy, że kwota ta z pewnością zostanie przekroczona.

Czy będą nowe inwestycje?

- Tak. Oprócz jak wspomniałem zakończenia rozpoczętych wcześniej modernizacji stacji uzdatniania wody i remizy w Lubaszu w roku bieżącym realizować będziemy również szereg nowych inwestycji. W tegorocznym budżecie duże środki przeznaczymy na zadania drogowe. Przebudowie ulegną ulice Polna, Jesionowa, Brzozowa oraz część Wiśniowej w Lubaszu oraz drogi w sołectwie Nowina i Bzowo-Goraj. Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy ulicy Podgórnej w Lubaszu. Projektowane są również kolejne odcinki dróg w naszej gminie do przebudowy. W roku bieżącym zaplanowaliśmy środki na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Lubasz-Miłkowo. Mam nadzieję, że niedługo rozpocznie się inwestycja budowy tej ścieżki realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu naszego samorządu. W roku bieżącym planujemy zrealizować budowę nowych lub rozbudowę istniejących placów zabaw oraz przebudowę chodnika w Dębe. Zadania te będą realizowane głównie z funduszy sołeckich naszych sołectw. W roku 2021 planujemy rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Stajkowie, którą zakończymy w roku przyszłym. Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu kąpielowego, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, przeprowadzi inwestycje zagospodarowania przestrzeni w okolicy Jeziora Dużego. W dużej mierze inwestycje finansowane są przy współudziale środków zewnętrznych głównie Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych czy też Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym roku to wsparcie ok 2,5 miliona złoty Obecnie czekamy jeszcze za podpisaniem kolejnych umów na dofinansowanie inwestycji oraz rozstrzygnięciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a w najbliższych dniach złożymy też wnioski do programu wsparcia dla gmin popegeerowskich. W roku bieżącym dalej ubiegać się będziemy o kolejne środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych. Oprócz wielu zadań inwestycyjnych co roku staramy się przeznaczać środki na remonty i doposażenie naszych jednostek oświatowych. Również w tym roku na te zadania przeznaczyliśmy kwotę ponad dwustu tysięcy złotych. Cieszy również fakt prowadzenia niektórych inwestycji związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną przez Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu oraz kontynuowana w tym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych przebudowa drogi w Prusinowie.

Co chciałby Pan powiedzieć mieszkańcom w pierwszym wywiadzie 2021 roku?

- Ubiegły rok był bardzo ciężki. Wymagał od nas nie tylko koncentracji nad naszymi zadaniami bieżącymi i inwestycjami ale również solidarności, empatii i wzajemnej pomocy. Dziękuję za pomoc i współpracę pracownikom Służby Zdrowia, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego, Gminnego Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli, a także dyrektorom i pracownikom szkół i przedszkola, sołtysom i radnym strażakom i policji oraz wszystkim zaangażowanym w walce z koronawirusem i niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi. Życzę wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Wójt gminy Lubasz Marcin Filoda

Przebudowa gminnego odcinka Krucz - Hamrzysko zakończona w roku ubiegłym

Modernizacja stacji uzdatniania wody realizowana w latach 2019 - 2021
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.