Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024, środa.  Imieniny: Klary, Roberta, Rudolfa, Stefanafree counters


JAKI JEST CZAS NA NAPRAWĘ TOWARU?Konsumenci często pytają, jaki jest termin na naprawę zgłoszonej reklamacji w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową? W jakim okresie sprzedawca powinien się ustosunkować oraz co zrobić w przypadku, gdy naprawa towaru trwa bardzo długo?

Tym razem konsument trafił na felerny telewizor, który był bardzo długo w serwisie: "zakupiłem telewizor, na który otrzymałem roczną gwarancję. Po miesiącu na obrazie pojawiły się paski. Postanowiłem reklamować zakupiony telewizor i złożyłem reklamację w sklepie na podstawie gwarancji, tak doradził sprzedawca. Reklamacja została przyjęta i wysłana do serwisu. Sprzedawca obiecywał, że naprawa nie będzie trwała więcej niż 2 tygodnie. Minęły 2 miesiące, a telewizor nadal jest w serwisie. Jak długo mogą naprawiać?"

W opisywanym przypadku konsument wybrał gwarancję jako podstawę swoich roszczeń. Oczywiście zawsze byśmy chcieli, aby serwis był szybki i skuteczny, niestety nie zawsze naprawa trwa tyle, ile byśmy chcieli. Przede wszystkim dlatego, że gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta biorącego odpowiedzialność za urządzenie zgodnie z dokumentem gwarancyjnym. Zatem w karcie gwarancyjnej odnajdziemy odpowiedzi na nasze pytania, gdyż tam są wskazane obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta m.in. czas naprawy, okres gwarancji, czy informacja o zakresie odpowiedzialności. Jeżeli w gwarancji nie określono terminu, w jakim ma gwarant wykonać swoje obowiązki, to z pomocą przychodzi art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego, który jasno określa, że: "Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1."

Z doświadczenia wiem, że karty gwarancyjne są naprawę różne. W jednych znajdziemy termin 14 dni, a w innych jest on wydłużony do 30 dni. Jeżeli jednak zweryfikujemy zapisy gwarancji i okaże się, że serwis jednak przekroczył termin naprawy, to gwarant może odpowiadać za szkodę wyrządzoną opóźnieniem wykonania usługi czy naprawy. Należy wtedy wystosować wezwanie do wykonania zobowiązania gwarancyjnego (wydania sprawnego towaru) w terminie np. 14 dni z zaznaczeniem, że bezskuteczny upływ tego terminu będzie upoważniał nas do odmowy przyjęcia świadczenia i zażądania zapłaty odszkodowania w wysokości wartości przedmiotowego towaru, zgodnie z treścią przepisu art. 477 § 2 Kodeksu cywilnego.

W kolejnym przykładzie konsumentka nie korzystała z gwarancji, ale z rękojmi: "Kupiłam żelazko w lokalnym sklepie. Okazało się, że po dwukrotnym użyciu przestało prasować, czyli nie nagrzewa się. Zgłosiłam reklamację do sprzedawcy, powołując się na rękojmie i zażądałam wymiany towaru na nowy. Minęły już 3 tygodnie, a ja nadal nie otrzymałam żadnej informacji w mojej sprawie. Jak szybko sprzedawca musi mi wymienić towar na nowy?" Tutaj należy poruszyć dwie kwestie, m.in. jaki jest czas na udzielenie odpowiedzi przez sprzedawcę oraz jaki jest czas na naprawę czy wymianę produktu. Jeżeli w reklamacji konsumentka zażądała wymiany towaru na nowy, sprzedawca musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych. Jeżeli tego nie robi, reklamacja konsumentki jest automatycznie uznana za zasadną, o czym wprost mówi art. 5615 Kodeksu cywilnego.

Odnośnie kwestii związanej z szybkością wymiany czy naprawy należy wyjaśnić, że przepisy nie określają w dniach, tygodniach czy miesiącach terminu, w którym sprzedawca musi wymienić albo naprawić reklamowany towar. Przepisy Kodeksu cywilnego art. 561§ 2 wskazuje, że powinno nastąpić to w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Zatem rozsądny czas, w jakim powinna nastąpić wymiana czy też naprawa trzeba określić indywidualnie w każdej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj rzeczy oraz występujące wady. Nadmierne niedogodności to np. długi czas trwania wymiany lub naprawy. Sprzedawca powinien tak działać, aby wymiana lub naprawa była jak najmniej uciążliwa dla konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie spełnia swojego obowiązku, to konsumentka może wyznaczyć sprzedawcy czas na spełnienie żądania. Jeżeli przedsiębiorca nadal nie wywiązuje się ze sowich obowiązków i wyznaczony termin upłynie, konsumentka może odstąpić od umowy.

Zatem, jeżeli spotkamy się z utrudnionym kontaktem ze sprzedawcą lub nie będziemy wiedzieli, jakie mamy prawa, zawsze można uzyskać bezpłatną pomoc u Powiatowego Rzecznika Konsumentów pod numerem telefonu 660753160 lub wysyłając e-mail: prk@pct.powiat.pl.
Miłosz Niedźwiecki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 660 753 160, e-mail: prk@pct.powiat.pl
O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.