Czarnkow.INFO - Internetowy Serwis Informacyjny
    Strona główna     Urzędy     Kultura i atrakcje     W mieście     Archiwum
Dzisiaj jest: 21 kwietnia 2024, niedziela.  Imieniny: Bartosza, Feliksa, Jarosława, Konradafree counters


NOWE WŁADZE POWIATOWEJ POLICJIPo 28 latach służby uroczyście z mundurem pożegnał się, przechodząc w stan spoczynku, Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie insp. Piotr Ryżek. Jednocześnie zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki obowiązki na tym stanowisku powierzone zostały dotychczasowemu I zastępcy podinsp. Mikołajowi Szydzikowi, a obowiązki I zastępcy kom. Jakubowi Namerle.

24 lutego br. w sali odpraw czarnkowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania i powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie oraz I zastępcy. W uroczystości uczestniczył I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Jacek Polcyn, przedstawiciele związków zawodowych, policjanci oraz pracownicy czarnkowskiej jednostki. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem od złożenia meldunku I zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Po powitaniu wszystkich uczestników biorących udział w uroczystości naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu odczytał rozkazy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki o zmianie stanowisk. Rozkazem personalnym numer 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z dniem 24 lutego 2022 roku zwolnił insp. Piotra Ryżka z obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Rozkazem personalnym numer 6036/2021 z dnia 24 grudnia 2021 Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z dniem 14 stycznia 2022 roku zwolnił mł. insp. Adama Filipa z obowiązków służbowych na stanowisku I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Rozkazem personalnym numer 337/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z dniem 24 lutego 2022 roku zwolnił podinsp. Mikołaja Szydzika z powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie i powierzył z dniem 25 lutego 2022 roku pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Rozkazem personalnym numer 338/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z dniem 25 lutego 2022 roku delegował z urzędu podkom. Jakuba Namerłę do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie i powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia pożegnania ze sztandarem i zdania obowiązków przez insp. Piotra Ryżka. Następnie meldunki I zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o gotowości do pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie złożył podinsp. Mikołaj Szydzik, a na stanowisku I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie kom. Jakub Namerła. W dalszej kolejności głos zabrał I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, który w swoim przemówieniu podziękował odchodzącemu na emeryturę insp. Piotrowi Ryżkowi, wyrażając słowa najwyższego uznania za dotychczasową służbę, zasługi i zaangażowanie w wykonywanie codziennych zadań służbowych. Podziękowania za profesjonalizm i realizowanie swoich obowiązków na bardzo wysokim poziomie insp. Sławomir Piekut skierował również do I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie mł insp. Adama Filipa, który z dniem 14 stycznia br., po blisko 31-latach służby, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Niestety z uwagi na sprawy osobiste mł. insp. Adam Filip nie mógł być obecny na uroczystości. W jego imieniu, jak i swoim, okolicznościowy ryngraf z rąk insp. Sławomira Piekuta odebrał insp. Piotr Ryżek. I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu pogratulował także nowym komendantom, życząc im wielu sukcesów. Podczas uroczystej zbiórki insp. Piotr Ryżek, nie kryjąc wzruszenia podziękował za wspólną służbę, podkreślił, że mimo wielu trudów, praca w mundurze była zaszczytem i przyjemnością. Również podinsp. Mikołaj Szydzik podziękował za zaufanie i powierzenie obowiązków na stanowisku komendanta. Podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby kierowana przez niego jednostka stała na najwyższym poziomie. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości policjanci oraz pracownicy cywilni podziękowali insp. Piotrowi Ryżkowi za lata współpracy oraz złożyli gratulacje nowemu komendantowi i jego zastępcy.

Insp. Piotr Ryżek służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komisariacie Policji w Czarnkowie. Następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Pile, a po reformie w 1999 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od 2003 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie, początkowo jako kierownik Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji, a potem jako jego naczelnik. W latach 2008-2011 pracował w Szkole Policji w Pile w komórce kontroli, w kadrach oraz jako wykładowca. W grudniu 2011 został I zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie, a cztery lata później Komendantem Powiatowym.

Mł. insp. Adam Filip wstąpił w szeregi mundurowych w maju 1991 roku. Swoje obowiązki realizował z oddaniem, profesjonalizmem i rzetelnością przez wiele lat służby na różnych stanowiskach służbowych, m.in. jako dzielnicowy, detektyw w Wydziale Kryminalnym oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego czarnkowskiej komendy. W roku 2016 został Komendantem Komisariatu Policji w Trzciance, a od 2016 do 13 stycznia 2022 roku pełnił nieprzerwanie służbę na stanowisku I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie.

Kom. Jakub Namerła został policjantem w maju 2005 roku i od samego początku pełnił służbę w Komisariacie Policji w Trzciance. Najpierw w pionie prewencji, jako patrolowiec i dzielnicowy, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. Od 2011 roku zajmował stanowiska kierownicze w trzcianeckiej jednostce. Był kierownikiem Referatu Kryminalnego, zastępcą komendanta komisariatu, a w październiku 2018 awansował na stanowisko komendanta. W roku 2014 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i uzyskał stopień oficerski. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z zakresu "Zarządzania w Administracji Publicznej". Jego zainteresowania to narciarstwo, film i piłka nożna.

Cytując słowa wybitnej noblistki Marii Skłodowskiej - Curie "człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia", życzymy będącym już w stanie spoczynku komendantom, aby czas emerytury sprzyjał urzeczywistnianiu tych pragnień, marzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca policyjnej profesji. Z kolei nowym komendantom składamy serdeczne gratulacje i życzymy samych sukcesów w dalszej służbie.
Karolina Górzna-Kustra
KPP w CzarnkowieO serwisie  |   Dodaj do ulubionych  |   Ustaw jako startową  |   Miasto Czarnków  |   Miejskie Centrum Kultury
Redakcja Czarnkow.INFO: 64-700 Czarnków, os. Parkowe 21/37, tel/fax 600 545 261, czarnkow.info@onet.pl
© Marcin Małecki Jacek Dutkiewicz 2004-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.