Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 24 czerwca 2024, poniedziałek.  Imieniny: Bartłomieja, Bartosza, Danuty, Emilii, Jana, Janiny. Dzień ojcafree counters


PRZYJĘTO STRATEGIĘ ROZWOJUNa ostatniej sesji Rada Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego podjęła uchwałę o przyjęciu kluczowego dokumentu planistycznego na najbliższą dekadę. Mimo że przyjęcie takiego planu nie jest dla powiatu obowiązkiem ustawowym, jego posiadanie jest ze wszech miar wskazane, gdyż strategia: wyznacza wizję powiatu, czyli jego stan docelowy ("Jacy chcemy być") w roku 2030, wyznacza misję powiatu, czyli priorytety i kierunki jego rozwoju oraz definiuje cele strategiczne i operacyjne, a następnie wskazuje konkretne działania, których realizacja prowadzi do osiągnięcia stanu docelowego, wyznaczonego w wizji.

Strategia jest więc zarówno informacją dla obecnych i przyszłych mieszkańców, inwestorów i gości o planowanych kierunkach i sposobach rozwoju powiatu, jak i konkretnym planem działania dla wszystkich jednostek samorządu powiatowego. Posiadanie takiego dokumentu jest także często wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych z wielu różnych źródeł. Ze względu na uwarunkowania prawne, strategia rozwoju powiatu koncentruje się na zadaniach, które leżą w kompetencji starostwa i podległych jednostek. Nie obejmuje spraw, na które władze powiatu nie mają wpływu. W dokumencie przy każdym zadaniu wskazano potencjalnych partnerów, dzięki którym jego wykonanie będzie bardziej efektywne. Samo przygotowanie dokumentu strategii było poprzedzone sporządzeniem dokładnej diagnozy stanu powiatu oraz wnikliwej analizy i oceny realizacji poprzedniej strategii powiatu na lata 2011-2020. W ramach prac nad diagnozą i strategią przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników Starostwa Powiatowego, szefów jednostek powiatowych i organizacji pozarządowych. Osobne ankiety skierowano do włodarzy wszystkich gmin z terenu powiatu. Ich celem było poznanie opinii tych osób na temat warunków życia na terenie powiatu oraz propozycji ich poprawy. Inną, bardzo ważną formą udziału lokalnej społeczności w planowaniu rozwoju powiatu, były indywidualne wywiady z kluczowymi pracownikami Starostwa Powiatowego, dyrektorami oraz kierownikami i pracownikami jednostek powiatowych. Przed uchwaleniem projekt dokumentu był także konsultowany przez radnych powiatu. W dokumencie strategii uwzględniono kierunki rozwoju i zamierzenia, zapisane w dotychczasowych dokumentach planistycznych, jednocześnie nie pomijając nowych potrzeb wynikających z rosnących oczekiwań mieszkańców. Strategia stanowi rejestr wyzwań i zadań przed jakimi stoi społeczność lokalna oraz władze samorządowe. Jest jednocześnie wyrazem woli mieszkańców i władz powiatu wspólnego budowania lepszego i bardziej funkcjonalnego lokalnego środowiska życia, pracy i inwestowania.

Wizja Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego brzmi następująco: Powiat z przestrzenią dostosowaną do oczekiwań społecznych, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem społeczno - ekonomicznym, osiągniętym dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów społecznych, gospodarczych, kulturowych i przyrodniczo - krajobrazowych, a przez to zapewniający pracę oraz wzrost poziomu i jakości życia mieszkańcom. Osiągnięcie powyższego stanu nastąpi poprzez realizację 8 celów strategicznych, odpowiadających poszczególnym sferom kompetencji i zadań powiatu, takich jak oświata, pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu, drogownictwo, służba zdrowia, czy obsługa administracyjna. Niewątpliwie najważniejsze z nich, tak z punktu widzenia potrzeb, jak i nakładów finansowych, są drogownictwo, opieka zdrowotna i oświata na szczeblu ponadpodstawowym. Ponieważ każde z zadań ze strategii będzie realizowane na terenie którejś z gmin powiatu, niezmiernie istotna będzie efektywna współpraca z tą grupą samorządów. Niewątpliwie kluczowym zagrożeniem ostatnich miesięcy jest ogólnoświatowa epidemia koronawirusa, która nie ominęła także mieszkańców naszego powiatu. W momencie kończenia prac nad strategią mamy do czynienia z IV falą pandemii. Trudno jeszcze doprecyzować, ile potrwa to zagrożenie oraz jakie będą jego ostateczne skutki. Kiedy będzie to znane, niezbędne będzie przeprowadzenie analizy nowej sytuacji i być może dokonanie korekt i uzupełnień w zapisach strategii. Na koniec należy podkreślić, że strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona wszystkie przedsięwzięcia, jakie twórcy strategii chcieliby, aby były zrealizowane do 2030 roku. Aby tak się stało, muszą być spełnione wszystkie warunki (wewnętrzne i zewnętrzne) związane z pozyskaniem środków własnych, środków zewnętrznych oraz z wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych.

Szczegółowo ze strategią można się zapoznać na stronie https://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/uchwala/6346/uchwala-nr-xxxii-209-2021
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

O serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.